Renata Šarjaková, 25. listopad 2021
Kazachstán: Snížení hrubé produkce v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství. Zásoby obilnin a luštěnin.

Změny v programu úvěrových záruk „Fondu finanční podpory zemědělství“ v Kazachstánu

Dne 10. listopadu 2021 došlo ke změnám v programu úvěrových záruk druhořadých bank, jehož provozovatelem je JSC „Fond finanční podpory zemědělství“, a to za účelem zvýšení krytí financování zemědělských firem. Byl zaveden nový mechanismus portfoliových záruk, což je forma poskytování záruk dlužníkům v rámci stanoveného limitu.

Tento nástroj podnikatelům výrazně usnadní získání záruky v případě nedostatku zajištění úvěru, čímž se zvýší pokrytí financí podnikatelům, a to nástroji státní podpory. Tento nástroj je zaměřen na zvýšení atraktivity financování částečným garantováním bankovních úvěrů. Účastníky této záruky jsou zemědělské firmy, které realizují nebo plánují realizaci investičních projektů prostřednictvím úvěrů ze strany druhořadých bank. Půjčky poskytnuté pro investiční účely a pro doplnění provozního kapitálu podléhají ručení. Nominální úroková sazba by neměla přesáhnout 17 %. Výše úvěru, který má být garantován na jednoho dlužníka, není vyšší než 5,0 mld. tenge, doba trvání úvěru není delší než 10 let. Výše záruky je až 50 % z výše úvěru. Výše záruky u prioritních investičních projektů před uvedením projektu do provozu je až 85 % z výše úvěru, po uvedení do provozu je snížena na 50 %. Záruka je poskytována na dobu, která nepřesáhne dobu trvání úvěru, výše provize je 30 % z její velikosti, z toho 29,9 % hradí místní výkonné orgány, 0,1 % platí podnikatel před uzavřením smlouvy o ručení.  Díky těmto změnám ve financování se rozšířil seznam prioritních investičních projektů.


Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství


Snížení hrubé produkce v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství

Od ledna do října r. 2021 se hrubá produkce v lesnictví, zemědělství a rybářství snížila o 2,3 %, tj. na 12,86 miliardy EUR ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Odborníci zdůvodňují, že pokles hrubé domácí je zapříčiněn poklesem produkce rostlinné výroby. V řadě kazachstánských krajů bylo v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek v letním období méně úrody.


Zásoby obilnin a luštěnin

Národní statistický úřad Agentury pro strategické plánování a reformy Republiky Kazachstán sdělil, že došlo k 1. listopadu 2021 ke zvýšení zásoby obilnin a luštěnin na téměř 14,27 milionu tun, což se mírně zvýšilo ve srovnání s předchozím měsícem (14,02 mil. tun). Největší zásoby obilnin měly firmy, které se zabývají rostlinnou výrobou a chovem zvířat – téměř 5,32 mil. tun. Firmy skladující obilí a jednotlivé farmy měly o něco menší zásoby – 3,29 mil. tun, resp. 3,34 mil. tun. O něco více než 1 milion tun obilí měli v zásobě výrobci mouky a obilných výrobků.

Artyom Lukasov
zahraniční spolupracovník Ministerstva zemědělství, E-mail: artom_lukasov@mzv.cz


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 299
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář