Renata Šarjaková, 11. červen 2019
Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Aktualizace Statutu a jednacího řádu Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - informace ze dne 23.5.2019

Statut a jednací řád ke stažení

Dne 15. 3. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a zároveň jmenoval členy Hodnotitelské komise a jejich zástupce.

Účelem zřízení Hodnotitelské komise v rámci výše uvedené operace je objektivní zhodnocení podaných projektů zejména z hlediska aspektu inovativnosti a dále z hlediska účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti projektu. Hodnotitelská komise bude k výše uvedenému vytvářet slovní i bodové hodnocení. Výše bodového hodnocení jednotlivých preferenčních kritérií/podkritérií bude vycházet z možného bodového zisku uvedených v Pravidlech operace 16.1.1.

Hodnotitelská komise byla dále zřízena pro hodnocení Inovačních deníků neboli Zprávy o činnosti operační skupiny a dalších podmínek vyplývajících z Pravidel výše uvedené operace. Inovační deník popisuje postup a průběžné výsledky inovační spolupráce a předkládá se každoročně od roku následujícího po podpisu Dohody až do předložení konečné Žádosti o platbu (včetně).


    Statut a jednací řád (PDF, 373 KB)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 291
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář