2. verze Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2021–2027
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
2. verze Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2021–2027

2. verze Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2021–2027


Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027

Evropská komise schválila po mnoha měsících vyjednávání s Českou republikou Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Oficiálně tak potvrdila pravidla, kterými se budou zemědělci v ČR řídit od 1. ledna 2023. Díky Strategickému plánu přiteče do českého zemědělství v příštích letech přibližně 200 miliard korun.


Strategický plán Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Strategický plán Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2022) 8338 final schválila dne 24. 11. 2022 Strategický plán Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 za účelem získání podpory Unie financované z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.


II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací II. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“.


UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOU ZMĚNU HARMONOGRAMU VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2023
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOU ZMĚNU HARMONOGRAMU VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2023

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo dne 31. 8. 2022 výzvu k podávání žádostí o dotaci na podporu nestátní neziskových organizací pro rok 2023 pod č. j. MZE-46431/2022-12132.


Projednávání s NNO - prezentace z roku 2022
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Projednávání s NNO - prezentace z roku 2022

Projednávání s NNO - prezentace z roku 2022


Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.2. záměr b) OP Rybářství 2014–2020, 3. výzva, verze 4

Informace pro ekologické ovocnáře
Renata Šarjaková, 24. listopad 2022
Informace pro ekologické ovocnáře

Informace pro ekologické ovocnáře


Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Zemědělci dostanou přes půl miliardy korun
Renata Šarjaková, 24. listopad 2022
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Zemědělci dostanou přes půl miliardy korun

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022. Zemědělci je dostanou za péči o zemědělskou půdu, pěstování chmele a brambor na škrob a na chov krav, ovcí a koz.


Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2022
Renata Šarjaková, 24. listopad 2022
Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 46 % až 58 % uhrazeného pojistného.