Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic – zapojení do dobrovolného režimu jakosti Q1 – certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ
Renata Šarjaková, 26. květen 2022
Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic – zapojení do dobrovolného režimu jakosti Q1 – certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních
dotací 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic –
zapojení do dobrovolného režimu jakosti Q1 – certifikace pro
mléko a mléčné výrobky Q CZ


Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy
Renata Šarjaková, 24. květen 2022
Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy

Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy


Zemědělci podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí
Renata Šarjaková, 24. květen 2022
Zemědělci podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí

Zemědělci podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí


Úprava definice služby IZR_ZVI01A (Stažení detailních informací o zvířatech)
Renata Šarjaková, 24. květen 2022
Úprava definice služby IZR_ZVI01A (Stažení detailních informací o zvířatech)

Úprava definice služby IZR_ZVI01A (Stažení detailních informací o zvířatech)


Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy
Renata Šarjaková, 24. květen 2022
Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 1. června 2022 spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci tohoto roku, tj. 31. prosince 2022.


Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
Renata Šarjaková, 24. květen 2022
Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 16. 5. 2022 Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2022, informovat o možnosti podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu pro rok 2022.


Seznam katastrálních území zařazených do ANC pro období 2023–2027
Renata Šarjaková, 19. květen 2022
Seznam katastrálních území zařazených do ANC pro období 2023–2027

Tabulka obsahuje seznam k.ú. zařazených do Oblastí s přírodními a jinými omezeními (ANC) a jejich zařazení do jednotlivých typů ANC.


Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
Renata Šarjaková, 19. květen 2022
Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 16. 5. 2022 Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2022, informovat o možnosti podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu pro rok 2022.


Projednávání s NNO - prezentace z roku 2022
Renata Šarjaková, 19. květen 2022
Projednávání s NNO - prezentace z roku 2022

Témata: Aktivní zemědělec a ekologické zemědělství.


Úprava definice služby LPI_GKN01B (překryv DPB s katastrálními parcelami)
Renata Šarjaková, 17. květen 2022
Úprava definice služby LPI_GKN01B (překryv DPB s katastrálními parcelami)

MZe rozšířilo strukturu odpovědi služby LPI_GKN01B. Nově se vrací k číselníkovým kódům i textová reprezentace.