Pro 10. kolo Programu rozvoje venkova platí podmínka zápisu do evidence o skutečných majitelích
Renata Šarjaková, 17. červen 2020
Pro 10. kolo Programu rozvoje venkova platí podmínka zápisu do evidence o skutečných majitelích

Pro 10. kolo Programu rozvoje venkova platí podmínka zápisu do evidence o skutečných majitelích


Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
Renata Šarjaková, 17. červen 2020
Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů


Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě (týká se DP 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D.)
Renata Šarjaková, 17. červen 2020
Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě (týká se DP 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D.)

Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě (týká se DP 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D.)


Zpřesnění Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů DP 2.A., 19.
Renata Šarjaková, 11. červen 2020
Zpřesnění Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů DP 2.A., 19.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 24673/2020-MZE-18131– obecná část, DP 2.A., 19.


Blíží se konec termínu pro podávání Jednotné žádosti 2020
Renata Šarjaková, 9. červen 2020
Blíží se konec termínu pro podávání Jednotné žádosti 2020
V pondělí 15. června bude končit lhůta, ve které mohou zájemci podat Jednotnou žádost za rok 2020.

Zmírnění dopadů koronavirové krize na zemědělství
Renata Šarjaková, 9. červen 2020
Zmírnění dopadů koronavirové krize na zemědělství

Informace SZIF

 


Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života
Renata Šarjaková, 8. červen 2020
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života

Oficiální překlad strategie, kterou zveřejnila Evropská komise 20. května 2020.


PGRLF spouští nový program podpory PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru
Renata Šarjaková, 8. červen 2020
PGRLF spouští nový program podpory PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevírá nový program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí bude spuštěn 15. června 2020 v 9.00 hodin.


Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019
Renata Šarjaková, 4. červen 2020
Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2019 včetně meziročního srovnání.


Rybáři chtějí modernizovat zpracovny ryb a diverzifikovat svoji činnost. Ministr Toman proto zvýšil původně plánovanou podporu 123 milionů o 6,6 milionů korun.
Renata Šarjaková, 2. červen 2020
Rybáři chtějí modernizovat zpracovny ryb a diverzifikovat svoji činnost. Ministr Toman proto zvýšil původně plánovanou podporu 123 milionů o 6,6 milionů korun.

Rybáři chtějí modernizovat zpracovny ryb a diverzifikovat svoji činnost. Ministr Toman proto zvýšil původně plánovanou podporu 123 milionů o 6,6 milionů korun.