Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny

Parlament chce reformovat potravinové systémy EU: usiluje o dostatek zdravějších potravin, přiměřené příjmy zemědělců a snížení environmentální stopy zemědělství.


Zápis z jednání Praesidií Cogeca a společných Praesidií Copa a Cogeca ze dne 23. září 2021
Renata Šarjaková, 24. září 2021
Zápis z jednání Praesidií Cogeca a společných Praesidií Copa a Cogeca ze dne 23. září 2021

V závěru jednání padlo jedno save the date: v polovině listopadu 2021 proběhne konference na vysoké úrovni v Rumunsku organizovaná ve spolupráci Copa a Cogeca a rumunských organizací, tématem jednání bude Farm to Fork a další aktuální výzvy zemědělského sektoru. 


Hmyz
Renata Šarjaková, 7. červenec 2021
Hmyz
Od 1. 1. 2018 je v EU použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, které jasně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinu ve smyslu tohoto nařízení. Hmyz a hmyzí produkty totiž nebyly tradiční součástí jídelníčku obyvatel EU před 15. 5. 1997 a splňují tím jednu z podmínek definice nové potraviny.

Zápis z jednání pracovní skupiny Copa a Cogeca pro Kodex pro odpovědné marketingové a podnikatelské postupy
Renata Šarjaková, 8. červen 2021
Zápis z jednání pracovní skupiny Copa a Cogeca pro Kodex pro odpovědné marketingové a podnikatelské postupy

Program jednání: 
Bod 1. Zkouška připojení
Bod 2. Přijetí agendy
Bod 3. Prezentace a diskuse k Pracovní skupině Evropské komise pro Kodex pro odpovědné marketingové postupy
Bod 4. Diskuse
Bod 5. Různé


Tisková zpráva portugalského předsednictví a shrnutí jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybolov k Reformě SZP
Renata Šarjaková, 3. červen 2021
Tisková zpráva portugalského předsednictví a shrnutí jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybolov k Reformě SZP

V minulém týdnu od 26. 5. a 27. 5. 2021 proběhla Rada ministrů pro zemědělství a rybolov a supertrialog Evropské Rady, Evropské komise a Evropského parlamentu. Hlavním bodem jednání ministrů zemědělství a rybolovu byla budoucnost Společné zemědělské politiky.


Poslanci: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb bez diskriminace
Renata Šarjaková, 4. květen 2021
Poslanci: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb bez diskriminace

Tisková zpráva 29.4.2021

  • univerzální, dostupný, včasný a bezplatný přístup k testování v celé EU  
  • certifikát EU pro covid-19 nebude pasem ani jiným cestovním dokladem 
  • členské státy by neměly od držitelů osvědčení požadovat karanténu či test 

Ministr zemědělství: Česká republika jde ve snižování používaných pesticidů příkladem, není možné stanovit plošné cíle pro všechny stejně
Renata Šarjaková, 9. červen 2020
Ministr zemědělství: Česká republika jde ve snižování používaných pesticidů příkladem, není možné stanovit plošné cíle pro všechny stejně
Zemědělským aspektům Zelené dohody pro Evropu, Strategii od zemědělce ke spotřebiteli a Strategii k biodiverzitě se věnovala dnešní videokonference ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie.

SZIF spolupořádá mezinárodní konferenci MARS
Renata Šarjaková, 27. listopad 2019
SZIF spolupořádá mezinárodní konferenci MARS
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pořádá ve spolupráci s Evropskou komisí 25. ročník konference MARS 2019, která se koná ve dnech 26. až 28. listopadu.

Zvolte si svou budoucnost v evropských volbách. V ČR proběhnou ve dnech 24. – 25. května 2019
Renata Šarjaková, 29. duben 2019
Zvolte si svou budoucnost v evropských volbách. V ČR proběhnou ve dnech 24. – 25. května 2019

Od okamžiku, kdy se narodíme, je to náš společný svět. Volba každého z nás tu může zanechat svou stopu, ale společně můžeme věci skutečně změnit. A proto jdeme volit!


Společná zemědělská politika se více zaměří na ochranu životního prostředí, Unie musí zemědělce adekvátně podpořit
Renata Šarjaková, 15. duben 2019
Společná zemědělská politika se více zaměří na ochranu životního prostředí, Unie musí zemědělce adekvátně podpořit

Rada pro zemědělství a rybářství jednala dnes v Lucemburku o balíčku opatření týkajících se reformy Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Její účastníci hovořili o tzv. zelené architektuře a situaci na komoditních trzích.