Informační den k propagačním opatřením pro zemědělské produkty spolufinancovaným EU
Renata Šarjaková, 6. únor 2024
Informační den k propagačním opatřením pro zemědělské produkty spolufinancovaným EU

Informační den k propagačním opatřením pro zemědělské
produkty spolufinancovaným EU


Evropská komise organizuje Informační den k propagaci zemědělských produktů
Renata Šarjaková, 17. leden 2024
Evropská komise organizuje Informační den k propagaci zemědělských produktů

Evropská komise organizuje Informační den k propagaci
zemědělských produktů


Ministři zemědělství České a Slovenské republiky Výborný a Takáč se shodli na nutnosti revize Strategického plánu společné zemědělské politiky. Ta by měla být administrativně méně náročná a lépe prove
Renata Šarjaková, 15. leden 2024
Ministři zemědělství České a Slovenské republiky Výborný a Takáč se shodli na nutnosti revize Strategického plánu společné zemědělské politiky. Ta by měla být administrativně méně náročná a lépe prove

O adaptaci lesů na klimatickou změnu, odlesňování a o problémech spojených s velkými šelmami dnes jednali v prostorách Mendelea na zámku v Křtinách nedaleko Brna ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Richard Takáč. Věnovali se také společné zemědělské politice, aktuální nákazové situaci, zejména africkému moru prasat, a zkušenostem Slovenska s regulací prodeje a používání zábavní pyrotechniky.


Evropská unie by měla umožnit větší pružnost svých opatření, aby dokázala rychleji reagovat na krizové situace v zemědělství
Renata Šarjaková, 24. říjen 2023
Evropská unie by měla umožnit větší pružnost svých opatření, aby dokázala rychleji reagovat na krizové situace v zemědělství

Na jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství v Lucemburku projednávali zástupci členských států EU, jak lépe ochránit sektor zemědělství při náhlých a krátkodobých krizích. Jednali rovněž o způsobech omezení plýtvání s potravinami a možnostech certifikace omezení emisí uhlíku v zemědělství. Zástupci českého Ministerstva zemědělství znovu upozornili na důležitost lepší kontroly ukrajinského vývozu.


Publikace OECD - Přezkum Společné zemědělské politiky EU
Renata Šarjaková, 17. říjen 2023
Publikace OECD - Přezkum Společné zemědělské politiky EU

Publikace OECD - Přezkum Společné zemědělské politiky EU


Petice: Chraňte dědictví venkova, potravinové zabezpečení a dodávky v EU
Renata Šarjaková, 3. říjen 2023
Petice: Chraňte dědictví venkova, potravinové zabezpečení a dodávky v EU

Petice: Chraňte dědictví venkova, potravinové zabezpečení a dodávky v EU


Nové technologie v zemědělství přispějí k zajištění produkce, snižování skleníkových plynů a zvýší úroveň evropského zemědělství
Renata Šarjaková, 13. září 2023
Nové technologie v zemědělství přispějí k zajištění produkce, snižování skleníkových plynů a zvýší úroveň evropského zemědělství

Nové technologie pro udržitelnější a odolnější zemědělství byly hlavním tématem neformálního zasedání ministrů zemědělství EU v Córdobě ve Španělsku, kterého se účastnil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Cílem jednání bylo zdůraznit klíčovou roli nových technologií v zemědělsko-potravinářském sektoru.


Publikace OECD - Dle OECD rozdíly v zaměstnanosti a odměňování žen a mužů v ČR jedny z nejvyšších v EU
Renata Šarjaková, 20. červen 2023
Publikace OECD - Dle OECD rozdíly v zaměstnanosti a odměňování žen a mužů v ČR jedny z nejvyšších v EU

Ženy pobírají v České republice v průměru nižší mzdy než muži jak v národním hospodářství celkem, tak v agrárním sektoru.


Evropská síť SZP vyhlašuje soutěž projektů ARIA 2023
Renata Šarjaková, 20. duben 2023
Evropská síť SZP vyhlašuje soutěž projektů ARIA 2023

Evropská síť SZP vyhlašuje soutěž „Ceny za inspiraci pro zemědělství a venkov 2023“ (ARIA 2023), ve které budou oceněny projekty dobré praxe podpořené z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.


V EU vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin
Renata Šarjaková, 25. říjen 2022
V EU vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin

Vedoucí rostlinolékařské autority Evropské unie se 17. až 19. října sešly v Praze na neformálním setkání v rámci českého předsednictví. Odborníci diskutovali o strategických tématech v oblasti ochrany zdraví rostlin, jako jsou škůdci a původci chorob. Hlavním tématem byla příprava pohotovostních plánů rychlé reakce v případě zavlečení prioritních karanténních škůdců a chorob rostlin do států Evropské unie.