Steward proti zavíječi kukuřičnému
Renata Šarjaková, 30. březen 2006
Steward proti zavíječi kukuřičnému
Insekticid Steward společnosti DuPont, dosud registrovaný při pěstování révy vinné, ovoce a zeleniny, byl nyní v Německu registrován také proti larvám zavíječe kukuřičného na kukuřici.

Nebezpečný škůdce kukuřice na postupu
Renata Šarjaková, 30. březen 2006
Nebezpečný škůdce kukuřice na postupu
Bázlivec kukuřičný patří v USA k nejvýznamnějším škůdcům kukuřice, který zde ročně působí ztráty na výnosech ve výši jedné miliardy dolarů. Před více než deseti lety se dostal pravděpodobně se zásilkami humanitární pomoci z USA do bývalé Jugoslávie, odkud se dále šíří.

Deficit bóru u rajčat
Renata Šarjaková, 28. březen 2006
Deficit bóru u rajčat
Již po několika týdnech se nedostatek bóru na rostlinách rajčete projevuje typickými příznaky. Rostliny jsou křehké, listy se deformují, na plodech se objevuje strupovitost a rýhy. K hnojení by se mělo přistupovat uvážlivě.

Univerzální dusíkaté hnojivo
Renata Šarjaková, 28. březen 2006
Univerzální dusíkaté hnojivo
Kemira GrowHow představuje víceúčelové hnojivo Kemistar SAN 22 do všech plodin s optimální koncentrací dusíku, vápníku, hořčíku a síry.

Námel ohrožuje lidské zdraví
Renata Šarjaková, 28. březen 2006
Námel ohrožuje lidské zdraví
Námel, tvořící se v klasech místo zrn, obsahuje pro lidský organismus toxické látky – námelové alkaloidy, které působí zdravotní komplikace a otravy.

Pracovní skupina olejniny a obilí.
apic-ak.cz, 28. březen 2006
Pracovní skupina olejniny a obilí.
Na první místo jednání byl dán bod o reakci Copa-Cogeca na akční plán Komise o biomase a strategii u biopaliv. Celý návrh má dvacet bodů a je mimo to rozdělen do tří částí. Biopaliva v dopravě: povinné míchání a daňové podmínky.
Regulační omezení.
Certifikace.
Ekologické vyhodnocení.
Dodávky biomasy v EU.
Mezinárodní obchod.

Mezinárodní konference o šlechtění brambor
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Mezinárodní konference o šlechtění brambor
Uskuteční se v Irsku (Carlow) ve dnech 20.–22. listopadu 2006. Spojení na informační zdroje zaměřené na výzkum brambor.

Champion do obilovin
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Champion do obilovin
BASF uvede na trh nový fungicid do obilovin Champion.

Alternárie - problém v bramborách?
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Alternárie - problém v bramborách?
Na mezinárodní výstavě brambor Potato 2005 v nizozemském Emmeloordu byla pozornost věnována také problémům

Funkce půdy ve vztahu k fytotoxicitě herbicidů
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Funkce půdy ve vztahu k fytotoxicitě herbicidů
V příspěvku jsou popsány vlastnosti půdy (reakce půdy, sorpční vlastnosti, funkce mikrobiální složky atd.) a jejich vliv na degradaci účinných látek herbicidů v půdě.