Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni. Ministr Toman schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni. Ministr Toman schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 2018. Obojí oproti minulému roku vzroste. V letošním roce budou vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.


Zpřesnění Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy (informace ze dne 9.10.2018)
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Zpřesnění Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy (informace ze dne 9.10.2018)

Dne 4. 10. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy (dále jen „Pravidla“).


Včerařské dotace za rok 2018
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Včerařské dotace za rok 2018
Včelařské dotace za rok 2018 šly do koruny za včelaři

Ministr Toman v Lucemburku: Některé návrhy nové SZP jsou příliš složité, musíme se zaměřit na přínosy zemědělství pro společnost
Renata Šarjaková, 16. říjen 2018
Ministr Toman v Lucemburku: Některé návrhy nové SZP jsou příliš složité, musíme se zaměřit na přínosy zemědělství pro společnost

Zavedení definice tzv. „skutečného zemědělce“, které po roce 2020 navrhuje Evropská komise, není v souladu s ambicí zjednodušit Společnou zemědělskou politiku (SZP) a znamenalo by neúměrné zvýšení administrativní zátěže. Ministr zemědělství Miroslav Toman to dnes uvedl na jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU v Lucemburku.


Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo Zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018
Renata Šarjaková, 12. říjen 2018
Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo Zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018

Pro kompenzaci ztrát způsobených zemědělcům suchem v letošním roce se použijí finanční prostředky, které zůstaly nevyplaceny za kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017, což odpovídá částce zhruba 850 milionů korun.


Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018
Renata Šarjaková, 12. říjen 2018
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018

Termín příjmu žádostí o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018 se blíží. Ministerstvo zveřejnilo „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018“.


Uživatelská příručka - Národní dotace welfare
Renata Šarjaková, 12. říjen 2018
Uživatelská příručka - Národní dotace welfare
Tato příručka je určena všem žadatelům o národní dotace welfare, kteří potřebují připravit podklady k žádosti o níže uvedené dotační tituly.

Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun. Půjdou i na obnovu lesů
Renata Šarjaková, 3. říjen 2018
Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun. Půjdou i na obnovu lesů
Od 9. října startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020, pro žadatele jsou připraveny 3 miliardy korun. Zájemci mohou začít žádat i o příspěvky v celkové výši 136 milionů korun ze 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020.

Deklarace chovu koní - dotační rok 2018
Renata Šarjaková, 3. říjen 2018
Deklarace chovu koní - dotační rok 2018
Deklarace chovu koní

Změna při podávání žádostí o přístup do registru de minimis pro poskytovatele
Renata Šarjaková, 3. říjen 2018
Změna při podávání žádostí o přístup do registru de minimis pro poskytovatele

S účinností od 1. 10. 2018 došlo k úpravě Žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu pro poskytovatele do Centrálního registru podpor malého rozsahu a ke změně Pracovního postupu při žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do Centrálního registru podpor malého rozsahu.