Jak poznáme kvalitu?
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Jak poznáme kvalitu?

Odborné publikace s potravinářskou tématikou.


Pozvánka na setkání s argentinskými podnikateli v rámci výstavy Země Živitelka 2018
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Pozvánka na setkání s argentinskými podnikateli v rámci výstavy Země Živitelka 2018

Ministerstvo zemědělství ČR si dovoluje pozvat české společnosti na B2B/Networking setkání s delegací argentinských podnikatelů, které se uskuteční v rámci festivalu Země Živitelka 2018 v Českých Budějovicích (pavilon Z, první patro, sál č.4) dne 24. srpna 2018 od 9:00 do 13:00 hodin.


Seminář: Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu
Renata Šarjaková, 24. červenec 2018
Seminář: Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu

Ve spolupráci s ÚKZÚZ Brno se konal v zasedací místnosti č.400 Ministerstva zemědělství dne 12. června 2018 seminář zaměřený na rostlinolékařský výzkum.


Semináře před 7. kolem příjmu žádostí
Renata Šarjaková, 20. červenec 2018
Semináře před 7. kolem příjmu žádostí

Před 7. kolem příjmu žádostí na projektová opatření PRV, které proběhne v říjnu 2018, budou Ministerstvem zemědělství organizovány semináře pro veřejnost.


Publikace Zemědělství
Renata Šarjaková, 17. červenec 2018
Publikace Zemědělství
Publikace Zemědělství

Výstupy ze semináře Ekologická a uživatelská infrastruktura krajiny
Renata Šarjaková, 26. červen 2018
Výstupy ze semináře Ekologická a uživatelská infrastruktura krajiny

Výstupy ze semináře Ekologická a uživatelská infrastruktura krajiny, pořádaného Komisí pro životní prostředí Akademie věd ČR a Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.


Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka
Renata Šarjaková, 22. červen 2018
Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka

Ročenka za rok 2016.


Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2015
Renata Šarjaková, 4. červen 2018
Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2015
Pro potřeby předpovědi budoucího vývoje hlavních vlivů, které budou ve výhledu do roku 2012 významně ovlivňovat stav vod, užívání vod a vodohospodářské služby v hlavních povodích České republiky byl v rámci přípravných prací pro pořízení Plánu hlavních povodí ČR zpracován tzv. Základní scénář,

Pomaturitní studium na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě
Renata Šarjaková, 22. květen 2018
Pomaturitní studium na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě
Maturanti pozor! Chcete si prodloužit studentský život? Nepropásněte možnost podat do 31.5. přihlášku na VOŠ, která se stěhuje do nových zrekonstruovaných prostor!!!

Závěry ze semináře k organizacím producentů v akvakultuře ze dne 27.3.2018
Renata Šarjaková, 17. květen 2018
Závěry ze semináře k organizacím producentů v akvakultuře ze dne 27.3.2018

27.3. 2018 se uskutečnil na Ministerstvu zemědělství seminář OP Rybářství 2014 – 2020 na téma Organizace producentů v akvakultuře.