7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Dne 8. 8. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 7. kolo příjmu žádostí.


Dotazníkové šetření k Jednotné žádosti 2018
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Dotazníkové šetření k Jednotné žádosti 2018

Jednotnou žádost každoročně podává bezmála 30 tisíc žadatelů. Zpětná vazba od žadatelů v souvislosti s jejím příjmem je pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, pochopitelně velmi důležitá. Platební agentura proto oslovila žadatele prostřednictvím dotazníkového šetření.


Reakce SZIF na článek o dotacích
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Reakce SZIF na článek o dotacích
Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) považuje za nutné reagovat na článek vydaný Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) minulý týden „Výklady SZIF popírají účel dotací i zdravý selský rozum“.

Dalších téměř 5 miliard na 400 úspěšných projektů z Operačního programu Životní prostředí, nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Dalších téměř 5 miliard na 400 úspěšných projektů z Operačního programu Životní prostředí, nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem
Obce se mohou pustit do stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídicích linek, pasivních budov, výsadby zeleně nebo zateplení školek.

Průběžná zpráva o hodnocení PRV - březen 2018
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Průběžná zpráva o hodnocení PRV - březen 2018

Zpráva představuje třetí hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).


Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2018 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek.

Možnost příkrmu hospodářských zvířat na Druhově bohatých pastvinách
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Možnost příkrmu hospodářských zvířat na Druhově bohatých pastvinách
V souvislosti se zasažením některých regionů ČR suchem byl vznesen požadavek na povolení provádění příkrmu hospodářských zvířat na pozemcích zařazených do titulu Druhově bohaté pastviny.

Stanovení sazeb podpor pro 2. čtvrtletí 2018
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Stanovení sazeb podpor pro 2. čtvrtletí 2018
V souladu s platným zněním Pokynů k uvedeným programům podpory představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. schválilo pro 2. čtvrtletí 2018 základní sazbu podpory ve výši 2 % p.a., a to pro žádosti přijaté v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 v rámci programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.

Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019
Renata Šarjaková, 31. červenec 2018
Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019

Vážení žadatelé, dnešním dnem, tzn. 1. srpnem 2018, nabývá účinnosti nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023.