Aktualizace operačních systémů na serverech IZR od 31.5.2024 do 2.6.2024
Renata Šarjaková, 30. květen 2024
Aktualizace operačních systémů na serverech IZR od 31.5.2024 do 2.6.2024

Aktualizace operačních systémů na serverech IZR od 31.5.2024 do 2.6.2024


Publicita k milníku T142 investice č. 5 komponenty Zadržování vody v lese komponenty 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu
Renata Šarjaková, 28. květen 2024
Publicita k milníku T142 investice č. 5 komponenty Zadržování vody v lese komponenty 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

V rámci milníku 142 bylo s podporou z Národního plánu obnovy dokončeno 40 projektů regulace přívalových toků za účelem zpomalení povrchových odtoků a projektů zadržování vody v lesích.


Upozornění pro žadatele a příjemce na termín 22. 8. 2024 jako nejzazší termín pro podání Žádosti o platbu v aktivitě 2.1.4 Kompenzace
Renata Šarjaková, 28. květen 2024
Upozornění pro žadatele a příjemce na termín 22. 8. 2024 jako nejzazší termín pro podání Žádosti o platbu v aktivitě 2.1.4 Kompenzace

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce v aktivitě 2.1.4 Kompenzace, že nejzazší termín podání Žádosti o platbu je 22. 8. 2024.


Škody způsobené mrazy – zahájení škodních komisí
Renata Šarjaková, 21. květen 2024
Škody způsobené mrazy – zahájení škodních komisí

V souvislosti s plánovanou kompenzací škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách, ovocných, okrasných a lesních školkách Vás informujeme, že od dnešního dne je možné si požádat o provedení místního šetření škodní komisí. Učiníte tak prostřednictvím nové aplikace dostupné pro přihlášení na Portálu farmáře. Podrobný postup naleznete v instrukcích níže.


O kompenzaci škod způsobených mrazy budou moci pěstitelé žádat Státní zemědělský intervenční fond. Škodní komise zahajují místní šetření
Renata Šarjaková, 21. květen 2024
O kompenzaci škod způsobených mrazy budou moci pěstitelé žádat Státní zemědělský intervenční fond. Škodní komise zahajují místní šetření

Dnes spustil SZIF novou aplikaci, jejímž prostřednictvím mohou pěstitelé zasažení jarními fatálními mrazy požádat o provedení místního šetření škod na vyjmenovaných kulturách. Z důvodu co nejobjektivnějšího monitoringu škod je nezbytné provést registraci podle druhu nejpozději do určených termínů. Díky jednoduché aplikaci lze bezodkladně naplánovat místní šetření a napomoci tak procesu realizace plánované kompenzace škod


Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější
Renata Šarjaková, 21. květen 2024
Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal pravidla pro dotace na rozvoj venkova v intervenci LEADER. Místní akční skupiny dostanou téměř 5 miliard korun do roku 2027. Novinkou je, že dotaci získají nejenom na spolupráci mezi sebou, ale nově i na projekty, do kterých jsou zapojeny obce, místní podnikatelé nebo neziskové organizace. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie.


Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentaci a záznam ze školení k 18. výzvě (aktivita 2.2.3 organizace producentů) OP Rybářství 2021–2027
Renata Šarjaková, 21. květen 2024
Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentaci a záznam ze školení k 18. výzvě (aktivita 2.2.3 organizace producentů) OP Rybářství 2021–2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentaci a záznam ze školení k 18. výzvě OP Rybářství 2021–2027. V rámci školení byly představeny zejména Pravidla pro žadatele a příjemce v aktivitě 2.2.3 organizace producentů, výhody a postup zakládání organizací producentů a dále bylo představeno základní ovládání portálu ISKP21+ a podání Žádosti o podporu.


Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis
Renata Šarjaková, 21. květen 2024
Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis

Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. K tomuto datu budou také zveřejněny aktualizované metodické dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis).


Opravy chyb v metodice AEKO
Renata Šarjaková, 16. květen 2024
Opravy chyb v metodice AEKO

Do metodiky AEKO se nám vloudilo několik chyb, za které se omlouváme a uvádíme zde správné znění.


Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2024
Renata Šarjaková, 14. květen 2024
Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2024

Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2024