Renata Šarjaková, 9. prosinec 2021
Zákaz vývozu skotu a brambor z Kazachstánu

Dne 25. listopadu 2021 Mezirezortní komise pro zahraniční obchodní politiku rozhodla o úplném zákazu vývozu plemenných zvířat a býků z Kazachstánu, a to na dobu 6 měsíců. Zákaz začne platit od 15. prosince 2021. Od 15. prosince 2021 je rovněž stanoven zákaz vývozu brambor a mrkve, a to po dobu 3 měsíců.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství:
Jednotný přístup výrobců zemědělských zařízení a strojů do Kazachstánu

Ve dnech 18. – 19. listopadu 2021 se v Jerevanu uskutečnila mezivládní rada zemí Euroasijské ekonomické unie (EAEU), na kterém zástupci Kazachstánu informovali ostatní členské státy, že pro výrobce zemědělských strojů a zařízení ze zemí EAEU zajistí rovný a jednotný přístup výrobců na veřejných zakázkách.
Koncepce pro rozvoj zemědělského odvětví v Kazachstánu na léta 2021–2030

Dne 27. listopadu 2021 se uskutečnilo jednání, kterého se zúčastnili zástupci Národní podnikatelské komory „Atameken“ (zaštiťuje zemědělské a potravinářské firmy), zástupci Ministerstva zemědělství Kazachstánu, zemědělci ze všech krajů Kazachstánu, zástupci svazů a asociací. Na tomto jednání byl prodiskutován návrh koncepce pro rozvoj agro-průmyslového komplexu Republiky Kazachstán na léta 2021-2030.

Podle náměstka ministra zemědělství Rustema Kurmanova koncept dokumentu definuje vizi a rozvoj zemědělského odvětví na dalších 10 let a zohledňuje výsledky z předchozích sektorových programů, analýzu současné situace v agroprůmyslovém komplexu, a i problémy v dané oblasti.

Vláda si v konceptu klade za cíl dosáhnout za 10 let soběstačnost se zemědělskými a potravinářskými produkty v Kazachstánu, a to minimálně na 80 %, trojnásobně zvýšit export výrobků a produktivitu práce v zemědělství, zvýšit příliv investic do této oblasti až čtyřnásobně.

Koncept je zaměřen také na zefektivnění opatření státní podpory, zajištění hygienické a veterinární bezpečnosti, zlepšení finančních mechanismů apod.

Například v oblasti chovu zvířat se MZe navrhuje zaměřit na vytvoření stálé krmivářské základny, zvýšení genetického potenciálu zvířat. Návrh koncepce počítá i s rozšířením pícnin a zlepšování pastvin.


Zavedení spotřební daně na nápoje obsahující cukr

Od roku 2023 se v Kazachstánu zavede spotřební daň na nápoje obsahující cukr. Tato daň bude zavedena v rámci národního projektu „Zdravý národ“, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví.

Produkce nápojů v Kazachstánu každoročně roste, stejně jako obliba slazených nápojů. Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti poznamenalo, že cílem opatření je zlepšit zdraví Kazachů, a rovněž citovali údaje Světové zdravotnické organizace, podle kterých je Kazachstán v TOP 10 zemích s nejnezdravější stravou.

V souladu s tímto projektem dojde od roku 2023 ke zvýšení spotřební daně nápojů s obsahem cukru: V r. 2023 bude spotřební daň nápojů – 20 %, v r. 2024–35 %, v r. 2025–45 %.  Dokument o zvýšení daně podepsal prezident Kazachstánu dne 1. prosince 2021.

Artyom Lukasov, zahraniční spolupracovník Ministerstva zemědělství, E-mail: artom_lukasov@mzv.cz  


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 472
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář