CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA


CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY

CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY


MLÉKO – Hlášení od prvních kupujících – rok 2022
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
MLÉKO – Hlášení od prvních kupujících – rok 2022

Zveřejňované informace jsou zjišťovány na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, ve znění pozdějších předpisů, prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1746, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 282/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Nákup a užití mléka mlékárnami - 2022
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Nákup a užití mléka mlékárnami - 2022

Výsledky statistického zjišťování Mlék (MZe) 6–12. Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků.


CENOVÝ A INFORMAČNÍ SERVIS – HLÁŠENÍ OD PRVNÍCH KUPUJÍCÍCH
Renata Šarjaková, 24. listopad 2022
CENOVÝ A INFORMAČNÍ SERVIS – HLÁŠENÍ OD PRVNÍCH KUPUJÍCÍCH

CENOVÝ A INFORMAČNÍ SERVIS – HLÁŠENÍ OD PRVNÍCH KUPUJÍCÍCH


Spotřeba veterinárních antibiotik v ČR stále klesá, ve srovnání se zbytkem Evropy je podprůměrná
Renata Šarjaková, 24. listopad 2022
Spotřeba veterinárních antibiotik v ČR stále klesá, ve srovnání se zbytkem Evropy je podprůměrná

V těchto dnech si i Státní veterinární správa (SVS) spolu s dalšími organizacemi v celém světě připomíná takzvaný Světový týden antimikrobiální osvěty vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V jeho rámci autority z oblasti humánní i veterinární medicíny a farmacie upozorňují na důležitost odpovědného používání antibiotik. Dobrou zprávou je skutečnost, že jejich spotřeba veterinárních antibiotik v českých chovech hospodářských zvířat se dlouhodobě snižuje a v porovnání s ostatními evropskými zeměmi je podprůměrná.


CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA