Výzva MZV k navrhování témat rozvojových projektů na Ukrajině
Renata Šarjaková, 26. červenec 2023
Výzva MZV k navrhování témat rozvojových projektů na Ukrajině

V souvislosti s naplňováním Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině na roky 2023–2024 vyhlašuje ZÚ Kyjev ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) výzvu na podávání námětů na projekty rozvojové spolupráce s Ukrajinou na roky 2024–2025/2026.


MPO: Změny právních předpisů k 1. 7. 2023
Renata Šarjaková, 4. červenec 2023
MPO: Změny právních předpisů k 1. 7. 2023

MPO: Změny právních předpisů k 1. 7. 2023


Společné stanovisko MMR, MZe, MD, MŽP, MK, MZd, MPO, a Státní báňské správy k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.
Renata Šarjaková, 29. červen 2023
Společné stanovisko MMR, MZe, MD, MŽP, MK, MZd, MPO, a Státní báňské správy k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.

Společné stanovisko k přechodným ustanovením stavebního zákona a souvisejících právních předpisů od 01.07.2023.


Zveřejnění nařízení vlády k opatření agrolesnictví
Renata Šarjaková, 6. červen 2023
Zveřejnění nařízení vlády k opatření agrolesnictví

Dne 31. 5. 2023 v částce 70 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření agrolesnictví s účinností od 1. června 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví.


Představení nařízení vlády č. 53/2023 o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
Renata Šarjaková, 6. červen 2023
Představení nařízení vlády č. 53/2023 o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

V přiložené prezentaci najdete přehled Nařízení vlády č. 53/2023 o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství.


Návody pro vývozce potravin se zdravotními benefity a mléčných produktů do Číny
Renata Šarjaková, 23. květen 2023
Návody pro vývozce potravin se zdravotními benefity a mléčných produktů do Číny

EU SME Centre je speciálním neziskovým projektem EU v Číně, jehož cílem je poskytovat informační a poradenské služby malým a středním podnikům z EU při realizaci jejich komerčních aktivit v Číně.


OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ ROČNÍHO LIMITU NA PRODUKTY NA JEDNOHO ŽÁKA VE ŠKOLNÍM PROJEKTU MLÉKO DO ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
Renata Šarjaková, 2. květen 2023
OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ ROČNÍHO LIMITU NA PRODUKTY NA JEDNOHO ŽÁKA VE ŠKOLNÍM PROJEKTU MLÉKO DO ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ ROČNÍHO LIMITU NA PRODUKTY
NA JEDNOHO ŽÁKA VE ŠKOLNÍM PROJEKTU MLÉKO DO ŠKOL
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023


Informace k novele zákona č. 326/2004 Sb.
Renata Šarjaková, 2. květen 2023
Informace k novele zákona č. 326/2004 Sb.

Dne 1. 7. 2023 nabyde účinnosti novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, která přináší změny týkající se procesu povolování přípravků na ochranu rostlin.


Online aplikace pro vyřizování úvěrů pro farmáře na Ukrajině
Renata Šarjaková, 13. duben 2023
Online aplikace pro vyřizování úvěrů pro farmáře na Ukrajině

Fintech (finanční technologie) nejen pomáhá zemědělským výrobcům získat financování, ale nově také definuje pojetí tradičního úvěrového procesu pro zemědělské výrobce. S podporou programu USAID AGRO tak byla vyvinuta a spuštěna online služba pro financování AgroApp.


Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU
Renata Šarjaková, 11. duben 2023
Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků.