SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační program „Tornádo“.
Renata Šarjaková, 16. září 2021
SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační program „Tornádo“.

SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační program „Tornádo“.


Veřejné konzultace Evropské komise k 15. 09. 2021
Renata Šarjaková, 16. září 2021
Veřejné konzultace Evropské komise k 15. 09. 2021

Veřejné konzultace Evropské komise k 15. 09. 2021


Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo
Renata Šarjaková, 16. září 2021
Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo

Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo


Dotační program 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“
Renata Šarjaková, 16. září 2021
Dotační program 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“

Cílem programu 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.


Zásobník projektů pro opatření 2.2., záměr a) z 19. výzvy OP Rybářství 2014–2020
Renata Šarjaková, 14. září 2021
Zásobník projektů pro opatření 2.2., záměr a) z 19. výzvy OP Rybářství 2014–2020

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje přehled Žádostí o podporu zařazených do zásobníku projektů pro opatření 2. 2., záměr a) z 19. výzvy OP Rybářství 2014–2020.


OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY NA SVÉ PARCELE?
Renata Šarjaková, 9. září 2021
OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY NA SVÉ PARCELE?

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY NA SVÉ PARCELE?


Zpravodaj SZIF 4/2021
Renata Šarjaková, 9. září 2021
Zpravodaj SZIF 4/2021

Zpravodaj SZIF 4/2021


Národní plán obnovy
Renata Šarjaková, 9. září 2021
Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (NPO) je východiskem pro čerpání podpory z nového Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Na základě předloženého NPO požádala ČR o finanční příspěvek z RRF ve výši přibližně 179 mld. Kč ve formě grantů.


Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel (včelařský rok 2021/2022)
Renata Šarjaková, 7. září 2021
Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel (včelařský rok 2021/2022)

Vážení chovatelé včel, v níže uvedeném přehledu jsou Vám k dispozici kontakty na žadatele, kteří splnili podmínky nařízení vlády č. 148/2019 Sb. Pouze prostřednictvím těchto vybraných žadatelů je chovatelům včel umožněno získat včelařskou eurodotaci" na níže uvedená opatření.


Prezentace k problematice podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2021–2022
Renata Šarjaková, 3. září 2021
Prezentace k problematice podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2021–2022

Dokumentace k vyhlášenému semináři – podpora projektů nestátních neziskových organizací, který se konal dne 24.08.2021 v 10:00 hodin.