Aktuální plochy chmelnic v České republice k 30.4.2020
Renata Šarjaková, 15. květen 2020
Aktuální plochy chmelnic v České republice k 30.4.2020

Evidovaná sklizňová plocha chmele je aktuálně 4 947,4 ha. Největší nárůst plochy byl zaznamenán u odrůdy Sládek.


Obilniny 2020
Renata Šarjaková, 15. květen 2020
Obilniny 2020
Obilniny 2020

Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
Renata Šarjaková, 13. květen 2020
Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Luskoviny 2020
Renata Šarjaková, 12. květen 2020
Luskoviny 2020

SDO - hrách polní jarní, sója, PO - hrách polní ozimý, lupina úzkolistá
Rok vydání: 2020
Tématické oblasti: Rostlinná výroba
ISBN: ISBN 978-80-7401-183-2


Brambory 2020
Renata Šarjaková, 12. květen 2020
Brambory 2020

SDO - konzum, škrob
Tématické oblasti: Rostlinná výroba
ISBN: ISBN 978-80-7401-185-6


Manuál pro provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů u rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin (pěstovaných ve skleníkových i venkovních podmínkách)

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 6. květen 2020
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


Nově registrované odrůdy 2020
Renata Šarjaková, 6. květen 2020
Nově registrované odrůdy 2020

Popisy nově registrovaných odrůd.


Trojská botanická zahrada ožije díky vodě z Vltavy
Renata Šarjaková, 6. květen 2020
Trojská botanická zahrada ožije díky vodě z Vltavy
Návštěvníci budou moci obdivovat vodní svět, mlžné lesy i expozici evoluce rostlin

Výskyt hraboše polního v dubnu 2020
Renata Šarjaková, 6. květen 2020
Výskyt hraboše polního v dubnu 2020
Z dat ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v dubnu 4násobku prahu škodlivosti (217 aktivních nor na ha). Nejpočetnější stavy hrabošů byly zaznamenány v porostech řepky, vojtěšky, jetele a trvalých travních porostech, nejmenší pak v obilninách.