Renata Šarjaková, 13. červen 2024
Kanadské investice do výzkumu zemědělských plodin

Na podporu výzkumu zaměřeného na zvýšení rozmanitosti plodin vyčlenilo federální Ministerstvo zemědělství dalších 8,1 mil. kanadských dolarů (135 mil. Kč).

 

 

Finanční prostředky využije státem zřízená organizace Ag-West Bio na založení tzv. Diverse Field Crops Cluster, který by měl přispět k posílení odolnosti kanadské rostlinné výroby proti suchu, horku a nedostatku živin v půdě.

Výzkum bude zaměřen na:

  • zlepšení výnosů a odolnosti plodin, jako je hořčice, len nebo slunečnice;
  • vyšlechtění nových plodin, zejména olejnin;
  • porovnání emisí skleníkových plynů produkovaných různými plodinami a provedení analýzy, jak jsou tyto emise ovlivněny používáním dusíkatých hnojiv.

Výzkumné aktivity budou realizovány v rámci státního programu AgriScience, který má za cíl urychlit inovace a podpořit vědeckou činnost a výzkum s přínosem pro zemědělsko-potravinářský sektor v Kanadě. V případě zájmu o bližší informace nebo zprostředkování kontaktu na kanadskou výzkumnou organizaci se prosím neváhejte obrátit na zemědělského diplomata v Kanadě.
Zájem ekologických organizací o národní strategii udržitelného zemědělství

Federální Ministerstvo zemědělství připravuje revizi národní strategie udržitelného zemědělství, která by měla být představena během letošního roku. Očekává se, že bude formulována na základě šesti principů: podpora produktivity a ziskovosti; respektování regionality, integrace a spolupráce; inkluzivita; rozmanitost zemědělců napříč odvětvím; důraz na vědecká fakta; výhled do budoucna.

Podle kanadských ekologických zemědělců zejména z oblasti rostlinné produkce (Canadian Organic Growers organization) je tato strategie velkou příležitostí pro ekologické a regenerativní zemědělství. Před dalším setkáním se zástupci ministerstva začíná organizace veřejně zdůrazňovat pozitivní efekty ekologického zemědělství. Podle jejich názoru by strategie měla dostatečně zohledňovat ekologické postupy a přispět k jejich většímu využívání.

Zpracoval: Filip Lameš, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Ottawě, E-mail: filip.lames@mze.gov.cz

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 288
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář