Metodiky k provádění nařízení vlády pro rok 2019
Renata Šarjaková, 29. březen 2019
Metodiky k provádění nařízení vlády pro rok 2019

Metodiky a souvisejíci legislativa.


Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVIII, číslo 1
Renata Šarjaková, 19. březen 2019
Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVIII, číslo 1
Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVIII, číslo 1

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
Renata Šarjaková, 15. březen 2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Toto může být do popisu Cílem navrhované úpravy je zejména nově regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Návrh zákona reaguje na praxi, kdy je rozmnožovací materiál chmele množen zejména metodou mikrorozmnožování.


Novela zákona o lesích pomůže Ministerstvu zemědělství i vlastníkům lesů efektivněji postupovat při kůrovcové kalamitě
Renata Šarjaková, 21. únor 2019
Novela zákona o lesích pomůže Ministerstvu zemědělství i vlastníkům lesů efektivněji postupovat při kůrovcové kalamitě
Účinnější postup proti kůrovci zajistí úprava zákona o lesích, kterou navrhli poslanci ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe).

Vratka spotřební daně z nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě od 1.1.2019

Informace Ministerstva zemědělství k novelizované vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem
Renata Šarjaková, 23. leden 2019
Informace Ministerstva zemědělství k novelizované vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem

Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 297/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.


Právní předpisy pro ohlašování údajů do IRZ za rok 2018
Renata Šarjaková, 22. leden 2019
Právní předpisy pro ohlašování údajů do IRZ za rok 2018

Rozsah integrovaného registru znečišťování (dále rovněž IRZ), stejně tak jako povinnosti ohlašujících subjektů či přístup veřejnosti k informacím, upravují pro rok 2018 právní předpisy přijaté na evropské a národní úrovni. Jejich přehled uvádí tabulka 1. Provozovatelé jsou povinni se s jednotlivými předpisy podrobně seznámit.


Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními


Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023
Renata Šarjaková, 9. listopad 2018
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023

v příloze naleznete k posouzení první návrh dokumentu z MŠMT „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023“.