Publikační činnost AK ČR
Renata Šarjaková, 16. září 2020
Publikační činnost AK ČR

AK ČR zorganizovala pro zemědělce v posledních třech letech prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů, poradenských konzultací. Navíc, v roce 2019 vydala přes desítku vzdělávacích publikací.


Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá 8. 9. 2020 webinář, který se zaměří na budoucí podobu obchodní politiky po pandemii Covid a aktuální vývoj ohledně brexitu

USA publikovaly seznam nejzávažnějších škůdců a chorob hospodářských zvířat a rostlin
Renata Šarjaková, 18. srpen 2020
USA publikovaly seznam nejzávažnějších škůdců a chorob hospodářských zvířat a rostlin

Dozorový orgán federálního ministerstva zemědělství APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) nedávno publikoval výčet škůdců a chorob, které vidí jako nejvýznamnější hrozbu pro zemědělský a potravinářský sektor USA.


POZVÁNKA na výroční konferenci Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny
Renata Šarjaková, 17. srpen 2020
POZVÁNKA na výroční konferenci Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny

Termín a místo konání: dne 16. září 2020 od 10:00 hodin, v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 2710/6, Praha 6 - Dejvice


Sborník na semináře PRV 2014 – 2020: Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů
Renata Šarjaková, 17. srpen 2020
Sborník na semináře PRV 2014 – 2020: Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů

Sborník je Spolufinancován v rámci projektu reg. č. 19/008/0121e/620/000005, Opatření 1. Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.


Ochrana proti škodlivým organismům - informační letáky 2020
Renata Šarjaková, 17. srpen 2020
Ochrana proti škodlivým organismům - informační letáky 2020
Ochrana proti škodlivým organismům - informační letáky 2020

Vyšší provázanost produktivity s environmentální udržitelností a střednědobý výhled pro světový agrární trh – publikace OECD a FAO
Renata Šarjaková, 28. červenec 2020
Vyšší provázanost produktivity s environmentální udržitelností a střednědobý výhled pro světový agrární trh – publikace OECD a FAO
Vyšší provázanost produktivity s environmentální udržitelností a střednědobý výhled pro světový agrární trh – publikace OECD a FAO

FAO spustilo novou geoinformační platformu
Renata Šarjaková, 28. červenec 2020
FAO spustilo novou geoinformační platformu
FAO spustilo novou geoinformační platformu

Vyhodnocení programů kvalifikovaný zaměstnanec k 30.6.2020
Renata Šarjaková, 21. červenec 2020
Vyhodnocení programů kvalifikovaný zaměstnanec k 30.6.2020
Vyhodnocení programů kvalifikovaný zaměstnanec k 30.6.2020

Koronavirová situace a možnosti zmírnění dopadů omezujících opatření v zemědělství
Renata Šarjaková, 9. červen 2020
Koronavirová situace a možnosti zmírnění dopadů omezujících opatření v zemědělství

Autor prezentace: Ing. Michal Digtyar - poradenství v zemědělství – dotační poradenství