Tradiční seminář pro pracovníky laboratoří
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Tradiční seminář pro pracovníky laboratoří

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a Odborná sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv si Vás tímto dovolují pozvat na tradiční,
výroční SEMINÁŘ PRO LABORATORNÍ PRACOVNÍKY


Informace FAO - „Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty“
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Informace FAO - „Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty“

Podle nově zveřejněné interaktivní studie FAO hraje mezinárodní obchod zásadní roli v našem každodenním životě.


Trendem výzkumu je efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu. Ministerstvo vybralo výzkumné projekty na příští tři roky
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
Trendem výzkumu je efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu. Ministerstvo vybralo výzkumné projekty na příští tři roky

Celkem 22 vědeckých a výzkumných projektů podpoří Ministerstvo zemědělství v příštích třech letech v rámci Programu aplikovaného výzkumu na období 2017-2025 ZEMĚ. Nejčastěji se výzkumníci zaměří na možnosti efektivního využití zemědělských vstupů týkající se snížení spotřeby pesticidů i hnojiv a na opatření, která přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství. Na výzkum poskytne MZe více než 251 milionů korun.


Světový týden antimikrobiální osvěty upozorňuje na problém antimikrobiální rezistence
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
Světový týden antimikrobiální osvěty upozorňuje na problém antimikrobiální rezistence

Světový týden antimikrobiální osvěty, který byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v termínu od 14. do 20. listopadu, se věnuje riziku antimikrobiální rezistence (AMR). Navíc je 18. listopad Evropským antibiotickým dnem. Antimikrobiální rezistence se týká nás všech, představuje hrozbu pro lidi, zvířata, rostliny i životní prostředí. Proto letošní téma, navržené WHO pro Světový týden antimikrobiální osvěty, vyzývá ke spolupráci napříč odvětvími s cílem zachovat účinnost těchto kriticky důležitých léčiv.


Konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
Konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy

Konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy


Využití automatizace k transformaci zemědělsko-potravinářských systémů - obavy ze ztráty pracovních míst a nerovnosti
Renata Šarjaková, 8. listopad 2022
Využití automatizace k transformaci zemědělsko-potravinářských systémů - obavy ze ztráty pracovních míst a nerovnosti

Podle nově zveřejněné zprávy FAO hraje podstatnou roli při zefektivňování výroby potravin automatizace zemědělství. Tato publikace popisuje, jakým způsobem může automatizace zemědělsko-potravinářských systémů přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje, a nabízí tvůrcům politik doporučení, jak maximalizovat přínosy a naopak minimalizovat rizika.


Chov prasat 2023 – Co přinese budoucnost?
Renata Šarjaková, 25. říjen 2022
Chov prasat 2023 – Co přinese budoucnost?

Svaz chovatelů prasat, z.s.pořádá konferenci pro chovatele prasat s mezinárodní účatí.


Brožura Celostátní síť pro venkov představuje spolupráci s místními akčními skupinami
Renata Šarjaková, 11. říjen 2022
Brožura Celostátní síť pro venkov představuje spolupráci s místními akčními skupinami

Jedním z nejdůležitějších partnerů Celostátní sítě pro venkov jsou místní akční skupiny. Na národní i regionální úrovni se realizuje ve spolupráci s tímto partnerem celá řada akcí a aktivit. Některé z nejzajímavějších příkladů představuje brožura „Celostátní síť pro venkov představuje spolupráci s místními akčními skupinami… aneb kde evropské dotační prostředky v regionech pomáhají“.


Zdravá výživa a testování obsahu chemikálií v odpadech z živočišné výroby – zprávy z OECD
Renata Šarjaková, 6. říjen 2022
Zdravá výživa a testování obsahu chemikálií v odpadech z živočišné výroby – zprávy z OECD

V červnu 2022 vydalo OECD dokument věnující se sledování chemických látek v odpadech z živočišné výroby, v červenci pak byla vydána publikace zabývající se doporučeními v oblasti zdravého životního stylu a stravování.


Publikace „Doing agricultural business in Ukraine“
Renata Šarjaková, 6. říjen 2022
Publikace „Doing agricultural business in Ukraine“

Ukrajina je jedním z předních světových vývozců zemědělských produktů. Geografická poloha, klimatické podmínky a půdní vlastnosti vytvářejí velmi příznivé podmínky pro rostlinnou produkci.