ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 23. březen 2023
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ
Renata Šarjaková, 21. březen 2023
ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ


ZPRÁVA O TRHU OVOCE
Renata Šarjaková, 21. březen 2023
ZPRÁVA O TRHU OVOCE

ZPRÁVA O TRHU OVOCE


Pěstování PIWI odrůd révy v podmínkách ČR bylo hlavním tématem setkání ÚKZÚZ s vinaři
Renata Šarjaková, 21. březen 2023
Pěstování PIWI odrůd révy v podmínkách ČR bylo hlavním tématem setkání ÚKZÚZ s vinaři

Za velkého zájmu vinařské veřejnosti proběhl v první polovině března ve Vinařství Volařík v Mikulově praktický seminář k PIWI odrůdám révy vinné (odrůdy se zvýšenou odolností proti chorobám), který uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice a sdružením PIWI CZ (je součástí SVČR).


CropLife Česká republika: Nejnovější zprávy z oblasti ochrany rostlin 2023
Renata Šarjaková, 21. březen 2023
CropLife Česká republika: Nejnovější zprávy z oblasti ochrany rostlin 2023

CropLife Česká republika: Nejnovější zprávy z oblasti ochrany rostlin 2023


Povolení nové výsadby révy v roce 2023
Renata Šarjaková, 16. březen 2023
Povolení nové výsadby révy v roce 2023

Pro novou výsadbu révy vinné bylo v roce 2023 vyčleněno 178,7 hektarů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) na základě žádostí od pěstitelů povolil osázet 31,5 hektarů ploch vinic. Jedná se o nejnižší plochu osázení za posledních osm let.


ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 14. březen 2023
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


Přehled okresů s kalamitním přemnožením hraboše polního
Renata Šarjaková, 14. březen 2023
Přehled okresů s kalamitním přemnožením hraboše polního

Přehled okresů, kde bylo od ledna 2023 v rámci monitoringu výskytu škodlivých organismů prováděného inspektory ÚKZÚZ zjištěno kalamitní přemnožení hraboše polního (aktualizováno 1x týdně).


Co mám dělat když (situace vzniklé z důvodu přemnožení hraboše polního)
Renata Šarjaková, 14. březen 2023
Co mám dělat když (situace vzniklé z důvodu přemnožení hraboše polního)

Jednoduchý návod, kam se obrátit v případě různých situací, vzniklých z důvodu přemnožení hraboše polního.


Postup při oznamování aplikace rodenticidů
Renata Šarjaková, 14. březen 2023
Postup při oznamování aplikace rodenticidů

Postup při oznamování aplikace rodenticidů