Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2018

NV o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

NV o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Renata Šarjaková, 8. říjen 2018
NV o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Materiál k připomínkám.

NV o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády (návrh upravuje některé podmínky „ozelenění“)

NV, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu...ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.

NV o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Nařízení ÚKZÚZ - blýskavka kukuřičná
Renata Šarjaková, 6. září 2018
Nařízení ÚKZÚZ - blýskavka kukuřičná

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu blýskavky kukuřičné - Spodoptera frugiperda (Smith).


Upozornění na termín registrace pro subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobce dřevěných obalů
Renata Šarjaková, 6. září 2018
Upozornění na termín registrace pro subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobce dřevěných obalů

Termín pro obnovu/prodloužení osvědčení pro provozování technických zařízení (sušáren), výrobu dřevěných obalů a jejich označování končí k 31. 12. 2018. Upozorňujeme tímto dotčené subjekty na blížící se termín ukončení registrace.


Národní doporučení pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách
Renata Šarjaková, 3. září 2018
Národní doporučení pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách

Národní doporučení k problematice označování nezáměrného výskytu stopového množství látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách.


Dovoz potravin do České republiky - základní informace k dovozům potravin z členských států EU a ze 3. zemí
Renata Šarjaková, 3. září 2018
Dovoz potravin do České republiky - základní informace k dovozům potravin z členských států EU a ze 3. zemí

Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat požadavky dané nařízením (ES) č. 178/2002, které stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.