Renata Šarjaková, 9. únor 2024
Posuzování plodin pro účely DZES 7A, DZES 7B a diverzifikaci plodin v rámci ekoplatby ve webové službě LPI_GPL02A

Vážení uživatelé,
webová služba LPI_GPL02A v typu číselníku 15 Centrální číselník plodin 2023 od listopadu 2023 obsahuje v rámci elementu PLODINA element PLODSKUPINA23. (Více informací po kliknutí  na  nadpis  novinky).


 

Element PLODSKUPINA23 může mít výskyt 0-N a zahrnuje tyto atributy:

  • IDPLODSKUPINA23
  • IDOPATRENI
  • IDTITUL
  • NAZEV
  • ZKRATKA
  • PLATNOSTOD
  • PLATNOSTDO

Skupinování pro přímé platby a podmíněnost je řešeno v rámci IDTITUL 1420 (SKUPLODPP Skupinování plodin pro přímé platby a CC) a je společné pro DZES 7A (střídání plodin na orné půdě), DZES 7B (omezení plochy jedné plodiny) a diverzifikaci plodin v rámci ekoplatby.

Skupinování se liší podle období platnosti. Od roku 2024 se za jednu „plodinu“ považují i plodiny stejného botanického druhu bez rozlišení ozimů a jařin – např. pšenice ozimá a pšenice jarní jsou považovány za jednu plodinu.

Podrobnosti naleznete v popisu služby zde. Případné metodické vysvětlení  je uvedeno v příručce k podmíněnosti zde .

Element EROZEINFO, který obsahuje skupiny plodin z hlediska jejich protierozní ochranné funkce a způsobilosti pro ochranné pásy zůstává zachován.


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 305
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář