Aktuální informace o finanční podpoře hospodaření v lese a myslivosti k 1. 12. 2019
Renata Šarjaková, 5. prosinec 2019
Aktuální informace o finanční podpoře hospodaření v lese a myslivosti k 1. 12. 2019

V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů převážně z rozpočtu Ministerstva zemědělství.


SZIF vydává rozhodnutí na ANC, zeleninu a cukrovou řepu
Renata Šarjaková, 3. prosinec 2019
SZIF vydává rozhodnutí na ANC, zeleninu a cukrovou řepu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ode dneška vydává rozhodnutí k dotaci ANC, která kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech, a dále na produkci zeleniny a cukrové řepy. O tyto podpory žádali zemědělci v rámci Jednotné žádosti letos na jaře.


SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu
Renata Šarjaková, 2. prosinec 2019
SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu
Od 22. října vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 70% zálohu na nejrozšířenější zemědělskou dotaci – SAPS a k dnešnímu dni už bylo mezi zemědělce rozděleno přes 7,4 miliardy korun. Nyní začala platební agentura žadatelům posílat doplatky.

Vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích
Renata Šarjaková, 2. prosinec 2019
Vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích

Vydáním tohoto rozhodnutí je ukončena dočasná administrace vybraných finančních příspěvků na hospodaření v lesích v režimu de minimis.


Informace pro žadatele na opatření Ekologické zemědělství - prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníku
Renata Šarjaková, 2. prosinec 2019
Informace pro žadatele na opatření Ekologické zemědělství - prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníku

Rádi bychom informovali žadatele, že od 2. prosince 2019 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství.


Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.a.
Renata Šarjaková, 27. listopad 2019
Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.a.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na jednotlivé předměty dotace v rámci dotačního programu 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.


Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.
Renata Šarjaková, 27. listopad 2019
Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na jednotlivé předměty dotace v rámci dotačního programu 9.A.b.1.-3. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.


Rybníky
Renata Šarjaková, 25. listopad 2019
Rybníky
Cílem programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti.

Výzva MZe k podávání žádostí o dotaci na dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020

SZIF zveřejnil informace o žádostech 8. kola PRV
Renata Šarjaková, 20. listopad 2019
SZIF zveřejnil informace o žádostech 8. kola PRV

SZIF zveřejnil informace o žádostech 8. kola PRV