Nově registrované odrůdy 2020
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Nově registrované odrůdy 2020

Popisy nově registrovaných odrůd.


Rozvoj trojské botanické zahrady se nezastavil ani v karanténě
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Rozvoj trojské botanické zahrady se nezastavil ani v karanténě
U skleníku Fata Morgana vzniká nový vstupní areál s restaurací a terasami plnými květin

ZPRÁVA O TRHU OVOCE
Renata Šarjaková, 27. duben 2020
ZPRÁVA O TRHU OVOCE

ZPRÁVA O TRHU OVOCE


Lehké půdy jsou náchylnější ke kontaminaci rizikovými prvky
Renata Šarjaková, 27. duben 2020
Lehké půdy jsou náchylnější ke kontaminaci rizikovými prvky
Z výsledků získaných v rámci vedení Registru kontaminovaných ploch vyplývá, že k překročení preventivních hodnot jsou náchylnější lehké půdy. V těchto půdách dochází nejčastěji k překročení limitních hodnot u chromu a arsenu, u ostatních půd představuje největší riziko kadmium.

Rusko a další země Eurasijské ekonomické unie zakázaly vývoz některých druhů obilovin a zeleniny
Renata Šarjaková, 27. duben 2020
Rusko a další země Eurasijské ekonomické unie zakázaly vývoz některých druhů obilovin a zeleniny

S platností od 12. dubna do 30. června 2020 země Eurasijské hospodářské unie, čili Ruská federace, Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán, zakázaly vývoz některých druhů obilovin a zeleniny.


Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2020
Renata Šarjaková, 23. duben 2020
Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2020

Přehled podle jednotlivých měsíců.


Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2020
Renata Šarjaková, 23. duben 2020
Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2020

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků v daném roce.


Venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy se znovu otevřely pro veřejnost. Návštěvníky přivítá záplava květů
Renata Šarjaková, 23. duben 2020
Venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy se znovu otevřely pro veřejnost. Návštěvníky přivítá záplava květů
Venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy se znovu otevřely pro veřejnost. Návštěvníky přivítá záplava květů

Seznam doporučených odrůd 2020
Renata Šarjaková, 21. duben 2020
Seznam doporučených odrůd 2020
Seznam doporučených odrůd 2020

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ
Renata Šarjaková, 16. duben 2020
ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ