SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů
Renata Šarjaková, 28. únor 2020
SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací, o které si zájemci požádali v loňském roce. Ode dneška jsou vydávána rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV).

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých
Renata Šarjaková, 25. únor 2020
SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů


Novinky u dotačních programů 8.F. a 20.
Renata Šarjaková, 13. únor 2020
Novinky u dotačních programů 8.F. a 20.

Novinky u dotačních programů 8.F. a 20.


Informační den k propagačním opatřením pro zemědělské produkty spolufinancovaným EU
Renata Šarjaková, 13. únor 2020
Informační den k propagačním opatřením pro zemědělské produkty spolufinancovaným EU

Informační den k propagačním opatřením pro zemědělské produkty spolufinancovaným EU


SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství
Renata Šarjaková, 13. únor 2020
SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství


10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec dosáhlo svého limitu
Renata Šarjaková, 13. únor 2020
10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec dosáhlo svého limitu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes spustil příjem žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. U tohoto 10. kola byl stanoven limit 250 žádostí. Tato kvóta byla již naplněna, a proto se dané kolo uzavírá.


SZIF vydává rozhodnutí na další tři dotace
Renata Šarjaková, 10. únor 2020
SZIF vydává rozhodnutí na další tři dotace

SZIF vydává rozhodnutí na další tři dotace


Sedmnáctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v dubnu 2020
Renata Šarjaková, 10. únor 2020
Sedmnáctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v dubnu 2020

Sedmnáctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v dubnu 2020


Semináře k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2020
Renata Šarjaková, 10. únor 2020
Semináře k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2020

Semináře k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2020


Průběh administrace operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova 2014-2020 – aktualizace k 10. 1. 2020
Renata Šarjaková, 6. únor 2020
Průběh administrace operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova 2014-2020 – aktualizace k 10. 1. 2020
Cílem operace je podpořit zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu.