Nařízení vlády č. 61/2024 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Renata Šarjaková, 9. duben 2024
Nařízení vlády č. 61/2024 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Nařízení vlády č. 61/2024 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření


Novela nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Renata Šarjaková, 28. březen 2024
Novela nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 68/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.


Změny v předpisech Euroasijské ekonomické unie, pokud jde o maso a masné výrobky
Renata Šarjaková, 14. březen 2024
Změny v předpisech Euroasijské ekonomické unie, pokud jde o maso a masné výrobky

Rada Euroasijské hospodářské komise provedla změny technických předpisů v oblasti bezpečnosti masa a masných výrobků.


Novela vyhlášky č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

Dovozní kontroly palet a obalového dřeva zásilek z Číny, Indie, Běloruska
Renata Šarjaková, 2. únor 2024
Dovozní kontroly palet a obalového dřeva zásilek z Číny, Indie, Běloruska

Obalové dřevo bylo předmětem povinných kontrol s využitím TRACES podle nařízení 2021/127, jehož platnost skutečně skončila k 31.12.2023.


Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe v roce 2023
Renata Šarjaková, 24. leden 2024
Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe v roce 2023

Zápisy z jednání konaných v roce 2023 včetně příloh. 


Informace k podobě pravidel pro fungování na hranicích Velké Británie – k 10. 1. 2024
Renata Šarjaková, 15. leden 2024
Informace k podobě pravidel pro fungování na hranicích Velké Británie – k 10. 1. 2024

Od 31. ledna 2024 dojde k zavedení povinnosti předkládat zdravotní osvědčení při dovozu živočišných produktů a rostlin a vysoce rizikových potravin a krmiv neživočišného původu z EU do Velké Británie.


Novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
Renata Šarjaková, 15. leden 2024
Novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem


Nové nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Renata Šarjaková, 15. leden 2024
Nové nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 437/2023 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády. Nabývá účinnosti 1. ledna 2024 a pozbývá platnosti 31. prosince 2026.


Novela vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Renata Šarjaková, 15. leden 2024
Novela vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 440/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.