Žňové zpravodajství k 19. srpnu 2019
Renata Šarjaková, 20. srpen 2019
Žňové zpravodajství k 19. srpnu 2019

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 19. srpnu 2019


ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ
Renata Šarjaková, 19. srpen 2019
ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ


Předběžné výsledky zkoušení odrůd 2019
Renata Šarjaková, 19. srpen 2019
Předběžné výsledky zkoušení odrůd 2019
Předběžné výsledky zkoušení odrůd 2019

Základní statistické údaje komodity brambory a bramborový škrob
Renata Šarjaková, 19. srpen 2019
Základní statistické údaje komodity brambory a bramborový škrob

V roce 2018 se brambory v České republice pěstovaly na 28 893 ha, přičemž v zemědělském sektoru zaujímaly plochy brambor 22889 ha a v sektoru domácností 6004 ha. Sklizeno bylo celkem 713 266 tun brambor, ztoho 47 325 t brambor raných, 608 973 t brambor ostatních a 56 967 t brambor sadbových.


ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 16. srpen 2019
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2019
Renata Šarjaková, 15. srpen 2019
Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2019

Přehled podle jednotlivých měsíců.


Odhady sklizní - červenec 2019
Renata Šarjaková, 15. srpen 2019
Odhady sklizní - červenec 2019
Odhad úrody obilovin a máku je příznivý, řepky se sklidí méně než vloni

Žňové zpravodajství k 12. srpnu 2019
Renata Šarjaková, 13. srpen 2019
Žňové zpravodajství k 12. srpnu 2019
Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 12. srpnu 2019

Aplikace přípravku na ochranu rostlin STUTOX II
Renata Šarjaková, 13. srpen 2019
Aplikace přípravku na ochranu rostlin STUTOX II

Na základě výsledků jednání zástupců rezortů zemědělství, zdravotnictví, životního prostředí a nevládních organizací na MZe dne 12.8.2019, zůstává nadále pozastavena platnost výjimky udělené ÚKZÚZ na aplikaci rodenticidu STUTOX II rozhozem, vydané dne 5. 8. 2019.


Řešení kalamity přemnožených hrabošů dnešní jednání nepřineslo, návrhy na kompromisní řešení neprošly
Renata Šarjaková, 13. srpen 2019
Řešení kalamity přemnožených hrabošů dnešní jednání nepřineslo, návrhy na kompromisní řešení neprošly
Povolení na cílenou aplikaci přípravku na hubení hrabošů rozhozem zůstane nadále pozastaveno.