Renata Šarjaková, 27. listopad 2019
Jaké jsou zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy, jaký musí být obsah a jaký může být formát rostlinolékařského pasu?
Rostlinolékařský pas je úřední doklad pro přemisťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU, do chráněných zón a v rámci těchto zón.
 

Rostlinolékařské pasy může vystavovat pouze oprávněný (registrovaný) profesionální provozovatel nebo ÚKZÚZ. Aby byly rostlinolékařské pasy snadno viditelné a jasně čitelné, je důležité vydávat je v jednotném formátu. Z důvodu rozdílů ve velikosti a charakteristikách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pro něž je rostlinolékařský pas vyžadován, je třeba zajistit určitou míru flexibility, pokud jde o formální náležitosti rostlinolékařských pasů.

Více informací ke stažení


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 296
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář