Změna domény pro webové služby - testovací prostředí
Renata Šarjaková, 13. červen 2024
Změna domény pro webové služby - testovací prostředí

MZe se připravuje na migraci své webové prezentace ze stávající domény eagri.cz na společnou národní doménu gov.cz. V rámci této migrace dojde k výrazné změně v oblasti webových služeb, které MZe poskytuje veřejnosti. Z provozních důvodů dochází k vyčlenění speciální domény pro tyto webové služby. Podrobnější informace jsou k dispozici v detailu novinky.


Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda
Renata Šarjaková, 13. červen 2024
Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda

Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za čtyři roky, aby reagovala na současnou situaci.


Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií
Renata Šarjaková, 13. červen 2024
Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií

Ministerstvo zemědělství upravilo podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5 a DZES 8, tzv. pravidla podmíněnosti. Změny jsou na základě nařízení, které umožnila Evropská unie u DZES 8 i na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a zemědělskými nevládními organizacemi u DZES 5. Pro zemědělce se zmírňují některá pravidla hospodaření. Materiál projednala vláda.


Program rozvoje venkova na období 2014–2020 - 12. aktualizované znění
Renata Šarjaková, 13. červen 2024
Program rozvoje venkova na období 2014–2020 - 12. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2024) 3916 final schválila 12. aktualizaci programového dokumentu dne 6. 6. 2024. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


Přehled termínů pro plnění podmínek přímých plateb a environmentálních opatření rozvoje venkova SP SZP
Renata Šarjaková, 13. červen 2024
Přehled termínů pro plnění podmínek přímých plateb a environmentálních opatření rozvoje venkova SP SZP

V příloze naleznete přehled termínů pro plnění podmínek stěžejních environmetálních opatření a přímých plateb rozvoje venkova SP SZP na období 2023–2027. Jedná se o pracovní pomůcku, materiál není právně závazný. 


Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020, pro operaci 19.2.1, 19.3.1 a 6.4.1
Renata Šarjaková, 13. červen 2024
Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020, pro operaci 19.2.1, 19.3.1 a 6.4.1

Dne 30. 5. 2024 bylo schváleno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje platných pro rok 2023-2025 (dále jen jako „Pravidla 19.2.1“), pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (dále jen jako „Pravidla 19.3.1“) a pro operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností pro 13. kolo (dále jen jako „Pravidla 6.4.1“).


Změna Pravidel pro průběžný příjem žádostí pro intervenci 54.78 - Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství
Renata Šarjaková, 13. červen 2024
Změna Pravidel pro průběžný příjem žádostí pro intervenci 54.78 - Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství

Dne 31. 5. 2024 schválil ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“) pro průběžný příjem žádostí pro intervenci 54.78 - Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství. Úprava Pravidel přináší žadatelům významné zjednodušení v procesu administrace Žádosti o dotaci.


SZIF zahájil vydávání záloh ve výši 50 procent na rozhodnutí o dotaci na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat.
Renata Šarjaková, 13. červen 2024
SZIF zahájil vydávání záloh ve výši 50 procent na rozhodnutí o dotaci na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat.

V řádném termínu přijal celkem 3216 platných žádostí v předpokládané hodnotě téměř 1,7 miliardy korun.


SZIF zahájil vydávání záloh ve výši 50 procent na rozhodnutí o dotaci na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. V řádném termínu přijal celkem 3216 platných žádostí v předpokládané
Renata Šarjaková, 11. červen 2024
SZIF zahájil vydávání záloh ve výši 50 procent na rozhodnutí o dotaci na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. V řádném termínu přijal celkem 3216 platných žádostí v předpokládané

SZIF zahájil vydávání záloh ve výši 50 procent na rozhodnutí
o dotaci na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských
zvířat. V řádném termínu přijal celkem 3216 platných žádostí
v předpokládané hodnotě téměř 1,7 miliardy korun.


Zemědělci letos podali 30 513 Jednotných žádostí. Fond rozdělí okolo 30 miliard korun
Renata Šarjaková, 11. červen 2024
Zemědělci letos podali 30 513 Jednotných žádostí. Fond rozdělí okolo 30 miliard korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ukončil přijímání Jednotných žádostí. Zemědělci již druhým rokem podávali formulář s žádostí výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře a stejně jako v předešlých letech využívali poradenského servisu pracovníků Fondu na 65 regionálních pracovištích a infolince SZIF.