Renata Šarjaková, 29. srpen 2018
Nové slevy ve veřejné dopravě v ODIS od 1. 9. 2018

Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 v Tarifu ODIS ke změnám týkajícím se dětí, studentů a také seniorů starších 65 let.

Ruší se zcela žákovské jízdné se slevou 62,5% a studentské jízdné se slevou 25% a nově se zavádí sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně, tzn. i o víkendech a školních prázdninách. Dále se zavádí sleva 75% z plného obyčejného jízdného pro občany starší 65 let. Za každou jízdu v prostředku veřejné hromadné dopravy, autobusu i vlaku (ve 2. vozové třídě), tak zaplatí cestující nejvýše 25% z plného obyčejného jízdného. Slevy se až na výjimky uvedené níže nebudou vztahovat na území měst vymezená příslušnou městskou tarifní zónou, kde je provozována městská hromadná doprava.

V Tarifu ODIS se nové slevy týkají těchto druhů jízdného:

 • Jednotlivé jízdné REGION v plném rozsahu bez omezení
 • Jednotlivé a krátkodobé jízdné OSTRAVA XXL – pouze v tarifní oblasti XXL, tj. mimo území Ostravy
 • Jednotlivé jízdné ORLOVÁ XL – pouze v tarifní oblasti XL, tj. mimo území Orlové
 • Jednotlivé jízdné MĚSTO Nový Jičín
 • Dlouhodobé časové jízdné REGION
 • Dlouhodobé časové jízdné XXL (okolí Ostravy)
 • Dlouhodobé časové jízdné OSTRAVA XXL (zóna 78) – pouze alikvotní část mimo město Ostrava
 • Dlouhodobé časové jízdné ORLOVÁ XL (zóna 150) – pouze alikvotní část mimo město Orlová
 • Dlouhodobé časové jízdné MĚSTO Opava (zóna 30+350) – pouze alikvotní část mimo město Opava
 • Dlouhodobé časové jízdné MĚSTO Opava (zóna 300)
 • Dlouhodobé časové jízdné MĚSTO Havířov (zóna 40)
 • Dlouhodobé časové jízdné MĚSTO Frýdek­‑Místek (zóna 50)
 • Dlouhodobé časové jízdné MĚSTO Nový Jičín (zóna 70)
 • Dlouhodobé časové jízdné ODIS – celosíťové

U všech ostatních druhů jízdného, včetně síťových jízdenek ODIS pro občany po dovršení 70 let věku (tzv. Seniorpasy), zůstává rozsah a výše slev beze změny.

Nové slevy se neposkytují u jízdného 24hodinového a 3denního a na příplatek ODISprima.

Jak cestující bude prokazovat nárok na slevu?

Děti do 6 let jezdí stále zdarma (v tarifních oblastech MĚSTO bez omezení počtu dětí, v tarifní oblasti REGION maximálně 3 děti, čtvrté a každé další dítě se přepravují se slevou 75% z plného (obyčejného) jízdného) a nemusí mít žádný doklad.

Cestující ve věku do 15 let nebudou potřebovat k nákupu jízdenky se slevou 75 % žádný doklad o věku. Zatímco doposud se nárok na poloviční slevu z jízdného pro děti do 15 let musel prokazovat od 10 let „dětským“ průkazem, nově se hranice posouvá až na 15 let.

Cestujícím od 15 do 18 let postačí v rámci ODIS pro běžné odbavení platná čipová karta ODISka (ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. také registrovaná bankovní karta, na kterou bude možné odbavení pouze s dlouhodobou časovou jízdenkou). V případě, kdy cestující nevlastní čipovou kartu a v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR musí cestující prokázat svůj věk úředně vydaným platným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazující věk cestujícího nebo nově i průkazem ISIC. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 15 do 18 let, povinně vyplněno jméno, příjmení a datum narození a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. K ostatním informacím uvedeným v žákovském průkazu nebude při kontrole věku přihlíženo. Žákovský průkaz a průkaz ISIC nemusí být platné, budou sloužit pouze pro identifikaci věku cestujícího.

Studentům od 18 do 26 let postačí v rámci ODIS pro běžné odbavení platná čipová karta ODISka (ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. také registrovaná bankovní karta, na kterou bude možné odbavení pouze s dlouhodobou časovou jízdenkou). V případě, kdy cestující nevlastní čipovou kartu a v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR musí cestující prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo nově i platným průkazem ISIC. Toto platí i pro všechny zahraniční studenty. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 18 do 26 let, povinně vyplněno jméno, příjmení, datum narození, platnost a potvrzení školy a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. Řádky Z – DO se nevyplňují a proškrtnou se, respektive označení platnosti SO – NE se nezaškrtává.

Cestujícím od 65 let postačí v rámci ODIS pro běžné odbavení platná čipová karta ODISka (ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. také registrovaná bankovní karta, na kterou bude možné odbavení pouze s dlouhodobou časovou jízdenkou). V případě, kdy cestující nevlastní čipovou kartu a v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR musí cestující prokázat nárok na slevu 75 % úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). Při splnění této podmínky platí „seniorská“ sleva i pro všechny zahraniční občany ze zemí Evropské unie.

Prodej jízdenek

Prodej jednotlivého jízdného s aplikovanou slevou 75 % z plného (obyčejného) jízdného bude zahájen od 1. 9. 2018 na všech odbavovacích zařízeních.

Odbavení cestujících ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. bude možné ve formě elektronického jízdného. Krátkodobou (papírovou) jízdenku dle nařízených slev bude možné zakoupit pouze v jízdenkovém automatu umístěném v Hlučíně na autobusovém nádraží.

Dlouhodobé časové jízdenky s aplikovanou slevou 75 % z plného (obyčejného) jízdného budou prodávány na všech obvyklých prodejních místech v rámci ODIS včetně e­‑shopu počínaje dnem 1. 9. 2018!

Jak se vyhnout frontám u prodejních míst první školní den?

Cestujícím ve věku do 15 let a cestujícím starším 65 let, kteří si pořizují na ODISku pouze městské zóny Ostrava (zóna 77), Opava (zóna 30), Český Těšín (zóna 45), Třinec (zóna 60), Krnov (zóna 90), Bruntál (zóna 100), Karviná (zóna 5), Orlová (zóna 15) doporučujeme zakoupení dlouhodobé časové jízdenky na prodejních místech před 1. 9. 2018, popř. přes e­‑shop.

Cestujícím ve věku od 15 do 18 let, kteří ještě nemají prodloužen profil do 18 let a pořizují si na ODISku pouze městské zóny Ostrava (zóna 77), Opava (zóna 30), Český Těšín (zóna 45), Třinec (zóna 60), Krnov (zóna 90), Bruntál (zóna 100), Karviná (zóna 5), Orlová (zóna 15) doporučujeme prodloužení profilu (bez nutnosti doložení potvrzení ze školy) a zakoupení dlouhodobé časové jízdenky na prodejních místech před 1. 9. 2018.

Cestujícím ve věku od 15 do 18 let, kteří ještě nemají prodloužen profil do 18 let a pořizují si na ODISku minimálně jednu tarifní zónu, na kterou se vztahují nové slevy, doporučujeme prodloužení profilu do 18 let, (bez nutnosti doložení potvrzení ze školy) na prodejních místech před 1. 9. 2018 a jízdenku poté zakoupit nejdříve 1. 9. 2018 přes e­‑shop ODISky vydavatelů Dopravní podnik Ostrava, Arriva Morava, ČSAD Karviná, ČSAD Havířov, ČSAD Vsetín.

Kde lze změnit profil na ODISce?

Profil na ODISkách vydaných dopravcem Dopravní podnik Ostrava lze změnit na všech prodejnách jízdních dokladů dopravce a v Dopravních infocentrech ODIS v Hlučíně, Karviné, Orlové a Českém Těšíně. Profil na ODISkách vydaných dopravcem Arriva Morava lze změnit na všech předprodejních místech dopravce a v Dopravních infocentrech ODIS v Třinci, Českém Těšíně, Karviné, Orlové a Hlučíně.

Profil na ODISkách vydaných dopravcem ČSAD Havířov lze změnit na autobusovém nádraží v Havířově a v Dopravních infocentrech ODIS v Českém Těšíně, Karviné, Orlové a Hlučíně. Profil na ODISkách vydaných dopravcem ČSAD Karviná lze změnit v Dopravních infocentrech ODIS v Karviné, Orlové, Českém Těšíně a Hlučíně. Profil na ODISkách vydaných dopravcem ČSAD Vsetín lze změnit v Dopravních infocentrech ODIS v Jablunkově, Českém Těšíně, Karviné, Orlové a Hlučíně.

 

Zdroj: KÚ MSK


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 1508
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář