Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pátku 5. června 2020
Renata Šarjaková, 8. červen 2020
Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pátku 5. června 2020

Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pátku 5. června 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.


UKRAJINA - Postup v případě zájmu o preferenční vyřízení žádosti o sezónní pracovní vízum v oblasti zemědělství a schengenské vízum pro pracovníky do potravinářství - změna od 26.5.2020
Renata Šarjaková, 27. květen 2020
UKRAJINA - Postup v případě zájmu o preferenční vyřízení žádosti o sezónní pracovní vízum v oblasti zemědělství a schengenské vízum pro pracovníky do potravinářství - změna od 26.5.2020

V návaznosti na předchozí komunikaci informujeme o změně, kterou přinesla revize Ochranného opatření ministerstva zdravotnictví k přeshraničnímu pohybu ze dne 25.5. 2020 (viz příloha).


Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství
Renata Šarjaková, 27. květen 2020
Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.


Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od úterý 26. května 2020
Renata Šarjaková, 27. květen 2020
Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od úterý 26. května 2020

Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 18. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.


Postup v případě zájmu o preferenční vyřízení žádosti o sezónní pracovní vízum v oblasti zemědělství pro pracovníky z Ukrajiny
Renata Šarjaková, 27. květen 2020
Postup v případě zájmu o preferenční vyřízení žádosti o sezónní pracovní vízum v oblasti zemědělství pro pracovníky z Ukrajiny
V souvislosti s opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19 platí určitá omezení vstupu pro občany zemí mimo EU do ČR. Prodloužení nouzového stavu na Ukrajině do 22. května, resp. 22. června t. r. komplikuje fungování konzulárních úřadů ČR na Ukrajině, kde jsou žádosti z většiny administrovány.

Pro nepřidělení sankcí za výsadby vinic je potřeba informovat ÚKZÚZ
Renata Šarjaková, 22. květen 2020
Pro nepřidělení sankcí za výsadby vinic je potřeba informovat ÚKZÚZ

V souvislosti s mimořádným opatření Evropské komise sdělujeme vinohradníkům, kteří jsou držiteli povolení nové nebo opětovné výsadby, a kterým v letošním roce 2020 vyprší jejich platnost z důvodů ztížených podmínek pro realizaci výsadby, aby o úmyslu nevysadit vinici informovali pracoviště ÚKZÚZ - Registr vinic, a to do 31. 12. 2020.


Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XIX
Renata Šarjaková, 22. květen 2020
Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XIX
Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XIX

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI z Ukrajiny – tranzir přes Maďarsko
Renata Šarjaková, 20. květen 2020
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI z Ukrajiny – tranzir přes Maďarsko

MZe obdrželo informaci ZU Budapešť:


Podmínky přeshraničního pohybu platné od 18.5. 2020 + částečné obnovení vízové agendy

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 11. května 2020
Renata Šarjaková, 12. květen 2020
Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 11. května 2020

Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 11. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.