SZIF přijímá žádosti na druhou etapu sucha 2018
Renata Šarjaková, 17. leden 2019
SZIF přijímá žádosti na druhou etapu sucha 2018
O kompenzaci škod za sucho 2018 projevili zemědělci obrovský zájem.

Seznam projektů navržených k podpoření 2019
Renata Šarjaková, 17. leden 2019
Seznam projektů navržených k podpoření 2019

Scan seznamu zveřejněný na webu MZe naleznete níže.


Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 6. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Renata Šarjaková, 16. leden 2019
Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 6. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 6. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců


Sucho 2018 – podklady pro podání žádosti
Renata Šarjaková, 16. leden 2019
Sucho 2018 – podklady pro podání žádosti

Sucho 2018 – podklady pro podání žádosti


Stanovení sazeb podpor pro 4. čtvrtletí 2018
Renata Šarjaková, 16. leden 2019
Stanovení sazeb podpor pro 4. čtvrtletí 2018
V souladu s platným zněním Pokynů k uvedeným programům podpory představenstvo Podpůrného a garančního, rolnického a lesnického fondu, a.s. schválilo pro 4. čtvrtletí 2018 základní sazbu podpory ve výši 2,25 % p.a., a to pro žádosti přijaté v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 v rámci programu Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Greening, PVP a masná telata
Renata Šarjaková, 16. leden 2019
SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Greening, PVP a masná telata

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v rámci Jednotné žádosti 2018. Prvními letošními dotačními tituly, na které SZIF ode dneška vydává rozhodnutí, jsou: Greening, Přechodné vnitrostátní podpory a VCS - telata.


Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2018
Renata Šarjaková, 7. leden 2019
Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2018

Zpráva představuje čtvrtý hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


Dotace na včelařská opatření v roce 2019
Renata Šarjaková, 4. leden 2019
Dotace na včelařská opatření v roce 2019
Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2018 na dotace na včelařská opatření.

SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA a PPO
Renata Šarjaková, 17. prosinec 2018
SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA a PPO

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydává poslední letošní rozhodnutí k platbám. Jedná se o dotaci Natura a Platbu pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO). Ostatní budou následovat v příštím roce.


Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018
Renata Šarjaková, 17. prosinec 2018
Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil zásady pro dotace zemědělcům na zmírnění škod způsobených suchem v letošním roce. Ministerstvo zveřejnilo „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018“.