Statistická zjišťování Českého statistického úřadu v roce 2021
Renata Šarjaková, 27. leden 2020
Statistická zjišťování Českého statistického úřadu v roce 2021
Statistická zjišťování Českého statistického úřadu v roce 2021

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb
Renata Šarjaková, 19. prosinec 2019
Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona - senátní tisk 150/ sněmovní tisk 509 (více po prokliku nadpisu novinky)


Přehled fytosanitárních změn ke 14.12.2019
Renata Šarjaková, 19. prosinec 2019
Přehled fytosanitárních změn ke 14.12.2019
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin, nabývá účinnost 14. prosince 2019.

Nový předpis Evropské komise - ukončení platnosti povolení přípravku na bázi účinné látky methiokarb
Renata Šarjaková, 19. prosinec 2019
Nový předpis Evropské komise - ukončení platnosti povolení přípravku na bázi účinné látky methiokarb

ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení Evropské komise došlo k ukončení platnosti povolení přípravku na ochranu rostlin Mesurol 500 FS obsahujícího účinnou látku methiokarb. Přípravek je určen k ošetření osiva.


Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů
Renata Šarjaková, 13. prosinec 2019
Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů

Dřevěný obalový materiál.


Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031
Renata Šarjaková, 13. prosinec 2019
Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031
Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031

Od 1. prosince 2019 začíná fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny
Renata Šarjaková, 5. prosinec 2019
Od 1. prosince 2019 začíná fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny

V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.


3 zásadní novinky pro zemědělce v roce 2020: jaké změny s sebou přináší novela zákona o zemědělství a co trápí český LPIS?
Renata Šarjaková, 7. listopad 2019
3 zásadní novinky pro zemědělce v roce 2020: jaké změny s sebou přináší novela zákona o zemědělství a co trápí český LPIS?
Rok 2020 s sebou přinese významné změny v evidenci využití půdy (dále také „LPIS“).

Novela zákona o významné tržní síle
Renata Šarjaková, 8. říjen 2019
Novela zákona o významné tržní síle
Novela zákona o významné tržní síle

Prezentace ze semináře Podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2019 – 2020
Renata Šarjaková, 27. září 2019
Prezentace ze semináře Podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2019 – 2020
Prezentace ze semináře Podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2019 – 2020