Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními


Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023
Renata Šarjaková, 9. listopad 2018
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023

v příloze naleznete k posouzení první návrh dokumentu z MŠMT „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023“.


Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2018

NV o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

NV o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Renata Šarjaková, 8. říjen 2018
NV o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Materiál k připomínkám.

NV o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády (návrh upravuje některé podmínky „ozelenění“)

NV, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu...ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.

NV o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Nařízení ÚKZÚZ - blýskavka kukuřičná
Renata Šarjaková, 6. září 2018
Nařízení ÚKZÚZ - blýskavka kukuřičná

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu blýskavky kukuřičné - Spodoptera frugiperda (Smith).