Úvodní stranaZprávyEkologické zemědělství
Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka
Renata Šarjaková, 23. květen 2024
Ekologické zemědělství v ČR - Ročenka

Ročenky za jednotlivé roky.


Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství (EZ)
Renata Šarjaková, 21. únor 2024
Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství (EZ)

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství (EZ) - ječmen jarní, pšenice jarní, pšenice ozimá
Rok vydání:    2024
ISBN:    ISBN: 978-80-7401-233-4


Zařazení produktů a plodin pro prokázání produkce v EZ
Renata Šarjaková, 19. leden 2024
Zařazení produktů a plodin pro prokázání produkce v EZ

Zařazení produktů a plodin pro prokázání produkce v EZ


Výjimka na přivedení konvenčních zvířat do EZ
Renata Šarjaková, 15. leden 2024
Výjimka na přivedení konvenčních zvířat do EZ

Vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (dále jen „nařízení (EU) 2018/848“) se Ministerstvo zemědělství rozhodlo k bodu 1.3.4.4.1. a 1.3.4.4.2. Příloze II, Části II vydat hromadnou výjimku pro všechny ekologické zemědělce v České republice.


Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s.


Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství
Renata Šarjaková, 29. listopad 2023
Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s.


Statistická šetření ekologického zemědělství - základní statistické údaje (2022)
Renata Šarjaková, 14. listopad 2023
Statistická šetření ekologického zemědělství - základní statistické údaje (2022)

Tato zpráva je výstupem tematického úkolu s názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy – bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)“, zpracovávaného každoročně již od roku 2007. Zadavatelem úkolu je Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), odbor environmentální a ekologického zemědělství.


Ekologické zemědělství - Základní principy a dobrá praxe
Renata Šarjaková, 17. říjen 2023
Ekologické zemědělství - Základní principy a dobrá praxe

Tato praktická příručka vysvětluje široké zemědělské veřejnosti základy ekologického zemědělství a popisuje jejich aplikaci v praxi.


Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2021)
Renata Šarjaková, 11. duben 2023
Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2021)

Základní statistické údaje (2021).


EU ORGANIC AWARDS 2023
Renata Šarjaková, 6. duben 2023
EU ORGANIC AWARDS 2023

Evropská komise bude letos podruhé udělovat Ceny EU za ekologickou produkci, tzv. "EU Organic Awards".


Úvodní stranaZprávyEkologické zemědělství