Úvodní stranaZprávyEkologické zemědělství
Informace pro chovatele ovcí v ekologickém zemědělství - kupírování ocásků
Renata Šarjaková, 21. červenec 2020
Informace pro chovatele ovcí v ekologickém zemědělství - kupírování ocásků

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Upozorňujeme chovatele hospodářských zvířat, že podle připravovaného návrhu již nebude možné provádět zkracování ocasů jeho zaškrcením.


Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky
Renata Šarjaková, 8. duben 2020
Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství (EZ).


Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka

Ročenky za jednotlivé roky.


Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka
Renata Šarjaková, 27. únor 2019
Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka

Ročenka za rok 2017.


Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství - Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky za rok 2016
Renata Šarjaková, 6. listopad 2018
Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství - Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky za rok 2016

Souhrn zaměření pokusu: Sledování vlivu sytému hospodaření s chovem a bez chovu hospodářských zvířat a aplikace vnějších vstupů na výkonnost a zdravotní stav plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti, edafon, výskyt škodlivých činitelů a bilanci živin.


Informace pro ekologické zemědělce - výjimka pro používání konvenčních jadrných krmiv z důvodu sucha
Renata Šarjaková, 3. září 2018
Informace pro ekologické zemědělce - výjimka pro používání konvenčních jadrných krmiv z důvodu sucha

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo, z důvodu mimořádně nepříznivé meteorologické situace v ČR, umožnit podání žádosti o výjimku na konvenční krmiva také pro krmiva jadrná. Více informací naleznete v příloze.


Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha
Renata Šarjaková, 24. červenec 2018
Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha
Vzhledem k mimořádně nepříznivé situaci v produkci pícnin z důvodu sucha se Ministerstvo zemědělství rozhodlo umožnit ekologickým zemědělcům žádat o výjimku na nákup a používání konvenčních objemných krmiv bez nutnosti dokládat předepsané důkazy dle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 6.2.2018
Renata Šarjaková, 27. únor 2018
Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 6.2.2018

Program:
1. Sortiment a lokality pro zásev pokusů pšenice jarní a ječmene jarního 2018
2. Různé


Kompletní právní předpisy ekologického zemědělství ke stažení
Renata Šarjaková, 20. únor 2018
Kompletní právní předpisy ekologického zemědělství ke stažení
Ministerstvo aktualizovalo souhrnnou publikaci platných právních předpisů pro ekologické zemědělství.

Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce
Renata Šarjaková, 21. listopad 2017
Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce
České biomléko plní nejvyšší standardy kvality. Stoupá proto o něj zájem jak u spotřebitelů v ČR, tak i v zahraničí a nabídka nestíhá reflektovat poptávku.

Úvodní stranaZprávyEkologické zemědělství