ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN,
Renata Šarjaková, 4. květen 2020
ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN,

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV


Zápis z jednání Komise pro SDO – len setý
Renata Šarjaková, 4. květen 2020
Zápis z jednání Komise pro SDO – len setý
Zápis z jednání Komise pro SDO – len setý

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


Zkoušení odrůdové pravosti a čistoty v NRL OS
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Zkoušení odrůdové pravosti a čistoty v NRL OS

Zkoušení odrůdové pravosti a čistoty v NRL OS


Sledování vlivu různých intenzit hnojení na půdní úrodnost a změny agrochemických vlastností půdy v podmínkách závlahy
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Sledování vlivu různých intenzit hnojení na půdní úrodnost a změny agrochemických vlastností půdy v podmínkách závlahy

Doplňková závlaha významně ovlivňuje výnos a půdní úrodnost - 27.4.2020 - Dlouhodobé vegetační zkoušky ÚKZÚZ v oblasti jižní Moravy prokázaly pozitivní vliv závlahy na výnosy brambor a jarního ječmene. Kladně přispívá také k účinnosti hnojení a udržuje vyšší hodnoty výměnné půdní reakce. 


Řešení krizové situace v souvislosti s výsadbami vinic
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Řešení krizové situace v souvislosti s výsadbami vinic

ÚKZÚZ nebude ukládat správní sankce u udělených povolení pro novou výsadbu (PONV) a povolení pro opětovnou výsadbu po vyklučení (POOV) v letech 2017 a 2018, tedy těch, jejichž exspirační lhůta končí v roce 2020 a 2021.


Jak mám postupovat, chci-li provést úřední průzkum výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu?
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Jak mám postupovat, chci-li provést úřední průzkum výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu?
Jak mám postupovat, chci-li provést úřední průzkum výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu?

Situační a výhledová zpráva - OBILOVINY
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Situační a výhledová zpráva - OBILOVINY

Zprávy z jednotlivých let.


Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor ze dne 1.4.2020
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor ze dne 1.4.2020
Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor ze dne 1.4.2020

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd Brambor - konzum
Renata Šarjaková, 29. duben 2020
Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd Brambor - konzum
Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd Brambor - konzum