Renata Šarjaková, 19. prosinec 2023
Publikace "Atlas svaloviny ryb"

Výsledkem projektu je odborná publikace Atlas svaloviny ryb v elektronické formě, která obsahuje popis ryb,  jejich svaloviny a dále popis odlišení od podobných rybích druhů nebo skupin. Publikace byla po svém vyhotovení v českém jazyce přeložena do jazyka anglického.

 

 

Některé problémy v oblasti potravinové bezpečnosti a jakosti sahají až do oblasti primární produkce, projevují se nicméně až na konci potravinového řetězce, a to ve chvíli, kdy jsou finální produkty prodány spotřebitelům. Proto je důležité vždy být schopen vysledovat výrobek zpětně až ke zdroji, tj. zajistit tzv. sledovatelnost výrobku. Tento požadavek je legislativně zakotven v článku 58 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, kdy platí, že "aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 178/2002, musí být všechny partie produktů rybolovu a akvakultury sledovatelné ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce, od odlovu nebo sběru až po maloobchodní prodej". 

Cílem projektu je zlepšení současného stavu v oblasti sledovatelnosti rybích produktů prostřednictvím vytvoření odborné publikace Atlas svaloviny ryb, která obsahuje jak popis ryby samotné, tak popis její svaloviny s důrazem na rozlišení jednotlivých druhů ryb, popř. skupin. 

Soubor ke stažení (pdf, 73 kB)

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 200
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář