Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství
Renata Šarjaková, 10. červen 2019
Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství

Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství


Informace ke spuštění funkcionalit předtisků změnových žádostí a zelené nafty
Renata Šarjaková, 29. květen 2019
Informace ke spuštění funkcionalit předtisků změnových žádostí a zelené nafty

Systém pro generování předtisků změnových žádostí bude v LPIS a na Portálu farmáře SZIF spuštěn od úterý 4.6.2019. Formulář pro generování podílu zastoupení citlivých plodin pro účely žádosti vratky zelené nafty bude k dispozici v LPIS od 31.5.2019.


Zvířata v cirkusech a chovech budou lépe chráněná. Vláda schválila zákon Ministerstva zemědělství
Renata Šarjaková, 28. květen 2019
Zvířata v cirkusech a chovech budou lépe chráněná. Vláda schválila zákon Ministerstva zemědělství
Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes schválila vláda, zpřísňuje pravidla pro vystupování zvířat v cirkusech a pro jejich chovy.

Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství
Renata Šarjaková, 9. květen 2019
Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství

Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství


Statistická zjišťování Ministerstva zemědělství v roce 2020
Renata Šarjaková, 2. květen 2019
Statistická zjišťování Ministerstva zemědělství v roce 2020
V souladu s příslušným ustanovením zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Českého statistického úřadu č. 394/2001 Sb.,

Metodiky k provádění nařízení vlády pro rok 2019
Renata Šarjaková, 29. březen 2019
Metodiky k provádění nařízení vlády pro rok 2019

Metodiky a souvisejíci legislativa.


Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVIII, číslo 1
Renata Šarjaková, 19. březen 2019
Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVIII, číslo 1
Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVIII, číslo 1

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
Renata Šarjaková, 15. březen 2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Toto může být do popisu Cílem navrhované úpravy je zejména nově regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Návrh zákona reaguje na praxi, kdy je rozmnožovací materiál chmele množen zejména metodou mikrorozmnožování.


Novela zákona o lesích pomůže Ministerstvu zemědělství i vlastníkům lesů efektivněji postupovat při kůrovcové kalamitě
Renata Šarjaková, 21. únor 2019
Novela zákona o lesích pomůže Ministerstvu zemědělství i vlastníkům lesů efektivněji postupovat při kůrovcové kalamitě
Účinnější postup proti kůrovci zajistí úprava zákona o lesích, kterou navrhli poslanci ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe).

Vratka spotřební daně z nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě od 1.1.2019