Renata Šarjaková, 1. únor 2022
Veřejná konzultace k novým AGRI a FISH předpisům pro státní podpory na období 2023+ zahájena

Evropská komise zahájila dne 11. 1. 2022 veřejnou konzultaci k návrhu revidovaných pravidel státní podpory pro odvětví zemědělství, lesnictví, rozvoje venkova, rybolovu a akvakultury, která mají vstoupit v účinnost od 1. 1. 2023.

V rámci probíhající revize představila Komise návrhy nových pravidel, jimiž se upravují následující stávající předpisy:

  • Pokyny ke státní podpoře v zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (tzv. AGRI pokyny),
  • nařízení Komise (EU) č. 702/2014 k blokové výjimce pro podpory v zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (tzv. ABER),
  • pokyny ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury (tzv. FISH pokyny),
  • nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 k blokové výjimce pro podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (tzv. FBER) a
  • nařízení Komise (EU) č. 717/2014 na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.

Cílem revize je sladit existující pravidla se stávajícími strategickými prioritami EU, zejména se Společnou zemědělskou politikou (SZP), Společnou rybářskou politikou (SRP), jakož i se Zelenou dohodou pro Evropu.

K návrhům uvedených předpisů mohou zainteresované subjekty předložit Komisi své připomínky prostřednictvím veřejné konzultace k zemědělství a lesnictví, resp. prostřednictvím veřejné konzultace k rybolovu a akvakultuře, a to v obou případech nejpozději do 13. 3. 2022.

Podrobnější informace k probíhající veřejné konzultaci včetně návrhů jednotlivých předpisů jsou dostupné na výše uvedených odkazech a v tiskové zprávě Komise.


Přílohy:

    AGRI pokyny (anglicky) - návrh (PDF, 1 MB)
    ABER bloková výjimka - návrh (PDF, 1 MB)
    FISH pokyny (anglicky) - návrh (PDF, 698 KB)
    FBER bloková výjimka - návrh (PDF, 1019 KB)
    Nařízení č. 717/2014 de minimis - návrh (PDF, 326 KB)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 1043
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář