Česko na Radě EU v Lucemburku: Je nutné zachovat jednoduchá pravidla pro zemědělce a zajistit trvale udržitelné a vyvážené hospodaření v lesích
Renata Šarjaková, 13. říjen 2021
Česko na Radě EU v Lucemburku: Je nutné zachovat jednoduchá pravidla pro zemědělce a zajistit trvale udržitelné a vyvážené hospodaření v lesích
Příprava strategických plánů Společné zemědělské politiky (SZP), nová strategie EU pro lesy do roku 2030, zemědělské aspekty balíčku Fit for 55 nebo situace v odvětví vepřového masa byly hlavními tématy říjnové Rady ministrů zemědělství, která proběhla včera a dnes v Lucemburku.

Návrh Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace 2020
Renata Šarjaková, 1. říjen 2021
Návrh Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace 2020
Návrh Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace 2020

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Renata Šarjaková, 22. září 2021
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Reakce na tiskovou zprávu NKÚ: „SZIF je závislý na hlavním dodavateli svého IT systému, ten ročně stojí přes půl miliardy korun“.
Renata Šarjaková, 26. duben 2021
Reakce na tiskovou zprávu NKÚ: „SZIF je závislý na hlavním dodavateli svého IT systému, ten ročně stojí přes půl miliardy korun“.

Reakce na tiskovou zprávu NKÚ: „SZIF je závislý na hlavním dodavateli svého IT systému, ten ročně stojí přes půl miliardy korun“.


Dubnové změny v podmínkách pro obchodování se Spojeným královstvím
Renata Šarjaková, 23. duben 2021
Dubnové změny v podmínkách pro obchodování se Spojeným královstvím

Evropskou unií (EU) byla schválena rovnocennost tzv. ekvivalence pro polní přehlídky porostů a rovnocennost metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království. Dále byly upřesněny podmínky obchodování pro krmné produkty.


Veřejná konzultace požadavků na uchovávání záznamů týkajících se EZ
Renata Šarjaková, 20. duben 2021
Veřejná konzultace požadavků na uchovávání záznamů týkajících se EZ

V rámci reformy legislativy týkající se ekologického zemědělství, spočívající v přechodu na nové nařízení o ekologické produkci ES/848/2018, vrcholí přípravy sekundární legislativy, tedy prováděcích nařízení a nařízení v přenesené pravomoci kterými se základní akt (n. 848) doplňuje nebo pozměňuje.


Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru
Renata Šarjaková, 23. březen 2021
Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru
Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2021
Renata Šarjaková, 18. březen 2021
Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2021

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2021


Informace k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Renata Šarjaková, 11. březen 2021
Informace k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ.


EDN k asanaci kůrovcového dřeva povoleno od 1.3.2021
Renata Šarjaková, 11. březen 2021
EDN k asanaci kůrovcového dřeva povoleno od 1.3.2021

Povolení použití přípravku EDN (ethandinitril) k fumigaci dřeva napadeného kůrovcem.