Renata Šarjaková, 24. červenec 2019
Význam pivovarnictví pro americkou ekonomiku
Podle nedávno zveřejněné studie přispívá pivovarnický sektor v úctyhodné výši 328,4 miliard amerických dolarů k hrubému domácímu produktu USA, což v podílovém vyjádření dosahuje hodnoty 1,6 %. Tuto studii si nechal zpracovat Beer Institute – nevládní organizace zastupující především velké a střední pivovary v USA, distribuci a dovoz.

 

Rovněž další čísla a srovnání vyplývající ze studie mají za cíl představit pivovarnictví jako jeden ze stěžejních výrobních sektorů. Pivo je v USA stále nejoblíbenějším alkoholickým nápojem a díky jeho výrobě a spotřebě je ve Spojených státech zaměstnáno 2,1 milionu obyvatel, tj. od pěstování chmele, obilovin a samotné vaření, přes distribuci až po maloobchod a točení piva v barech a restauracích.

V oblasti vaření piva, případně jeho dovozu ze zahraničí je napřímo zaměstnáno 70 tis. lidí, z čehož necelých 60 % je zaměstnáno ve velkých a středních pivovarech. Zbytek je počítán na mini- a řemeslné pivovary a import. Dle hrubého propočtu tak jedna pozice v pivovarnickém sektoru generuje 2 pozice ve velkoobchodu, 13 pozic v maloobchodu, 1,2 pozice v dalším zpracovatelském průmyslu a 0,73 pozice v zemědělské výrobě.

Dalším důležitým údajem je příspěvek ve výši 59 miliard dolarů ročně do federálních a lokálních daní. Dle analýzy je tak cca 40 % z ceny, kterou zákazník za pivo zaplatí, daňovým příjmem.

Předmětnou analýzu si lze celou přečíst na této webové adrese: https://www.beerinstitute.org/

Trh s pivem v USA je vysoce konkurenční a díky různým překážkám i velmi náročný. Přesto je zde díky kvalitě a tradici vaření piva v České republice nesporný potenciál pro navyšování vývozu nejen produktu, ale i surovin, technologií a know-how pro pivovarnický sektor. Česká ambasáda spolu s dalšími oficiálními zastoupeními ČR se v tomto snaží českým exportérům všemožně pomáhat. Pro bližší informace o plánovaných akcích nás neváhejte kontaktovat.

Zpracoval: Petr Ježek, zemědělský diplomat,
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D.C.


Přílohy:

Význam pivovarnictví pro americkou ekonomiku (PDF, 830 KB)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 437
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář