Renata Šarjaková, 30. leden 2024
Seminář pro laboratorní pracovníky

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a Odborná sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv si Vás tímto dovolují pozvat na tradiční, výroční SEMINÁŘ PRO LABORATORNÍ PRACOVNÍKY, konaný pod záštitou ministra zemědělství, dne 21. 2. 2024, v TOP HOTELU Praha & Congress Centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Od 9:15 Coffee break.

Do 10:00 Prezence přihlášených účastníků semináře.

10:00-10:05 - Zahájení semináře, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti - MVDr. Martin Mahdal, předsedkyní pověřený člen Odborné sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv Spolku pro komodity a krmiva.

10:05-10:45 - Mykotoxiny - zdravotní aspekty jejich nebezpečnosti a dopady na užitkovost zvířat či bezpečnost produktů v rámci potravinového řetězce.- RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Agrotest fyto s.r.o.

10:45-11:15 - Stanovení příměsí a nečistot u luštěnin (hrách krmný, sója), u kukuřice a u sladovnického ječmene - Ing. Irena Sedláčková, Agrotest fyto s.r.o.

11:15-11:45 - Požadavky sladoven na jakostní ukazatele sladu - Ing. Vratislav Psota, CSc., VÚPS, a.s.

11:45-12:15 - Správná laboratorní praxe, se zaměřením na hodnocení výsledků analýz a jejich interpretace na protokolu. Manipulace se vzorky a jejich uchovávání. Ing. Jana Kalinová, ÚKZÚZ.

12:15-12:30 Případné dotazy a diskuse k zaznělým přednáškám. MVDr. Martin Mahdal, předsedkyní pověřený člen Odborné sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv Spolku pro komodity a krmiva. 12:30-13:30 Oběd, ukončení semináře. Registrace účastníků probíhá výhradně na webové stránce www.spkk.cz, prostřednictvím registračního formuláře, (umístěn vpravo v rohu nahoře).

 

Pozvánka ke stažení

 

Zdroj: Spolek pro komodity a krmiva.


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 205
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář