Zastavení příjímaní žádostí o víza a vydávání víz státním příslušníkům Běloruska
Renata Šarjaková, 1. březen 2022
Zastavení příjímaní žádostí o víza a vydávání víz státním příslušníkům Běloruska
Na základě nového usnesení vlády ČR byl dne 28.2.2022 s okamžitou platností zastaven příjem žádostí a výdej víz taktéž občanům Běloruska  na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a to bez výjimek.

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství - stav od 25. 2. 2022 – reakce na vývoj na Ukrajině
Renata Šarjaková, 1. březen 2022
Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství - stav od 25. 2. 2022 – reakce na vývoj na Ukrajině

Opatření pro osoby vstupující na území ČR z Ukrajiny Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.


Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině
Renata Šarjaková, 1. březen 2022
Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině
V souvislosti s vážnou situací na Ukrajině se již v praxi řeší první problémy, kdy někteří zaměstnanci z Ukrajiny vykonávající práci pro zaměstnavatele v ČR podle zákoníku práce již začínají dostávat povolávací rozkazy – zaměstnavatelé řeší i pracovněprávní souvislosti a důsledky tohoto odchodu.

Aktuální informace pro pracovníky z Ukrajiny
Renata Šarjaková, 25. únor 2022
Aktuální informace pro pracovníky z Ukrajiny
Aktuální informace pro pracovníky z Ukrajiny

Informace k fungování českých zastupitelských úřadů na Ukrajině
Renata Šarjaková, 25. únor 2022
Informace k fungování českých zastupitelských úřadů na Ukrajině
Na základě tragického vývoje situace na Ukrajině bych Vás rád informoval ohledně fungování našich zastupitelských úřadů v této zemi.

Ochrana a obnova půdy - právní předpisy EU
Renata Šarjaková, 25. únor 2022
Ochrana a obnova půdy - právní předpisy EU
Evropská komise zahájila práci na právním rámci pro ochranu a obnovu půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem.

Udržitelné pohlcování uhlíku – pravidla certifikace EU
Renata Šarjaková, 25. únor 2022
Udržitelné pohlcování uhlíku – pravidla certifikace EU
Evropská komise zahájila práci na pravidlech pro certifikaci pohlcování uhlíku.

Zapojte se: Veřejná konzultace: revize Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Renata Šarjaková, 23. únor 2022
Zapojte se: Veřejná konzultace: revize Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k revizi pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115
Renata Šarjaková, 15. únor 2022
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115

Veřejná konzultace k novým AGRI a FISH předpisům pro státní podpory na období 2023+ zahájena
Renata Šarjaková, 1. únor 2022
Veřejná konzultace k novým AGRI a FISH předpisům pro státní podpory na období 2023+ zahájena

Evropská komise zahájila dne 11. 1. 2022 veřejnou konzultaci k návrhu revidovaných pravidel státní podpory pro odvětví zemědělství, lesnictví, rozvoje venkova, rybolovu a akvakultury, která mají vstoupit v účinnost od 1. 1. 2023.