Informace k odložení předkládání roční zprávy o plnění podmínek integrovaných povolení
Renata Šarjaková, 25. březen 2020
Informace k odložení předkládání roční zprávy o plnění podmínek integrovaných povolení
Ministerstvo životního prostředí dne 19. března 2020 vyhlásilo odložení ohlašovacích povinností, které dopadají na subjekty v měsících březen a duben 2020. Termín pro splnění ohlašovacích povinností je odložen o tři měsíce. 

ÚKZÚZ nařídil mimořádná rostlinolékařská opatření proti houbě škodící borovicím a douglasce tisolisté
Renata Šarjaková, 20. březen 2020
ÚKZÚZ nařídil mimořádná rostlinolékařská opatření proti houbě škodící borovicím a douglasce tisolisté
Na základě rozhodnutí Evropské komise nařídil ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování houbového patogenu Fusarium circinatum. Tento karanténní škodlivý organismus pro území EU napadá rostliny borovice a douglasku tisolistou.

Nařízení ÚKZÚZ - Rhynchophorus ferrugineus
Renata Šarjaková, 18. březen 2020
Nařízení ÚKZÚZ - Rhynchophorus ferrugineus

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o zrušení Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).


Statistická zjišťování Českého statistického úřadu v roce 2021
Renata Šarjaková, 27. leden 2020
Statistická zjišťování Českého statistického úřadu v roce 2021
Statistická zjišťování Českého statistického úřadu v roce 2021

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb
Renata Šarjaková, 19. prosinec 2019
Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona - senátní tisk 150/ sněmovní tisk 509 (více po prokliku nadpisu novinky)


Přehled fytosanitárních změn ke 14.12.2019
Renata Šarjaková, 19. prosinec 2019
Přehled fytosanitárních změn ke 14.12.2019
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin, nabývá účinnost 14. prosince 2019.

Nový předpis Evropské komise - ukončení platnosti povolení přípravku na bázi účinné látky methiokarb
Renata Šarjaková, 19. prosinec 2019
Nový předpis Evropské komise - ukončení platnosti povolení přípravku na bázi účinné látky methiokarb

ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení Evropské komise došlo k ukončení platnosti povolení přípravku na ochranu rostlin Mesurol 500 FS obsahujícího účinnou látku methiokarb. Přípravek je určen k ošetření osiva.


Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů
Renata Šarjaková, 13. prosinec 2019
Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů

Dřevěný obalový materiál.


Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031
Renata Šarjaková, 13. prosinec 2019
Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031
Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031

Od 1. prosince 2019 začíná fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny
Renata Šarjaková, 5. prosinec 2019
Od 1. prosince 2019 začíná fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny

V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.