Ministr Marian Jurečka: Sehnat lidi do zemědělství je problém. Náš projekt může pomoci
Renata Šarjaková, 22. srpen 2017
Ministr Marian Jurečka: Sehnat lidi do zemědělství je problém. Náš projekt může pomoci
Vláda schválila projekt, který předložil ministr zemědělství Marian Jurečka s cílem usnadnit získávání pracovních sil ze zahraničí do zemědělské a potravinářské výroby.

Senát schválil důležité ministerské novely o zabíjačkách a vyšších pokutách za nepovolené přípravky na ochranu rostlin
Renata Šarjaková, 18. srpen 2017
Senát schválil důležité ministerské novely o zabíjačkách a vyšších pokutách za nepovolené přípravky na ochranu rostlin

Senátoři schválili tři důležité zákony, které připravilo Ministerstvo zemědělství. Novely zákonů o osivu, rostlinolékařské péči a veterinárního zákona přinesou výrazné změny. Především zjednoduší pravidla a zpřesní kontrolu, takže lépe ochrání veřejnost.


Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky
Renata Šarjaková, 18. srpen 2017
Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky

„Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky“, schválená vládou České republiky dne 24. července 2017 usnesením č. 528, je strategický dokument, který byl zpracován na základě výstupů činnosti Mezirezortní komise VODA-SUCHO skupinou pracovníků Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a VÚV TGM v. v. i.


Rozšíření unijního seznamu invazních nepůvodních druhů
Renata Šarjaková, 15. srpen 2017
Rozšíření unijního seznamu invazních nepůvodních druhů
Rozšíření unijního seznamu invazních nepůvodních druhů

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2017

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2017
Renata Šarjaková, 15. srpen 2017
Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2017

Upozorňujeme na povinnost podat do 11. 9. 2017 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a zákona č. 321/2004 Sb.


Věstník MŽP ČR 2017
Renata Šarjaková, 15. srpen 2017
Věstník MŽP ČR 2017
Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách Věstník MŽP ČR, částku 7, jehož obsahem je:

Výjimky pro použití konvenčních objemných krmiv v ekologickém zemědělství v roce 2017
Renata Šarjaková, 15. srpen 2017
Výjimky pro použití konvenčních objemných krmiv v ekologickém zemědělství v roce 2017
Výjimky pro použití konvenčních objemných krmiv v ekologickém zemědělství v roce 2017