Informace pro žadatele – Ochranné pásy podél vod
Renata Šarjaková, 2. květen 2023
Informace pro žadatele – Ochranné pásy podél vod

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby – založení ochranného pásu podél vod.


Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP
Renata Šarjaková, 2. květen 2023
Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

Aktuální tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP. Konkrétní podmínky podpor jsou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.


Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027
Renata Šarjaková, 2. květen 2023
Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027

Ministerstvo zemědělství schválilo Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027 (dále jen „Akční plán“). Akční plán navazuje na strategii ochrany genetických zdrojů využitelných v zemědělství, je jejím implementačním dokumentem, specifikujícím další rozvoj práce s genetickými zdroji.


Informace pro žadatele – Podpora na chov telete masného typu (CIS)
Renata Šarjaková, 27. duben 2023
Informace pro žadatele – Podpora na chov telete masného typu (CIS)

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu.


Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023
Renata Šarjaková, 27. duben 2023
Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka.


Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., pro rok 2023
Renata Šarjaková, 27. duben 2023
Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., pro rok 2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2023.


Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb. pro rok 2023
Renata Šarjaková, 27. duben 2023
Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb. pro rok 2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními, platná pro rok 2022.


Tisková zpráva ke zveřejnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Renata Šarjaková, 27. duben 2023
Tisková zpráva ke zveřejnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Dne 20. 4. 2023 byla ministrem zemědělství podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro intervenci 52.77 LEADER.


Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023
Renata Šarjaková, 25. duben 2023
Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2023 je vydávána pro poskytnutí výkladu a bližších informací pro podmínky týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH), které upravuje nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.


Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba
Renata Šarjaková, 25. duben 2023
Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba

Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu a je platná pro rok 2023. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění.