Renata Šarjaková, 7. prosinec 2021
Informace z Kazachstánu ze dne 26.11.2021
Novelizace nařízení pro poskytování dotací do modernizace zemědělských technologií v Kazachstánu

 

16. listopadu 2021 podepsal ministr zemědělství Kazachstánu Yerbol Karashukeyev novelizaci k nařízení ze dne 23. července 2018 „O schválení pravidel pro poskytování dotací na úhradu části nákladů vynaložených subjektem v agro-průmyslového komplexu a o investicích “.

Nová dotační pravidla rozšíří pojem „investiční projekt v agrokomplexu“. Jedná se o soubor opatření zajišťujících investice do vytvoření nových nebo rozšíření stávajících výrobních zařízení (včetně modernizace) a na nákup strojů. U těchto projektů dojde ke zvýšení podílu dotace/investice:

  • Až 35 % podíl na projekty – "Pořízení zemědělských strojů a zařízení";
  • Až 40 % podíl na projekty – "Vytvoření a rozšíření zařízení a kapacit pro chov skotu/koz"; 
  • Až 50 % podíl na projekty – "Vytvoření a rozšíření zařízení na zpracování mléka, vytvoření odběrných míst mléka, nákup zařízení a vybavení pro zemědělská družstva, odběrná místa mléka a podniky na zpracování mléka".

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství
Export ryb a kaviáru z Kazachstánu

Od ledna do září 2021 byly z Kazachstánu vyvezeny rybí konzervy v hodnotě 20,8 mil. dolarů, což je 100% navýšení ve srovnání s loňským rokem (v r. 2020 – 10,4 mil dolarů). Avšak vývozní artikl je velmi omezený – 10 % vývozu tvořil konzervovaný úhoř a 89,7 % z vývozu činil kaviár z jesetera. Pro informaci, v r. 2016 byl v regionu Západního Kazachstánu zahájen první provoz na zpracování jesetera a kaviáru. 


Zvýšení cen masa

Ceny masa a drůbeže v Kazachstánu vzrostly v říjnu cca o 10,7 %. Jedná se o nejvyšší růst těchto komodit v tomto roce. Konkrétně u skopového a drůbežího masa bylo zvýšení cen nejvyšší, a to o 15,7 %. Koňské maso zdražilo o 11,2 %, vepřové o 8,7 % a hovězí o 8,6 %. 

Pokud jde o maloobchodní cenu koňského masa, to bylo v říjnu t. r. nejdražší,  tj. v průměru 5,16 €/kg, následuje jehněčí – 4,8 €/kg a hovězí maso – 4,5 €/kg.  Cena vepřového masa stojí v průměru – 3,7 €/kg, cena kuřecího masa – 2,11 €/kg. 

Výroba masa a drůbeže a rovněž výroba potravinářských produktů z masa se meziročně zvýšila, a to o 6,4 % a za prvních 9 měsíců r. 2021 dosáhla 250,7 tis. tun.  Z toho 194,8 tis. tun bylo drůbeží maso a 55,9 tis. tun hovězího, vepřového a koňského masa.

Artyom Lukasov, zahraniční spolupracovník Ministerstva zemědělství, E-mail: artom_lukasov@mzv.cz  


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 482
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář