Jak mám postupovat, chci-li provozovat izolační zařízení a držet a množit karanténní materiál

Zpracování masa
Renata Šarjaková, 17. březen 2020
Zpracování masa
Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov vydal tuto brožuru zaměřenou na zpracování masa.

Seminář k novému nařízení 1009/2019
Renata Šarjaková, 5. březen 2020
Seminář k novému nařízení 1009/2019
Dne 27. 2. 2020 uspořádal ÚKZÚZ na ministerstvu zemědělství seminář k novému nařízení č. 1009/2019 kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh. Stěžejní informace naleznete v přiložené prezentaci.

Koronavirus - informace užitečné pro podnikatele 04. 03. 2020
Renata Šarjaková, 5. březen 2020
Koronavirus - informace užitečné pro podnikatele 04. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nový manuál pro přípravu pracoviště před COVID-19 (ver. 1.1.) s tím, že materiál bude upravován dle aktuální situace a na základě dalších doporučení ze strany WHO. Online aktuální verze je publikována na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/covid-19informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele_18613_4122_1.html.


Seminář: Jak správně značit potraviny?
Renata Šarjaková, 20. únor 2020
Seminář: Jak správně značit potraviny?
Seminář: Jak správně značit potraviny?

Informace ze semináře na téma Produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů a první praktické zkušenosti z ČR
Renata Šarjaková, 19. únor 2020
Informace ze semináře na téma Produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů a první praktické zkušenosti z ČR

Vyjádření k semináři prof. RNDr. ing. Františka Kocourka, CSc., pracovníka Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a pedagoga na České zemědělské univerzitě v Praze, který se semináře zúčastnil a problematika reziduí pesticidů v potravinách je součástí jeho výzkumného zaměření.


Seminář: Omezování dopadů a předpověď zemědělského a lesnického sucha v České republice
Renata Šarjaková, 17. leden 2020
Seminář: Omezování dopadů a předpověď zemědělského a lesnického sucha v České republice
Seminář: Omezování dopadů a předpověď zemědělského a lesnického sucha v České republice

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR

Publikace podle jednotlivých let.


Publikační činnost AK ČR
Renata Šarjaková, 8. leden 2020
Publikační činnost AK ČR

AK ČR zorganizovala pro zemědělce v posledních třech letech prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů, poradenských konzultací. Navíc, v roce 2019 vydala přes desítku vzdělávacích publikací.


Upozornění na povinnost podat do 15.1.2020 prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci 2019
Renata Šarjaková, 7. leden 2020
Upozornění na povinnost podat do 15.1.2020 prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci 2019

Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 15. 1. 2020 prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci dle zákona č. 321/2004 Sb. a dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a 2018/274.