Renata Šarjaková, 19. prosinec 2023
Publikace OECD - Inovace ve venkovských oblastech

Publikace OECD - Inovace ve venkovských oblastech

 

Ministerstvo zemědělství se podílí na zabezpečování regionální politiky státu svými strategickými činnostmi podporujícími rozvoj specifických typologických regionů (např. méně příznivých oblastí pro zemědělství, různě vymezených venkovských oblastí, aj.). Analýza absorpce a šíření inovací ve venkovském prostoru, kterou na podzim zveřejnila OECD, nabízí bližší pohled na vybrané aspekty těchto činností.

V zemích OECD žije dnes v nemetropolitních (venkovských) oblastech již jen 29 % obyvatel. Přestože se český venkov jako celek nevylidňuje, některé oblasti zaznamenávají poměrně výrazný odliv obyvatel v produktivním věku a stárnutí populace (na 100 obyvatel mladších 15 let připadá v obcích do 99 obyvatel 160 seniorů).

Stále platí, že na zemědělské výrobě je závislá významná část průmyslu a služeb a že podíl zemědělství ve venkovských oblastech na celkové přidané hodnotě v národním hospodářství ČR se udržoval v posledních letech kolem 4 %. Při proměnách hospodářské struktury českého venkova ale zaměstnavatelé stále více uvádějí jako jednu z největších překážek svých aktivit obavu z vyššího podnikatelského rizika, nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců a nedostatku vstupního kapitálu ve venkovských regionech.

Vztah mezi venkovem a městy se liší v závislosti na tom, zda jde o venkovské oblasti odlehlé, blízké urbánním oblastem nebo integrované do funkčních městských oblastí. Venkovská ekonomika má však obecně nižší potenciál pro vytváření aglomeračních úspor oproti městským oblastem. To je také jeden z důvodů, proč jsou venkovské oblasti znevýhodněné při získávání nových investic a proč OECD v nové zprávě věnuje pozornost problematice přijímání a posilování inovací ve venkovských regionech. Významný potenciál vidí mj. v podpoře úsilí o budování sítí mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a podnikateli, včetně vazeb rozvíjejících např. mezinárodní obchod. V této perspektivě může být lépe patrné, že i aktivity jako je podpora agrárního zahraničního obchodu mají svůj podíl na zabezpečování regionální politiky státu.

 

Mgr. Radek Stránský
Oddělení zahraničně obchodní spolupráce, MZe

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 200
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář