Diagnostické ušní známky
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Diagnostické ušní známky
Speciální švýcarské ušní známky slouží k označení zvířat i odběru vzorků tkání.

Cov ovcí v nových podmínkách střední a východní Evropy
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Cov ovcí v nových podmínkách střední a východní Evropy
Jsou uvedeny změny a tendence v chovu ovcí a koz ve střední a východní Evropě od roku 1990 do roku 2004. Dále jsou popsány výrobní systémy a organizace chovu a podpůrná schémata, ziskovost výroby a perspektiva chovu malých přežvýkavců v této oblasti. Výrazná obnova výroby se očekává v zemích připojených k EU v roce 2004.

Cílená prevence onemocnění MMA
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Cílená prevence onemocnění MMA
Preventivní opatření mohou zabránit výskytu syndromu MMA v chovech prasnic.

Nové preparáty pro boj s parazity
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Nové preparáty pro boj s parazity
Se začátkem nové pastevní sezony je třeba začít s bojem proti parazitům pomocí nových preparátů.

Prevence onemocnění dýchacích cest
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Prevence onemocnění dýchacích cest
Metafylaktické nasazení antibiotik u skotu může ulehčit léčbu onemocnění dýchacích cest.

Koncentrace progesteronu v mléce a vazba na plodnost, užitkovost a nemoci krav
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Koncentrace progesteronu v mléce a vazba na plodnost, užitkovost a nemoci krav
Zkušenosti z Irska: Profil progesteronu informuje o průběhu reprodukčního cyklu krav.

Optimální koncentrace lyzinu pro kance a prasničky
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Optimální koncentrace lyzinu pro kance a prasničky
Prasničky vykazují nadbytek proteinu při nižší hladině lyzinu než kanci.

Dřívější identifikace onemocnění paznehtu
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Dřívější identifikace onemocnění paznehtu
Pomocí termokamery je možné dříve identifikovat vznik zánětu v paznehtech.

Objevenm další bílkovinný marker
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Objevenm další bílkovinný marker
Nizozemští odborníci objevili již pátý genový marker, který může zlepšit genovou výbavu inseminačních býků.

Němečtí chovatelé prasat mají zájem o bioprodukci
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Němečtí chovatelé prasat mají zájem o bioprodukci
V letošním roce by mělo dojít k nárůstu bioprodukce vepřového masa v Německu.