Nové technologie v zemědělství přispějí k zajištění produkce, snižování skleníkových plynů a zvýší úroveň evropského zemědělství
Renata Šarjaková, 13. září 2023
Nové technologie v zemědělství přispějí k zajištění produkce, snižování skleníkových plynů a zvýší úroveň evropského zemědělství

Nové technologie pro udržitelnější a odolnější zemědělství byly hlavním tématem neformálního zasedání ministrů zemědělství EU v Córdobě ve Španělsku, kterého se účastnil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Cílem jednání bylo zdůraznit klíčovou roli nových technologií v zemědělsko-potravinářském sektoru.


Publikace OECD - Dle OECD rozdíly v zaměstnanosti a odměňování žen a mužů v ČR jedny z nejvyšších v EU
Renata Šarjaková, 20. červen 2023
Publikace OECD - Dle OECD rozdíly v zaměstnanosti a odměňování žen a mužů v ČR jedny z nejvyšších v EU

Ženy pobírají v České republice v průměru nižší mzdy než muži jak v národním hospodářství celkem, tak v agrárním sektoru.


Evropská síť SZP vyhlašuje soutěž projektů ARIA 2023
Renata Šarjaková, 20. duben 2023
Evropská síť SZP vyhlašuje soutěž projektů ARIA 2023

Evropská síť SZP vyhlašuje soutěž „Ceny za inspiraci pro zemědělství a venkov 2023“ (ARIA 2023), ve které budou oceněny projekty dobré praxe podpořené z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.


V EU vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin
Renata Šarjaková, 25. říjen 2022
V EU vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin

Vedoucí rostlinolékařské autority Evropské unie se 17. až 19. října sešly v Praze na neformálním setkání v rámci českého předsednictví. Odborníci diskutovali o strategických tématech v oblasti ochrany zdraví rostlin, jako jsou škůdci a původci chorob. Hlavním tématem byla příprava pohotovostních plánů rychlé reakce v případě zavlečení prioritních karanténních škůdců a chorob rostlin do států Evropské unie.


Rada EU pro zemědělství a rybolov: Dostupnost a ceny hnojiv jsou zásadní pro budoucí úrodu nejen v Evropě
Renata Šarjaková, 20. říjen 2022
Rada EU pro zemědělství a rybolov: Dostupnost a ceny hnojiv jsou zásadní pro budoucí úrodu nejen v Evropě

Situaci na zemědělských trzích v souvislosti s válkou na Ukrajině, především ceny a dostupnost hnojiv, rybolovná práva v Baltském moři na příští rok, monitorování lesů a financování fytosanitárních a veterinárních programů řešili ministři zemědělství EU dnes na Radě v Lucemburku. Ministři dnes schválili politickou dohodu o množství ryb a skladbě rybích druhů, které mohou dotčené členské státy v Baltském moři od ledna příštího roku odlovit. Jednání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).


Aktuální informace k přípravě Strategického plánu SZP 2023–2027 – proces SEA
Renata Šarjaková, 9. srpen 2022
Aktuální informace k přípravě Strategického plánu SZP 2023–2027 – proces SEA

Dne 25. 7. 2022 byl předložen na Ministerstvo životního prostředí návrh SP SZP 2023–2027 společně s vyhodnocením jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).


Ministr zemědělství představil priority českého předsednictví ve výborech Evropského parlamentu
Renata Šarjaková, 14. červenec 2022
Ministr zemědělství představil priority českého předsednictví ve výborech Evropského parlamentu

V rámci českého předsednictví se ve dnech 11. a 12. července ministr zemědělství Zdeněk Nekula zúčastnil slyšení v Evropském parlamentu.


Ministerstvo zemědělství: Priority českého předsednictví v zemědělství
Renata Šarjaková, 30. červen 2022
Ministerstvo zemědělství: Priority českého předsednictví v zemědělství

Ministerstvo zemědělství: Priority českého předsednictví v zemědělství


Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování
Renata Šarjaková, 28. červen 2022
Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování

Potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v celé Evropské unii a prevence odlesňování a podpora lesnictví budou hlavními prioritami v oblasti zemědělství během českého předsednictví EU. Dalšími tématy, kterým se budeme v následujících šesti měsících věnovat, jsou rybolovná práva, akvakultura, označování potravin a zdraví zvířat. Úkolem České republiky v roli předsednictví bude hledat názorovou shodu členských států.


Hospodářský přehled Norska a Slovenska - zprávy z OECD
Renata Šarjaková, 3. květen 2022
Hospodářský přehled Norska a Slovenska - zprávy z OECD

V lednu 2022 vydalo OECD hospodářský přehled Slovenska, v únor byl pak vydán také hospodářský přehled pro Norsko.