Zapojte se: Veřejná konzultace: revize Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Renata Šarjaková, 23. únor 2022
Zapojte se: Veřejná konzultace: revize Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k revizi pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115
Renata Šarjaková, 15. únor 2022
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115

Veřejná konzultace k novým AGRI a FISH předpisům pro státní podpory na období 2023+ zahájena
Renata Šarjaková, 1. únor 2022
Veřejná konzultace k novým AGRI a FISH předpisům pro státní podpory na období 2023+ zahájena

Evropská komise zahájila dne 11. 1. 2022 veřejnou konzultaci k návrhu revidovaných pravidel státní podpory pro odvětví zemědělství, lesnictví, rozvoje venkova, rybolovu a akvakultury, která mají vstoupit v účinnost od 1. 1. 2023.


Reprodukční materiál lesních dřevin – právní předpisy EU
Renata Šarjaková, 11. leden 2022
Reprodukční materiál lesních dřevin – právní předpisy EU
Evropská komise pracuje na revizi unijních právních předpisů v oblasti reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EP
Renata Šarjaková, 11. leden 2022
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací.


Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022
Renata Šarjaková, 21. prosinec 2021
Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022
MZe upřesňuje informace uvedené v předchozím článku k dovozům a změnám procesu jejich kontroly z 12. listopadu 2021.

Stanovení čisté svalové bílkoviny v mase 2014
Renata Šarjaková, 16. prosinec 2021
Stanovení čisté svalové bílkoviny v mase 2014

Stanovení čisté svalové bílkoviny v mase 2014


Podmínky exportu potravin do Číny od 1.1.2022 a interpretace vyhlášek č. 248 a č. 249
Renata Šarjaková, 2. prosinec 2021
Podmínky exportu potravin do Číny od 1.1.2022 a interpretace vyhlášek č. 248 a č. 249

Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost opatření, která upravují podmínky pro vývoz potravin do Číny. Největší změnou je povinná registrace producentů potravin lišící se v závislosti na míře „rizikovosti“ vyvážených produktů.


Změny v procesu dovozů biopotravin do EU od 1. ledna 2022
Renata Šarjaková, 16. listopad 2021
Změny v procesu dovozů biopotravin do EU od 1. ledna 2022
S novým nařízením o ekologické produkci (EU) 2018/848, které spolu s prováděcí legislativou nahradí dosavadní ekologická nařízení (ES) 834/2007, (ES) 889/2008 a (ES)1235/2007, přijde i řada změn týkajících se procesů při dovozech certifikovaných biopotravin ze třetích zemí.

Zhoršená epidemiologická situace ve Lvovské oblasti, možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec
Renata Šarjaková, 3. listopad 2021
Zhoršená epidemiologická situace ve Lvovské oblasti, možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec
Zhoršená epidemiologická situace ve Lvovské oblasti, možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec