Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP
Renata Šarjaková, 1. září 2022
Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.


Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře
Renata Šarjaková, 30. srpen 2022
Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře

Zadávání výnosů plodin na Portálu farmáře


Vyhodnocení dotazníkového šetření k podávání Jednotné žádosti v roce 2022
Renata Šarjaková, 25. srpen 2022
Vyhodnocení dotazníkového šetření k podávání Jednotné žádosti v roce 2022

Vyhodnocení dotazníkového šetření k podávání Jednotné
žádosti v roce 2022


Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022
Renata Šarjaková, 23. srpen 2022
Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci -
výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022 


VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PODÁNÍ NÁMITEK PROTI KONTROLNÍMU ZJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE
Renata Šarjaková, 23. srpen 2022
VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PODÁNÍ NÁMITEK PROTI KONTROLNÍMU ZJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE

VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PODÁNÍ NÁMITEK PROTI
KONTROLNÍMU ZJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE


Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha
Renata Šarjaková, 23. srpen 2022
Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

Vzhledem k výskytu sucha v roce 2022 je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené do titulu druhově bohaté pastviny, podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci – suchem.


PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře
Renata Šarjaková, 23. srpen 2022
PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští příjem žádostí do dvou zcela nových programů: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí do těchto programů bude zahájen 30. srpna 2022 v 9:00 hod. Tato forma podpory je určena k jednorázové splátce části jistiny provozního úvěru.


Dvanáctá výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Renata Šarjaková, 18. srpen 2022
Dvanáctá výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Dvanáctá výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014–2020


Seznam vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Renata Šarjaková, 18. srpen 2022
Seznam vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Seznam vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

 


ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ PODPORY na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
Renata Šarjaková, 16. srpen 2022
ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ PODPORY na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ PODPORY na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022