Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...– aktualizace ke dni 11.4.2024
Renata Šarjaková, 23. duben 2024
Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...– aktualizace ke dni 11.4.2024

Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...– aktualizace ke dni 11.4.2024


Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor za 1. čtvrtletí roku 2024
Renata Šarjaková, 18. duben 2024
Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor za 1. čtvrtletí roku 2024

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce, výrobců potravin a podporu nákupu půdy za 1. čtvrtletí roku 2024.


PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec
Renata Šarjaková, 18. duben 2024
PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., vyhlašuje nové kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. 18. kolo programu bude spuštěno v pondělí 6. května 2024 v 9.00 hodin.


Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba pro rok 2024
Renata Šarjaková, 18. duben 2024
Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba pro rok 2024

Zemědělské veřejnosti je k dispozici aktualizovaná Metodika, která je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu pro rok 2024. Stěžejním předpisem pro žadatele této platby je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů.


Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., pro rok 2024
Renata Šarjaková, 18. duben 2024
Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., pro rok 2024

Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2024.


Metodika k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., platná pro rok 2024
Renata Šarjaková, 18. duben 2024
Metodika k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., platná pro rok 2024

Zveřejňujeme pracovní verzi Metodiky k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, platná pro rok 2024; která prozatím neprošla korekturou.


Metodika k provádění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., platná pro rok 2024
Renata Šarjaková, 18. duben 2024
Metodika k provádění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., platná pro rok 2024

Metodika k provádění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2024.


Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k 18. výzvě, aktivitě 2.2.3 Organizace producentů OP Rybářství 2021–2027
Renata Šarjaková, 18. duben 2024
Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k 18. výzvě, aktivitě 2.2.3 Organizace producentů OP Rybářství 2021–2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k 18. výzvě, aktivitě 2.2.3 Organizace producentů OP Rybářství 2021–2027. Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 23. 4. 2024 v 9 hod. 


Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – DP 1.V., 18., 20.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb., platná pro rok 2024
Renata Šarjaková, 18. duben 2024
Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb., platná pro rok 2024

Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, platná pro rok 2024.