Příručka pro zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace sociálního zemědělství v ČR
Renata Šarjaková, 1. únor 2019
Příručka pro zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace sociálního zemědělství v ČR
Výstup aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR při Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Brně a Celostátní síti pro venkov.

Informace o výsledcích kontrol vykonaných Ministerstvem zemědělství v roce 2018
Renata Šarjaková, 25. leden 2019
Informace o výsledcích kontrol vykonaných Ministerstvem zemědělství v roce 2018
Obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018, požadované v souladu s § 26 zákona o kontrole.

 


Vliv dlouhodobého obhospodařován travního porostu na produkci a kvalitu píce a na vlastnosti půdy
Renata Šarjaková, 25. leden 2019
Vliv dlouhodobého obhospodařován travního porostu na produkci a kvalitu píce a na vlastnosti půdy
Výsledky stacionárního pokusu v Závišíně za léta 1969 - 2001

Pesticidy: Poslanci prosazují zpřísnění a zpřehlednění schvalovacího postupu v EU
Renata Šarjaková, 24. leden 2019
Pesticidy: Poslanci prosazují zpřísnění a zpřehlednění schvalovacího postupu v EU
Pesticidy: Poslanci prosazují zpřísnění a zpřehlednění schvalovacího postupu v EU

Výsledky analýz vzorků krmiv rok 2018
Renata Šarjaková, 17. leden 2019
Výsledky analýz vzorků krmiv rok 2018

Reporty za jednotlivé měsíce.


Výroční konference To nejlepší hledej pod vodou - podpora a rozvoj sladkovodní akvakultury
Renata Šarjaková, 16. leden 2019
Výroční konference To nejlepší hledej pod vodou - podpora a rozvoj sladkovodní akvakultury
Výroční konference To nejlepší hledej pod vodou - podpora a rozvoj sladkovodní akvakultury - prezentace

Situační a výhledová zpráva Půda
Renata Šarjaková, 9. leden 2019
Situační a výhledová zpráva Půda
Situační a výhledová zpráva Půda

Semináře: ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PRVOVÝROBCŮ PŘIDÁNÍM HODNOTY DO POTRAVIN BEZ/S GM SUROVIN/AMI, KRMIV/Y
Renata Šarjaková, 9. leden 2019
Semináře: ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PRVOVÝROBCŮ PŘIDÁNÍM HODNOTY DO POTRAVIN BEZ/S GM SUROVIN/AMI, KRMIV/Y
Jedním z hlavních cílů projektu je informovat o požadavcích na označování a uvádění GM surovin a krmiv na trh.

Konference “Integrace, zemědělství, průmyslu, služeb a samosprávy” (K obnově a rozvoji českého hospodářství)
Renata Šarjaková, 9. leden 2019
Konference “Integrace, zemědělství, průmyslu, služeb a samosprávy” (K obnově a rozvoji českého hospodářství)

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Univerzitou Tomáše Bati, Agrární komorou ČR, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, s Českou manažerskou asociací a za podpory společnosti AGROTEC Group.


Návod na podávání povinných prohlášení
Renata Šarjaková, 17. prosinec 2018
Návod na podávání povinných prohlášení

Tento materiál je informativního charakteru, slouží pouze jako pomůcka při vyplňování prohlášení a nezbavuje povinnosti dodržovat veškeré zákonné povinnosti uložené zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů a legislativou EU a s nimi souvisejícími právními předpisy.