Renata Šarjaková, 7. prosinec 2021
Program kvalifikovaný zaměstnanec: Změna výše minimální mzdy a tím i minimálních mzdových tarifů od 1.1.2022
V Praze dne 29. listopadu 2021 Č. j.: MPSV-2021/188614-451 - Informace zaměstnavatelům zařazeným do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 566