Renata Šarjaková, 9. listopad 2018
Kraj dává další peníze do ekologie

Obce mohou požádat o dotace v oblasti životního prostředí. Moravskoslezský kraj tak navazuje na podporu zkvalitňování nakládání s odpady, ale také na řešení nakládání s vodami. Peníze půjdou i na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Celkově kraj přerozdělí 27 milionů korun.

Obce v kraji mohou získat až 200 tisícový příspěvek na zpracování studie o optimalizaci nakládání s odpady. „Chceme tímto způsobem obcím pomoci připravit se na zákaz skládkování, který začne platit v roce 2024. Studie mají navrhnout řešení, jak zajistit efektivnější využití odpadů a tím pádem i snížení množství komunálního odpadu. Tyto studie pak obce využijí při přípravě konkrétních investičních projektů a také v žádostech o podporu ze strany státu nebo taky Evropské unie,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že o tyto dotace mohou obce žádat od 2. ledna do 1. března 2019.

Cílem dalšího dotačního titulu je obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými a odpadními vodami. „Obce už od loňského roku podporujeme v posuzování, zda je pro danou obec vhodné vybudovat čistírnu odpadních vod jednu centrální nebo několik lokálních, zda je určitá oblast vhodná k zasakování odpadních nebo srážkových vod nebo jak nejlépe se srážkami nakládat. Je to jednoduše cesta, jak chceme pomoci řešit problém sucha, se kterým se v poslední době musíme potýkat,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Až o 400 tisíc korun na studie nakládání s vodami mohou obce žádat od 3. prosince 2018 do 11. ledna 2019.

Až o 5 milionů mohou zažádat menší obce na drobné vodohospodářské akce. Krajský příspěvek mohou využít na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody. Žádosti o tyto dotace obce mohou podávat od 3. prosince 2018 do 11. ledna 2019.

Podrobné informace o vyhlášených dotačních programech jsou k dispozici na webových stránkách kraje.
 

Zdroj: KÚ MSK


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 087
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář