Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství
Renata Šarjaková, 2. červenec 2020
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství
Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Renata Šarjaková, 2. červenec 2020
Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 33421/2020-MZE-18131 - DP 3.a., 10.D., 13.


Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod

Aktualizovaný seznam suchých nádrží k 1. 1. 2020 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


III. Výzva MZe - k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 310

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 15.6.2020
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 15.6.2020
 Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 15. 6. 2020 Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy za rok 2020, informovat o nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen „vyhláška č. 298/2018 Sb.“) k 1. 1. 2019, která nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb.

Informace pro žadatele na dotační program 19.A.
Renata Šarjaková, 29. červen 2020
Informace pro žadatele na dotační program 19.A.

Informace pro žadatele na dotační program 19.A.


Informace pro žadatele na dotační program 8.F.
Renata Šarjaková, 26. červen 2020
Informace pro žadatele na dotační program 8.F.

Aktualizace postupu při zadávání kopií účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře


Nový program PGRLF se těší velkému zájmu. Titul PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru je stále otevřen
Renata Šarjaková, 24. červen 2020
Nový program PGRLF se těší velkému zájmu. Titul PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru je stále otevřen
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spustil v pondělí 15. června 2020 příjem žádostí do nového programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru.

Informace k podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci v období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020
Renata Šarjaková, 19. červen 2020
Informace k podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci v období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Informace k podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci v období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020


Zemědělci letos podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí
Renata Šarjaková, 17. červen 2020
Zemědělci letos podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí

Zemědělci letos podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí