Renata Šarjaková, 27. duben 2022
Řešení situace osob s uděleným mimořádným pracovním vízem po vypršení jeho platnosti

MZe ověřovalo u Ministerstva vnitra podrobnosti k řešení situace osob s uděleným mimořádným pracovním vízem po vypršení jeho platnosti.

 

 

MV potvrdilo, že držitelé mimořádného pracovního víza, kteří chtějí i po vypršení jeho platnosti nadále pokračovat v práci, mají možnost podat žádost o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž jim postačí předložit cestovní doklad a stručné odůvodnění žádosti. 

V ní postačí jen velmi jednoduše napsat, že je to z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, což je okolnost všeobecně známá, tedy není třeba žádné podrobné ověřování ze strany Ministerstva vnitra. Nebude-li shledán žádný jiný zákonný důvod pro neudělení víza, bude jejich žádostem vyhověno. Držitelé těchto víz mohou následně požádat místně příslušný úřad práce o povolení k zaměstnání. Zdravotní pojištění pak je řešeno z titulu jejich zaměstnání stejným způsobem, jako u zaměstnanců – občanů ČR.

S ohledem na zákonné lhůty a na současné vytížení Ministerstva vnitra i úřadů práce je důležité, aby žádost byla podána s dostatečným časovým předstihem. V souvislosti se změnou praxe Ministerstva vnitra není již nutné čekat na uplynutí doby platnosti stávajícího víza. 

V případě, že by pracoviště OAMP či úřady práce tento postup nedodržovaly, prosíme o vyrozumění a identifikaci konkrétního pracoviště.

Ing. Václav Suchan, CSc., MBA, garant za AK ČR


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 757
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář