Renata Šarjaková, 26. říjen 2018
Děti se učí respektovat životní prostředí, nejlepší školy získaly titul Ekologická škola Moravskoslezského kraje
Soutěž má podpořit, ocenit a zviditelnit ekologické aktivity škol v regionu.

 Kromě vítězů jednotlivých kategorií a 5 dalších oceněných škol udělila odborná komise letos poprvé titul Skokan roku. Za výrazný pokrok v oblasti nakládání s odpady a s tím spojenou osvětou jej získala Základní škola a Mateřská škola Velká Polom.

Do už 12. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se za školní rok 2017/2018 přihlásilo 51 škol. Z toho bylo 9 mateřských, 24 základních a 18 středních škol. „Je skvělé, že má environmentální výchova na školách takový prostor. Zájem o životní prostředí je určitě vhodné podporovat u dětí co nejdříve. Kromě nejrůznějších vzdělávacích aktivit školy dokonce usilují o ekologizaci svého provozu, monitorují spotřebu vody a energií, používají kompostéry nebo nádrže na zachycení dešťové vody. Je to zcela určitě cesta, jak děti upozornit na to, že si naše planeta zaslouží, abychom se k ní chovali ohleduplně,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová, která se dnes (24. 10.) slavnostního oceňování na krajském úřadě zúčastnila.

Certifikát Ekologická škola v Moravskoslezském kraji v kategorii mateřské školy získala Mateřská škola Vratimov za vedení dětí k ekologickému pěstitelství. „Děti se ve školce starají o pěstební políčka, během sezóny sázely sazenice, okopávaly je, zalévaly i plely. Vypěstované bylinky se pak využily ve školní jídelně k dochucení pokrmů,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

V kategorii základní školy titul získala Základní a Mateřská škola Janovice. „V Janovicích se děti společně s pedagogy věnují badatelské výuce a to díky vlastní ekostezce a přírodní zahradě, na které mají umístěnou zásobárnu dešťové vody. Zajímavý byl také projekt školy podporující výměnu čistících prostředků za ekologické Bublinková kampaň, za kterou škola získala první místo na krajské Badatelské konferenci,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Třetí ocenění získala Albrechtova střední škola z Českého Těšína. Odborná komise ocenila za dlouhodobý kladný přístup k ochraně životního prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje. „Kromě certifikátů Ekologická škola získala každá oceněná škola také poukaz v hodnotě 35 tisíc korun na nákup pracovních pomůcek, vybavení na zahradu, knih nebo například nádob na třídění odpadu,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích vybrala odborná komise ještě dalších 5 škol, které ji svými mimořádnými ekologickými aktivitami zaujaly. Kromě referenčního listu získala každá dárkový poukaz na nákup vybavení na podporu environmentálního vzdělávání v  hodnotě 11 tisíc korun.

Další oceněné školy:

Mateřská škola Čeladenská beruška
Ocenění mateřinka získala zejména za akci „S Ekoškolou uklidíme Čeladnou“, které se zúčastnili děti, jejich rodiče i zaměstnanci. Tato činnost byla pěkným příkladem péče o veřejné prostranství a jistě v kladném smyslu ovlivnila občany obce při nakládání s odpady a jejich třídění.

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava
Škole se podařilo pořídit dvě meteostanice a meteorologickou budku. Žáci z ekotýmu každý den měří teplotu, vlhkost, srážky, tlak a sílu větru v obci Melč. Zjištěné hodnoty pak dále zpracovávají a porovnávají. Výsledky sledování vyvěšují na webové stránky v podsekci Měření počasí.

Základní škola Nádražní 117, Ostrava
Škola v loňském roce připravila seminář dobré praxe pro pedagogy a žáky Moravskoslezského kraje. Škola se stala Mentorskou školou v oblasti environmentálního vzdělávání pro školy Moravskoslezského kraje. Odborná komise také ocenila dosažené výrazné snížení spotřeby energie a vody ve škole. 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
Environmentální tým úzce spolupracuje se základními a mateřskými školami v Opavě a v jejím okolí. Projekt „Učíme se navzájem“ zahrnuje vzdělávací programy v oblasti odpadového hospodářství a přírodovědného vzdělání. Jedna z aktivit je zaměřená na sběr a třídění hliníku v mateřských a základních školách, na následné pokusy s hliníkem a výrobu hliníkových přání.

Střední škola teleinformatiky, Ostrava
Jednou z aktivit školy byla dvoudenní celokrajská konference „Využití ICT v environmentální výchově – profesionalizace environmentálního vzdělávání na školách“. Účastníci konference se dozvěděli mnoho zajímavého, např. o projektu Floreon+, absolvovali exkurze a workshopy na různá témata.


Zdroj: KÚ MSK

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 1681
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář