Renata Šarjaková, 19. červen 2024
Nový plán podpory šlechtění a semenářství v Kazachstánu

Dne 4. června 2024 schválila kazašská vláda tzv. „Komplexní plán rozvoje selekce a semenářství zemědělských plodin v Republice Kazachstán na léta 2024–2028“.

 

Důvodem vzniku tohoto dokumentu je, že v současné době místní šlechtitelská a semenářská základna nedokáže poskytnout zemědělcům takové odrůdy, které by byly odolné vůči chorobám a výkyvům počasí.

Realizace Komplexního plánu má podle vlády umožnit zlepšení legislativního a regulačního rámce pro selekci a semenářství, zlepšení materiálně-technické základny selekčních a semenářských firem, dále má pomoci vytvořit příznivé podmínky pro zaměstnání absolventů škol z daného oboru, vybudovat koherentní systém produkce osiva a také vyvinout a zavést digitální systém sledovatelnosti osiva.

Celkové náklady na realizaci zmíněného plánu má činit odhadem 4 mld. KZ tenge (cca 130 mil. €), což má umožnit do r. 2028 vyvinout a předložit k odrůdovému testování 108 nových odrůd a hybridů zemědělských plodin, z toho 33 odrůd a hybridů zrnin, 10 odrůd luskovin, 16 odrůd a hybridů olejnin a obilovin, 17 odrůd a hybridů brambor a zeleniny, 8 odrůd ovoce, bobulovin a hroznů a 21 odrůd a hybridů pícnin. Schválený plán rovněž předpokládá, že dojde ke zvýšení podílu využití vysoce kvalitních domácích osiv prioritních plodin ze 7,5 % na 14,4 %.

Použití vysoce kvalitních semen na celkové ploše Kazachstánu představuje jen 7,1 %, což je 2krát méně než v Rusku a Bělorusku.

Zpracoval:
Artyom Lukasov
zahraniční spolupracovník Ministerstva zemědělství v Kazachstánu
Tel: +7 701 515 0541, E-mail: artom.lukasov@mzv.gov.cz


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 325
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář