Neobdělávání půdy a právo na subvence za ornou půdu, louky a pastviny v SRN
Renata Šarjaková, 3. červenec 2006
Neobdělávání půdy a právo na subvence za ornou půdu, louky a pastviny v SRN
Peníze za neobdělávání zemědělské půdy se zemědělcům vyplácejí ve všech okolních členských státech EU. Pro srovnání uvádím stav a výši subvencí pro rok 2006 v sousedním Německu.

Kompenzace za ptačí chřipku
Renata Šarjaková, 30. červen 2006
Kompenzace za ptačí chřipku
Podmínky, za kterých by farmáři mohli získat kompenzace za škody, způsobené ptačí chřipkou.

Projekt podpory průměrných mléčných farem
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Projekt podpory průměrných mléčných farem
Cílem nového projektu je zvýšení rentability průměrných německých farem do roku 2015.

Stav chovu skotu v SRN stále klesá
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Stav chovu skotu v SRN stále klesá
Od roku 1995 se snížil o pětinu - méně je především dojnic. Stručný přehled vývoje stavu skotu v posledním období.

Němci mají vysokou spotřebu vepřového masa
Renata Šarjaková, 22. květen 2006
Němci mají vysokou spotřebu vepřového masa
Němečtí spotřebitelé se zaměřují hlavně na vepřové maso. Ale produkce masa není v Německu dostatečná ani v jiných druzích.

Velké rozdíly v příjmech německých zemědělců v r. 2005
Renata Šarjaková, 12. květen 2006
Velké rozdíly v příjmech německých zemědělců v r. 2005
Dolní Sasko je pouze v polovině - velké zvýšení příjmů je zejména u šlechtitelských podniků.

Pěstování konopí v Kanadě
Renata Šarjaková, 11. květen 2006
Pěstování konopí v Kanadě
Od roku 1998, kdy byla produkce konopí v Kanadě legalizována, prodělalo toto odvětví některé výkyvy. Nyní, jak zpracování konopí a obchodování s ním intenzivněji vzrůstá, ukazuje se, že konopí se dobře zavedlo a poskytuje dobrou možnost pro farmáře zajímající se o možnosti pěstování nových plodin.

World Potato Congres 2006
Renata Šarjaková, 14. duben 2006
World Potato Congres 2006
Šestý světový bramborářský kongres se bude konat 20. až 26. srpna 2006 v USA.

Zemědělci v SRN vykrmují méně skotu
Renata Šarjaková, 7. duben 2006
Zemědělci v SRN vykrmují méně skotu
Němečtí zemědělci zareagovali na výhody agrární reformy s udivující rychlostí.

Dodatačné mléčné kvóty v Polsku pro malovýrobce mléka
Renata Šarjaková, 3. duben 2006
Dodatačné mléčné kvóty v Polsku pro malovýrobce mléka
Rozhodnutí Sejmu o rozdělení dodatečné mléčné kvóty pouze EU mezi malé výrobce. Protesty velkovýrobců.