Úvodní stranaZprávyEkologické zemědělství
Statistika šetření ekologického zemědělství
Renata Šarjaková, 18. únor 2021
Statistika šetření ekologického zemědělství
Statistika šetření ekologického zemědělství

Brexit - dovozy bioprodukce z Velké Británie od 1. ledna 2021
Renata Šarjaková, 1. prosinec 2020
Brexit - dovozy bioprodukce z Velké Británie od 1. ledna 2021

Do konce tohoto roku platí přechodné období, kdy se s bioprodukty z UK obchoduje stále jako v rámci členských států. Od 1. ledna 2021 však bude možné dovážet z UK bioprodukty pouze za přesně definovaných podmínek.


Databáze dostupných zvířat v EZ
Renata Šarjaková, 13. listopad 2020
Databáze dostupných zvířat v EZ

Od 10. 11. 2020 je pro ekologické zemědělce zpřístupněna nová funkcionalita Registru ekologických podnikatelů. Jedná se o registr koncipovaný formou inzertního portálu, kde mohou podnikatelé v ekologickém zemědělství dobrovolně inzerovat svá zvířata.


Informace pro chovatele ovcí v ekologickém zemědělství - kupírování ocásků
Renata Šarjaková, 21. červenec 2020
Informace pro chovatele ovcí v ekologickém zemědělství - kupírování ocásků

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Upozorňujeme chovatele hospodářských zvířat, že podle připravovaného návrhu již nebude možné provádět zkracování ocasů jeho zaškrcením.


Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky
Renata Šarjaková, 8. duben 2020
Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství (EZ).


Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka

Ročenky za jednotlivé roky.


Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka
Renata Šarjaková, 27. únor 2019
Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka

Ročenka za rok 2017.


Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství - Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky za rok 2016
Renata Šarjaková, 6. listopad 2018
Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství - Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky za rok 2016

Souhrn zaměření pokusu: Sledování vlivu sytému hospodaření s chovem a bez chovu hospodářských zvířat a aplikace vnějších vstupů na výkonnost a zdravotní stav plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti, edafon, výskyt škodlivých činitelů a bilanci živin.


Informace pro ekologické zemědělce - výjimka pro používání konvenčních jadrných krmiv z důvodu sucha
Renata Šarjaková, 3. září 2018
Informace pro ekologické zemědělce - výjimka pro používání konvenčních jadrných krmiv z důvodu sucha

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo, z důvodu mimořádně nepříznivé meteorologické situace v ČR, umožnit podání žádosti o výjimku na konvenční krmiva také pro krmiva jadrná. Více informací naleznete v příloze.


Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha
Renata Šarjaková, 24. červenec 2018
Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha
Vzhledem k mimořádně nepříznivé situaci v produkci pícnin z důvodu sucha se Ministerstvo zemědělství rozhodlo umožnit ekologickým zemědělcům žádat o výjimku na nákup a používání konvenčních objemných krmiv bez nutnosti dokládat předepsané důkazy dle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Úvodní stranaZprávyEkologické zemědělství