Renata Šarjaková, 16. listopad 2023
Plány kazašské vlády v oblasti zemědělství a potravinářství

Plány kazašské vlády v oblasti zemědělství a potravinářství

 


3. listopadu 2023 se v Astaně, v hl. městě Kazachstánu, konala 20. konference Svazu farmářů Kazachstánu, na kterém vystoupil i ministr zemědělství Republiky Kazachstán Aidarbek Saparov s informací, že jeho resort pracuje na změnách a úpravách současné Koncepce rozvoje zemědělsko-potravinářského průmyslu do r. 2030 a rovněž nastínil několik hlavních bodů k dané otázce. 

Tím první je, že v rostlinné výrobě dojde k diverzifikaci osevních ploch, tzn., že vláda hodlá podpořit produkci vysoce výnosných plodin a snížit produkci plodiny náročné na vláhu.

Druhým bodem je navýšení plochy zavlažované půdy, kde se používají technologie šetřící vodu, a to na 150 tis. ha ročně. Za tímto účelem bude vypracován rovněž speciální program týkající se financování závlahových zařízení.

Třetím bodem je plán na modernizaci vozového parku, tj. modernizace strojů a traktorů. Na modernizaci bylo doposud z fondu Zhasyl Damu přiděleno 20 mld. tenge (1 mld. Kč) na nákup tuzemské zemědělské techniky a dalších 20 mld. tenge (1 mld. Kč) bude poskytnuto na financování zařízení pro sklizeň pícnin a mobilních zavlažovacích systémů. Roční objem peněz Kazagrofinance pro zvýhodněné financování zemědělské techniky ve formě leasingu je cca 170 miliard tenge (8,5 mld. Kč) a Ministerstvo zemědělství Kazachstánu plánuje tyto finanční prostředky do budoucna ještě více navýšit. 

Čtvrtým a posledním bodem je, že Ministerstvo zemědělství má v úmyslu vypracovat Souhrnný plán rozvoje potravinářského a zpracovatelského průmyslu. V rámci tohoto plánu má dojít k modernizaci stávajících zpracovatelských podniků a vzniku nových podniků s ohledem na exportní možnosti země a dále s ohledem na „specializaci“ jednotlivých regionů v Kazachstánu.

Jednou z klíčových otázek výše uvedené Koncepce bude však i financování zemědělsko-potravinářského zpracovatelského průmyslu.

Zpracoval: Artyom Lukasov, zahraniční spolupracovník Ministerstva zemědělství v Kazachstánu, E-mail: artom_lukasov@mzv.cz

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 304
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář