Novela zákona o významné tržní síle
Renata Šarjaková, 8. říjen 2019
Novela zákona o významné tržní síle
Novela zákona o významné tržní síle

Prezentace ze semináře Podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2019 – 2020
Renata Šarjaková, 27. září 2019
Prezentace ze semináře Podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2019 – 2020
Prezentace ze semináře Podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2019 – 2020

Zákon o organické produkci může mít negativní dopady na importované biopotraviny
Renata Šarjaková, 18. září 2019
Zákon o organické produkci může mít negativní dopady na importované biopotraviny
Od 1. ledna 2020 vstoupí v Rusku v platnost již dříve schválený zákon „O organické produkci“, který upravuje povinné označování „biopotravin“.

Veřejná podpora: Veřejná konzultace ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury
Renata Šarjaková, 26. červenec 2019
Veřejná podpora: Veřejná konzultace ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu nařízení Komise (EU) č. 717/2014, nařízení Komise (EU) č,1388/2014 o blokových výjimkách (FBER) a pokynů pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (FISH pokyny).


Změny v získávání zahraničních pracovníků do zemědělství, potravinářství a lesnictví v Režimu Ukrajina a Režimu Zemědělec od 1. 9. 2019
Renata Šarjaková, 18. červenec 2019
Změny v získávání zahraničních pracovníků do zemědělství, potravinářství a lesnictví v Režimu Ukrajina a Režimu Zemědělec od 1. 9. 2019
Do 1. 9. 2019 jsou žádosti o zaměstnanecké karty zařazené garantem (AK ČR) do Režimů Ukrajina a Zemědělec administrované beze změny současné praxe.

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9.
Renata Šarjaková, 21. červen 2019
Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9.

Manuál pro práci s webovým formulářem.
Rok vydání: 2019


Šlechtitelské programy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8.června 2016 (
Renata Šarjaková, 21. červen 2019
Šlechtitelské programy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8.června 2016 ("nařízení o plemenných zvířatech")

Obsah šlechtitelského programu pro hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata je stanoven § 5c, odst. 2 zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat – Zákon č. 154/2000 Sb. a čl. 8 Nařízení EU 2016/1012 – příloha č. 1, část 2 a 3.


Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství
Renata Šarjaková, 10. červen 2019
Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství

Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství


Informace ke spuštění funkcionalit předtisků změnových žádostí a zelené nafty
Renata Šarjaková, 29. květen 2019
Informace ke spuštění funkcionalit předtisků změnových žádostí a zelené nafty

Systém pro generování předtisků změnových žádostí bude v LPIS a na Portálu farmáře SZIF spuštěn od úterý 4.6.2019. Formulář pro generování podílu zastoupení citlivých plodin pro účely žádosti vratky zelené nafty bude k dispozici v LPIS od 31.5.2019.


Zvířata v cirkusech a chovech budou lépe chráněná. Vláda schválila zákon Ministerstva zemědělství
Renata Šarjaková, 28. květen 2019
Zvířata v cirkusech a chovech budou lépe chráněná. Vláda schválila zákon Ministerstva zemědělství
Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes schválila vláda, zpřísňuje pravidla pro vystupování zvířat v cirkusech a pro jejich chovy.