Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.I. - příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.I. - příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.I.
- příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023


Informace pro žadatele k dotačnímu programu 15. - příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Informace pro žadatele k dotačnímu programu 15. - příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 15. - příjem
dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023


Regionální semináře SZIF k systému AMS
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Regionální semináře SZIF k systému AMS

Regionální semináře SZIF k systému AMS


Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě


Informace o sazbách zvláštních nákladů k operačním programům schváleným před 1. lednem 2023 organizacím producentů v sektoru ovoce a zeleniny
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Informace o sazbách zvláštních nákladů k operačním programům schváleným před 1. lednem 2023 organizacím producentů v sektoru ovoce a zeleniny

Zvláštní náklady jsou dle čl. 2 písm. m) nařízení (EU) 2017/891 definovány jako „dodatečné náklady vypočtené jako rozdíl mezi tradičními náklady a skutečně vynaloženými výdaji a ušlý příjem v důsledku akce, kromě dodatečného příjmu a úspor nákladů“.


Aktualizace definice LPIS služby - LPI_AZP01C - nové kultury
Renata Šarjaková, 23. květen 2023
Aktualizace definice LPIS služby - LPI_AZP01C - nové kultury

Ve službě LPI_AZP01C byl upraven výčet povolených hodnot pro zemědělské kultury. Nově číselník obsahuje kultury plocha s víceletými produkčními plodinami, plocha s lanýži a plocha s kontejnery. Na straně konzumentských systémů je nutné se na rozšíření výčtu ve WSDL připravit. Popis nových hodnot je uveden v detailu novinky.


Přehled uznaných žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel 2023
Renata Šarjaková, 23. květen 2023
Přehled uznaných žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel 2023

Přehled uznaných žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel 2023


Doplnění Vnitrostátní strategie ČR organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny
Renata Šarjaková, 23. květen 2023
Doplnění Vnitrostátní strategie ČR organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny

Doplňuje se Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny o sazby zvláštních nákladů.


Zemědělci podali téměř 30 000 jednotných žádostí Významnou podporu přineslo 65 regionálních poboček a infolinka
Renata Šarjaková, 23. květen 2023
Zemědělci podali téměř 30 000 jednotných žádostí Významnou podporu přineslo 65 regionálních poboček a infolinka

V řádnému termínu pro podání jednotné žádosti jich bylo podáno 29 930. Termín pro řádné podání končil 15. května, žádost však lze podat až do 9. června, avšak již se sankcí 1 % za každý pracovní den. Jednotná žádost se podává výhradně přes Portál farmáře.


Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2022
Renata Šarjaková, 23. květen 2023
Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2022

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2022 včetně meziročního srovnání.