Tabulky výpěstnosti semenáčků a sazenic pro potřeby operace 8.6.1 Programu rozvoje venkova 2014–2020
Renata Šarjaková, 16. srpen 2022
Tabulky výpěstnosti semenáčků a sazenic pro potřeby operace 8.6.1 Programu rozvoje venkova 2014–2020

Pro informaci zveřejňujeme tabulky výpěstnosti dřevin používané k ověření preferenčních kritérií u žádostí o dotaci na stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnosti z operace 8.6.1 Technika a technologie v lesním hospodářství v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.


Program rozvoje venkova na období 2014–2020 - 10. aktualizované znění
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Program rozvoje venkova na období 2014–2020 - 10. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2022) 5451 final schválila dne 25. 7. 2022 10. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


Výroční zprávy o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Výroční zprávy o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020

Výroční zprávy o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 - soubory generovaný z informačního systému SFC


Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A - příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 - druhé kolo
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18.A - příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 - druhé kolo

Od 9. 8. 2022 do 23. 8. 2022 je pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 18. pro rok 2022. Jedná se o dofinancování - druhý příjem žádostí.


Pravidla pro žadatele - operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven - 15. kolo
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Pravidla pro žadatele - operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven - 15. kolo

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 15. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.


Pravidla pro žadatele - operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - 15. kolo
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Pravidla pro žadatele - operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - 15. kolo

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 15. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.


Pravidla pro žadatele - operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - 15. kolo
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Pravidla pro žadatele - operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - 15. kolo

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 15. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.


Pravidla pro žadatele - operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách - 15. kolo
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Pravidla pro žadatele - operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách - 15. kolo

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 15. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách.


Pravidla pro žadatele - operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností - 15. kolo
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Pravidla pro žadatele - operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností - 15. kolo

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 15. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností.


Pravidla pro žadatele - operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce - 15. kolo
Renata Šarjaková, 11. srpen 2022
Pravidla pro žadatele - operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce - 15. kolo

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 15. kolo příjmu žádostí pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce.