Změny Režimu zvláštního postupu při získávání zaměstnaneckých karet pro sezónní pracovníky do potravinářství a zemědělství z Ukrajiny
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Změny Režimu zvláštního postupu při získávání zaměstnaneckých karet pro sezónní pracovníky do potravinářství a zemědělství z Ukrajiny

V souvislosti s nutností urychleného řešení kůrovcové kalamity a s tím souvisejícím získáváním pracovníků ze zahraničí navrhlo Ministerstvo zemědělství změny v projektu Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny.


Podpora zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Podpora zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích

Vláda ČR schválila ve svém Usnesení č. 578 ze dne 21. srpna 2017 Strategii pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích a rovněž stanovila tzv. prioritní organizace.


Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů

Příprava protierozní vyhlášky, spolupráce při odstraňování kůrovcové kalamity, stav venkovské infrastruktury a v neposlední řadě zadržování vody v krajině byly nejdůležitějšími body dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana se zástupci Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).


Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha
Renata Šarjaková, 31. červenec 2018
Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha
Vzhledem k mimořádně nepříznivé situaci v produkci pícnin z důvodu sucha se Ministerstvo zemědělství rozhodlo umožnit ekologickým zemědělcům žádat o výjimku na nákup a používání konvenčních objemných krmiv bez nutnosti dokládat předepsané důkazy dle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Upozorňujeme, že tímto není zrušena povinnost o tuto výjimku požádat.

Oznámení o výsledcích uzávěrky výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob č. 18/16500/006
Renata Šarjaková, 26. červen 2018
Oznámení o výsledcích uzávěrky výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob č. 18/16500/006

Dne 22. června 2018 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/892 ze dne 21. června 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080.


Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe v roce 2018
Renata Šarjaková, 26. červen 2018
Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe v roce 2018

Zápisy z jednání konaných v roce 2018 včetně příloh.


Změny v projektu Mléko do škol
Renata Šarjaková, 20. červen 2018
Změny v projektu Mléko do škol

Vláda včera schválila změny ve školním projektu Mléko do škol. Od příštího školního roku už nebudou mléčné produkty odebírat střední školy. Záměrem je posílit rozpočet ve prospěch žáků základních škol. Projekt, který má v České republice dlouhodobou tradici, administruje platební agentura Státní zemědělský intervenční fond.


Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Renata Šarjaková, 2. květen 2018
Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)


Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU
Renata Šarjaková, 24. duben 2018
Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU
Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků.

Návrh vyhlášky o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci