Informace pro žadatele k DP – 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvý
Renata Šarjaková, 27. září 2022
Informace pro žadatele k DP – 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvý

Informace pro žadatele k DP – 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na
ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření
zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti pro
sledované období 2022


Informace pro žadatele k DP – 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvý
Renata Šarjaková, 27. září 2022
Informace pro žadatele k DP – 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvý

Informace pro žadatele k DP – 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na
ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření
zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti 2022 –
Potvrzení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy ČR


Deklarace chovu koní – dotační rok 2022
Renata Šarjaková, 27. září 2022
Deklarace chovu koní – dotační rok 2022

Deklarace chovu koní – dotační rok 2022


Informace pro žadatele k DP 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýše
Renata Šarjaková, 27. září 2022
Informace pro žadatele k DP 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýše

Informace pro žadatele k DP 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na
ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření
zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti pro
sledované období 2023


SZIF vyplatil již 70 % mimořádných podpor
Renata Šarjaková, 13. září 2022
SZIF vyplatil již 70 % mimořádných podpor

SZIF vyplatil již 70 % mimořádných podpor


Značka Regionální potravina získala prestižní ocenění za marketingovou kampaň
Renata Šarjaková, 6. září 2022
Značka Regionální potravina získala prestižní ocenění za marketingovou kampaň

Značka Regionální potravina získala prestižní ocenění za marketingovou kampaň


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023
Renata Šarjaková, 6. září 2022
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023


Výzva pro příjem přihlášek na pozici broker/inovační zprostředkovatel pro aktivity v rámci intervence Podpora operačních skupin a projektů EIP v SP SZP 2023–2027
Renata Šarjaková, 6. září 2022
Výzva pro příjem přihlášek na pozici broker/inovační zprostředkovatel pro aktivity v rámci intervence Podpora operačních skupin a projektů EIP v SP SZP 2023–2027

V souvislosti s přípravou Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 (dále jen „SP SZP“) Odbor Řídicí orgán PRV vyhlašuje 1. výzvu pro příjem přihlášek na pozici broker. Během programového období 2023–2027 jsou plánovány celkem tři výzvy.


Společnost PGRLF spustí další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru
Renata Šarjaková, 6. září 2022
Společnost PGRLF spustí další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

S ohledem na velký zájem o nový program Provoz 2022 společnost PGRLF, a.s., ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství otevře další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby.


Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP
Renata Šarjaková, 6. září 2022
Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.