Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2024
Renata Šarjaková, 29. únor 2024
Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2024

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m.
na rok 2024


Aktualizace služby SZR_EZP03B - veřejné údaje ze systému Evidence zemědělských podnikatelů
Renata Šarjaková, 27. únor 2024
Aktualizace služby SZR_EZP03B - veřejné údaje ze systému Evidence zemědělských podnikatelů

Aktualizace služby SZR_EZP03B - veřejné údaje ze systému Evidence zemědělských podnikatelů


Ministerstvo zemědělství zjednodušilo pravidla pro dotace na prevenci proti chorobám chmele a na brambory vysoké jakosti
Renata Šarjaková, 27. únor 2024
Ministerstvo zemědělství zjednodušilo pravidla pro dotace na prevenci proti chorobám chmele a na brambory vysoké jakosti

Méně administrativy budou mít žadatelé o podporu v rámci programů na biologickou ochranu rostlin a pro producenty a zpracovatele konzumních brambor QCZ – tedy vysokojakostních plodin. 


Pásy kolem vod 2024
Renata Šarjaková, 23. únor 2024
Pásy kolem vod 2024

Vážení uživatelé, v LPIS je od ledna 2024 dostupná aktualizovaná vrstva předvymezených pásů kolem vod (PKV). Tato vrstva je důležitá pro vytvoření ochranného pásu podél vody na DPB se standardní ornou půdou v rámci celofaremní ekoplatby (NV 83/2023 Sb. § 13 odst. 10).  (Více po prokliku nadpisu novinky)


Úpravy v aplikaci pro příjem dat evidence přípravků na ochranu rostlin (JUDPOR)
Renata Šarjaková, 23. únor 2024
Úpravy v aplikaci pro příjem dat evidence přípravků na ochranu rostlin (JUDPOR)

Úpravy v aplikaci pro příjem dat evidence přípravků na ochranu rostlin (JUDPOR)


II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“
Renata Šarjaková, 23. únor 2024
II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací II. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“ (dále jen podprogram 129 403).


Podání žádosti o potvrzení pro přidělení preferenčních bodů za splnění kritéria
Renata Šarjaková, 21. únor 2024
Podání žádosti o potvrzení pro přidělení preferenčních bodů za splnění kritéria "Projekt je realizován v areálu zemědělského podniku s prioritní potřebou regenerace či asanace"

Již je možné zasílat žádosti o zařazení stavby či dotčených pozemků do Zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace či asanace v rámci 3. kola příjmu žádostí intervencí SP SZP.


SZIF začal vydávat rozhodnutí týkající se čtyř podpor
Renata Šarjaková, 21. únor 2024
SZIF začal vydávat rozhodnutí týkající se čtyř podpor

SZIF začal vydávat rozhodnutí týkající se čtyř podpor


Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské půdy 41.73 (SZP 2023-2027)
Renata Šarjaková, 15. únor 2024
Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské půdy 41.73 (SZP 2023-2027)

Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské
půdy 41.73 (SZP 2023-2027)


Informace pro žadatele k opatření Agrolesnictví 42.73 (SZP 2023-2027)
Renata Šarjaková, 15. únor 2024
Informace pro žadatele k opatření Agrolesnictví 42.73 (SZP 2023-2027)

Informace pro žadatele k opatření Agrolesnictví 42.73 (SZP
2023-2027)