CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY

CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY


ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


Informace pro ekologické ovocnáře
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Informace pro ekologické ovocnáře

V Praze dne 24. 11. 2022 - Rádi bychom informovali žadatele, kteří v roce 2022 žádali na kulturu ovocný sad v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující ekologické zemědělství, že od 01. prosince 2022 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků.


Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v roce 2022
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v roce 2022

Výsledky statistického zjišťování Obil (MZe) 7 – 04 Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech


Zpráva o činnosti ÚKZÚZ
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Zpráva o činnosti ÚKZÚZ

Výroční zprávy o činnosti.


CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY

CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY


ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ


ZPRÁVA O TRHU OVOCE
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
ZPRÁVA O TRHU OVOCE

ZPRÁVA O TRHU OVOCE


Aktuální seznam uznaných Organizací producentů pro odvětví ovoce a zelenina
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
Aktuální seznam uznaných Organizací producentů pro odvětví ovoce a zelenina

Přehled organizací producentů.


Výroční zpráva za sklizňový rok
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
Výroční zpráva za sklizňový rok

Zpráva o činnosti semenářské kontroly v daném sklizňovém roce.
Tématické oblasti: Rostlinná výroba