Renata Šarjaková, 17. květen 2021
Informace o možnosti kofinancování projektů z programu CEI KEP 2021

Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, vydala výzvu k podávání projektů kofinancovaných z instrumentu KEP (Know-how Exchange Programme) na rok 2021.

Know-how Exchange Programme poskytuje financování projektům spojeným s přenosem dobré praxe z členských států CEI, které jsou členy Evropské unie (dárci) do členských států CEI, které nejsou členy EU (příjemci). Program se zaměřuje na oblasti, ve kterých mají instituce v dárcovských zemích dlouholeté zkušenosti a přijímající státy největší potřebu pomoci.

Výzvy KEP jsou určeny pro žadatele z řad soukromých i veřejných subjektů a mezinárodních či nevládních organizací. Návrhy projektů pro KEP musí být v souladu s akčním plánem CEI 2021–⁠2023 a měly by směřovat k naplňování jednoho z jeho hlavních cílů, kterými jsou Stimulování zeleného růstu a Budování spravedlivé společnosti.

Podrobnosti k podávání žádostí jsou k dispozici na internetové stránce CEI.

Celková částka k dispozici v rámci instrumentu KEP je 250 000 Euro. Grant udělený v rámci výzvy nesmí překročit 50 % z celkových nákladů daného projektu a maximální výše grantu přiděleného na jeden projekt nesmí přesáhnout 40 000 Euro.

Zájem o spolufinancování je nutné projevit do 21. července 2021.

Více informací je možno získat na: kep@cei.int


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 298
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář