Renata Šarjaková, 31. leden 2023
Nová pravidla pro označování organických produktů v USA

USDA novými pravidly posílilo opatření pro kontrolu a vymáhání podmínek pro ekologické zemědělství a organické produkty. Aktualizovaná pravidla Národního programu ekologického zemědělství (NOP) byla 19. ledna zveřejněna ve federálním registru a od března 2024 budou uplatňována pro domácí i importované organické produkty.

 

 

Záměrem USDA je zejména snížit počet případů, kdy dodavatelé prodávají konvenční produkty jako certifikované ekologické. Výrobců a exportérů organických potravin z EU se změna předpisů bude týkat především s ohledem na rozšíření požadavku certifikace amerických partnerů mj. také na subjekty dopravy a skladování.

Americké ministerstvo zemědělství zveřejnilo nové předpisy pro certifikaci ekologických produktů, které podle úřadu zabrání podvodům, zlepší transparentnost v dodavatelském řetězci a sledování původu produktů. "Pravidla pro posílení prosazování ekologického zemědělství", která vstoupí v platnost v březnu 2023 a uplatňována budou od 19. března 2024 podle USDA " spotřebitelům zajistí, že ekologické produkty splňují přísné a konzistentní normy a posílí váhu a hodnotu označení. "

Aktualizovaná pravidla jsou největší změnou předpisů o ekologickém zemědělství od schválení zákona roku 1990 a poskytují výrazné posílení dohledu a pravomocí dozorových orgánů. Jedná o další krok k posílení značky USDA Organic. Tím prvním bylo ohlášení alokace 300 milionů USD do programu USDA Organic Transition Initiative, který nabízí zemědělským podnikům finanční podporu při přechodu do systému ekologického zemědělství a následném uvádění produkce na trh. USDA tato opatření a změny zavádí v době, kdy administrativa usiluje o zvýšení podílu farmářů přecházejících na ekologické zemědělství a také v kontextu posledních dat, která ukazují mírný pokles celkové plochy ekologicky obdělávané půdy v USA.

Mezi lety 2019 a 2021 se počet certifikovaných ekologických farem v USA zvýšil o 5 % na 17 445, ale počet certifikovaných hektarů se snížil o 11 % na 1,98 milionů ha. Pokles byl významný zejména v sektoru pastvin (o 36 %).

Nová pravidla se týkají amerických ekologických farmářů a potravinářů, ale i obchodníků, distributorů, importérů nebo poskytovatelů služeb. Bude vyžadováno používání dovozních certifikátů NOP pro všechny ekologické produkty vstupující do Spojených států s cílem zlepšit dohled a sledovatelnost. Nová pravidla rovněž specifikují pravomoc NOP šířeji dohlížet na činnost certifikačních subjektů a jejich zástupců. Jednou ze zásadních změn bude úprava v logistice a skladování, kdy nádoby používané k nemaloobchodní přepravě nebo skladování ekologických produktů budou muset být označeny identifikačními údaji o ekologickém zemědělství, být sledovatelné a uvedené v dokumentaci produktů.

Americký Svaz ekologického obchodu ve svém prohlášení označil pravidla za "významný úspěch" a uvedl, že nařízení bude mít významný a dalekosáhlý dopad na sektor ekologického zemědělství a přispěje velkou měrou k odrazení od a odhalení podvodů v ekologickém zemědělství a k ochraně značky ekologického zemědělství v celém dodavatelském řetězci.

Spojené státy mají s EU uzavřenou tzv. "dohodu o ekvivalenci". Ekologické certifikace podle norem USDA a Evropské unie jsou vzájemně uznávány a umožňují produkty prodávat, označovat a prezentovat jako ekologické na obou trzích. Organické produkty z EU budou podle nových pravidel muset být importovány a obchodovány certifikovanými subjekty, bude je doprovázet dokumentace se záznamem nádob/prostředků užitých k dopravě a skladování a očekávat lze také častější ohlášené a neohlášené kontroly, které mají ročně certifikační subjekty provést min. u 5 % obchodních případů.

Podle Organic Trade Association se prodej biopotravin ve Spojených státech za posledních 10 let více než zdvojnásobil a v roce 2020 vzrostl o rekordních 12,4 %, když tržby dosáhly hodnoty 61,9 miliardy dolarů. Projekce vývoje trhu předpovídá, že kategorie organických potravin bude i v následujících letech růst.

 

Zpracoval: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C., email: tereza_cerna@mzv.cz

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 308
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář