Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A.
Renata Šarjaková, 19. srpen 2019
Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.


TZ ke zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020
Renata Šarjaková, 15. srpen 2019
TZ ke zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Podpořené projekty ve výzvě roku 2019 dotačního programu 129 660
Renata Šarjaková, 15. srpen 2019
Podpořené projekty ve výzvě roku 2019 dotačního programu 129 660

Podpořené projekty ve výzvě roku 2019 dotačního programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.


Informace pro žadatele AEKO a EZ k přechodnému období
Renata Šarjaková, 15. srpen 2019
Informace pro žadatele AEKO a EZ k přechodnému období
Ukončení příjmu žádostí o zařazení do AEKO a EZ a možnosti vstupu do navazujících zkrácených závazků.

Tisková zpráva PGRLF ze dne 8.8.2019
Renata Šarjaková, 13. srpen 2019
Tisková zpráva PGRLF ze dne 8.8.2019
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (dále jen „PGRLF“) si dovoluje uvést, že jako kapitálová akciová společnost realizuje vedle jiného také některé postupy uvedené v zákoně č.252/1997 Sb., o zemědělství.

Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d)
Renata Šarjaková, 12. srpen 2019
Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d)
S účinností od 1. 1. 2020 je zavedena podmínka omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete
Renata Šarjaková, 12. srpen 2019
Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete
Tato zpráva je určena pro žadatele, kteří žádají na opatření VCS (podopatření týkající se zvířat) a Dobré životní podmínky zvířat v rámci Jednotné žádosti.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete
Renata Šarjaková, 12. srpen 2019
Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete
Tato zpráva je určena pro žadatele, kteří žádají na opatření VCS (podopatření týkající se zvířat) a Dobré životní podmínky zvířat v rámci Jednotné žádosti.

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 5) - platná a účinná od 6. 8. 2019
Renata Šarjaková, 12. srpen 2019
Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 5) - platná a účinná od 6. 8. 2019

V souvislosti s úpravou aplikace pro zveřejňování výsledků projektů spolupráce PRV na základě dosavadních zkušeností s administrací projektů byla provedena úprava příslušných pasáží Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka pro publicitu“).


Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
Renata Šarjaková, 12. srpen 2019
Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

A výzva pro podávání žádostí na dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 pro dotační podprogramy 20.B.a, 20.B.b, 20.B.c, 20.B.d a pro plnění účelu dotace v období od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019 pro dotační podprogramy 20.B.e, 20.B.f.