Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021
Renata Šarjaková, 19. říjen 2018
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, předkládá v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 dokument "Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021, Česká republika".


Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2012 - 2017
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2012 - 2017
Agrochemické zkoušení zemědělských půd představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.

XXI. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY na téma Rostlinolékařská péče - nezbytná součást trvale udržitelného hospodaření v krajině

Dne 4. října proběhlo na Malém sále paláce Žofín 223. Žofínské fórum na téma: Potravinářský průmysl z pohledu českého zákazníka. Nabídka, kvalita, cena.

223. Žofínské fórum - Potravinářský průmysl z pohledu českého zákazníka.Nabídka, kvalita, cena.
Renata Šarjaková, 18. září 2018
223. Žofínské fórum - Potravinářský průmysl z pohledu českého zákazníka.Nabídka, kvalita, cena.

Záštitu nad Žofínským fórem převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.


SZIF pořádá semináře k PRV
Renata Šarjaková, 11. září 2018
SZIF pořádá semináře k PRV
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pořádá semináře pro zájemce o 7. kolo Programu rozvoje venkova (PRV).

7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 - semináře pro kraj Zlínský a Olomoucký
Renata Šarjaková, 6. září 2018
7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 - semináře pro kraj Zlínský a Olomoucký

Místo a datum konání semináře:
Zlínský kraj: 17. 9. 2018, od 9 do 14 hod. - Kulturní dům Zašová č.p. 809, 756 51 Zašová
Olomoucký kraj: 18. 9. 2018 od 9 do 14 hod. - Zasedací místnost MZe, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk


Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR

Jak poznáme kvalitu?
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Jak poznáme kvalitu?

Odborné publikace s potravinářskou tématikou.


Pozvánka na setkání s argentinskými podnikateli v rámci výstavy Země Živitelka 2018
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Pozvánka na setkání s argentinskými podnikateli v rámci výstavy Země Živitelka 2018

Ministerstvo zemědělství ČR si dovoluje pozvat české společnosti na B2B/Networking setkání s delegací argentinských podnikatelů, které se uskuteční v rámci festivalu Země Živitelka 2018 v Českých Budějovicích (pavilon Z, první patro, sál č.4) dne 24. srpna 2018 od 9:00 do 13:00 hodin.