Renata Šarjaková, 23. květen 2023
Stav potravinového zabezpečení v Kazachstánu

Analytici Euroasijské rozvojové banky (EDB) provedli studii potravinového zabezpečení a soběstačnosti v 7 postsovětských zemích (Kazachstán, Rusko, Arménie, Bělorusko, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán).

 

 

Závěry studie ukazují, že Kazachstán má vysokou soběstačnost u většiny zemědělských produktů. A pokud jde o potravinové zabezpečení, tam patří Kazachstán mezi tři největší lídry v euroasijském regionu. 

Co se týče úrovně zabezpečení obecně, podle odhadů EDB je Kazachstán na třetím místě za Běloruskem a Ruskem. U většiny kategorií zemědělských surovin se ukazatele pohybují nad 80 %. Např. u obilí pokrývá Kazachstán svou spotřebu ze 125 % a díky vysoké produkci patří Kazachstán do první desítky světových lídrů v exportu obilí na světě. Pokud jde o brambory, tam se daří pokrýt spotřebu ze 104 % a u zeleniny a melounů se ukazatele pokrytí domácí poptávky pohybují kolem 108 %.

Nicméně ne u všech komodit jsou ukazatele takto vysoké. Např. u cukru nestačí produkce pokrýt tuzemskou poptávku a podobné je to i u mléčných výrobků. Zde je to zapříčiněno nedostačující kapacitou zpracovatelského průmyslu, i když se mléko v Kazachstánu produkuje v dostatečném množství.  

 

Zpracoval: Artyom Lukasov, zahraniční spolupracovník Ministerstva zemědělství v Kazachstánu, E-mail: artom_lukasov@mzv.cz

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 297
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář