Renata Šarjaková, 25. listopad 2021
Meziroční pokles vývozu vajec z Ukrajiny

V lednu až říjnu 2021 vyvezla Ukrajina 35,1 tis. tun vajec, což je 2,7krát méně než ve stejném období roku 2020. V peněžním vyjádření se vývoz snížil 2,3krát a činil 37,7 mil. USD. Hlavními odběrateli ukrajinských vajec ve sledovaném období byly SAE (40,3 %), Lotyšsko (22,9 %) a Izrael (5,8 %).

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství
Pokračující sklizeň obilovin na Ukrajině

Na Ukrajině se sklizeň obilovin a luštěnin blíží ke konci. Sklizena je plocha 14,5 milionu hektarů s výnosem 5 t/ha, což celkově činí 73,4 mil. tun obilí. Nejvíce bylo sklizeno ve Vinnytsijské oblasti (téměř 5,5 mil. tun obilí), v Oděské oblasti (5 mil. tun) a v Černičijské oblasti (4,9 mil. tun). Kukuřice byla sklizena na ploše 4 mil. hektarů (73 % plochy) se ziskem 28,1 mil. tun s výnosem 7 t/ha. Nejvyšší výnos byl zaznamenán v regionu Chmelnytskij (11 t/ha). Cukrová řepa je sklizena z 205,7 tis. hektarů (91 % plochy) s výnosem 46,9 t/ha. Co se týká slunečnice, je sklizeno 6,4 mil. hektarů (98 % plochy) s výnosem 2,4 t/ha, což představuje 15,6 mil. tun slunečnicových semen. Nejvyšší výnos byl zaznamenán v Chmelnickém kraji (3,4 t/ha).


Situace na ukrajinském trhu se sýry

Ukrajinští sýraři nemění marketingovou taktiku. Stále zvyšují ceny a snižují propagační prodeje, zatímco ztrácejí prodeje ve prospěch prodejců dovážených sýrů. Do země bylo dovezeno 4,2 tis. tun sýrů - celkově se jedná o polovinu průměrného měsíčního prodeje. Je možné, že tyto dovozy byly ještě předmětem starých smluv s nízkými cenami. V současné době se náklady na dovoz zvýšily a rozdíl v cenách s ukrajinským sýrem není tak výrazný jako dříve. Tuzemští výrobci sýrů také zvyšují ceny jak na domácím trhu, tak při vývozu. Hlavními dodavateli sýra na Ukrajinu jsou Polsko (41 %), Německo (14 %) a Nizozemí (11 %). Ukrajinský sýr se prodává do Kazachstánu (70 %) a Moldavska (25 %). Podle odborníků počítají obchodníci navzdory vysokým cenám sýrů (jak domácích, tak dovážených) s tradičně dobrým prosincovým prodejem před svátky.


Vývozy ukrajinského obilí za devět měsíců roku 2021

V období leden až září 2021 se vývoz ukrajinského obilí snížil ve srovnání s loňskými údaji za dané období o více než 13 % a činil 32,7 mil. tun. Zároveň vzrostla hodnota dodávek o 15 % na 7,8 mld. USD. Za prvních devět měsíců roku 2021 bylo vyvezeno 13,1 mil. tun pšenice (3,1 mld. USD), kukuřice - 15,1 mil. tun (3,6 mld. USD), ječmene - 4,2 mil. tun (0,9 mld. USD). Největšími odběrateli ukrajinského obilí byly v lednu až září 2021 stejně jako dříve země v Asii, Africe a Evropě (zejména Čína - 22,9 % nákup ukrajinského obilí za 1,8 mld. USD). Dalšími destinacemi vývozu ukrajinského obilí jsou Egypt (10,8 %), Indonésie (8,1 %), Turecko (5,7 %), Nizozemí (5,2 %), Írán (4,4 %), Španělsko (3,7 %) a Libye (3 %). Dohromady tyto země představují 64 % ukrajinského vývozu obilovin.


Situace na ukrajinském trhu s řepkou

V červenci až září 2021/22 bylo na Ukrajině zpracováno 383,3 tis. tun řepky, což je o 58 % více než ve stejném období předchozí sezóny. Růst zpracování v této sezóně je způsoben několika faktory, z nichž hlavní je zvýšená poptávka a atraktivní ceny řepkového oleje ve světě. Zpracování řepky v sezóně 2021/22 může dosáhnout rekordu 431,5 tis. tun (předchozí maximum bylo zaznamenáno v hospodářském roce 2019/20 a činilo asi 394 tis. tun). Na začátku listopadu letošního roku účastníci trhu oznámili významné snížení zásob řepky na Ukrajině a v důsledku toho systematický pokles poptávky zpracovatelů i obchodních společností po ukrajinských olejninách kvůli neschopnosti vytvořit velké vývozní šarže.


Podpora zahradnictví, vinohradnictví a pěstování chmele

34 podnikatelských subjektů obdrží státní podporu na rozvoj zahradnictví, vinohradnictví a pěstování chmele v celkové výši 85,9 mil. UAH včetně 54,2 mil. UAH na výstavbu zařízení a nákup technologických linek pro zpracování produktů v hodnotě 33,4 mil. UAH. Letos již byly prostředky v těchto oblastech rozděleny v plné výši 250 mil. UAH.


Stavy hospodářských zvířat na Ukrajině

K 1. listopadu 2021 dosáhl počet kusů skotu na Ukrajině 3,03 mil. kusů, což o 6,7 % méně než v analyzovaném období roku 2020. Pokles počtu kusů skotu byl zaznamenán v zemědělských podnicích o 1,1 % (až 997 tis. kusů) a v domácnostech o 9,2 % (až o 2,04 mil. kusů). Počet krav se rovněž snížil o 6,1 % na 1,63 mil. Celkový počet prasat v chovech všech kategorií se navíc snížil o 3,2 % na 5,98 mil. kusů (v domácích chovech se snížil o 9,5 % na 2,3 mil., počet prasat v průmyslových hospodářstvích se zvýšil o 1,3 % na 3,7 mil.). Počet ovcí a koz se snížil o 5,5 % - na 1,24 mil. kusů. V zemědělských podnicích se počet ovcí a koz zvýšil o 3,9 % na 159,5 tis. kusů a v domácích chovech se snížil o 6,7 %, až na 1,1 mil. kusů. Zároveň se k 1. listopadu 2021 snížil počet kusů drůbeže o 2,7 % na 227 mil. kusů (v domácích chovech se v roce 2021 snížil o 2,5 % na 107 mil. kusů a v průmyslových chovech o 2,8 % na 120 mil. kusů).


Rostoucí ceny základních potravin na Ukrajině – jaká bude zima?

Na Ukrajině byl zaznamenán výrazný růst cen řady potravinářských výrobků při zjevné nepřipravenosti státu na topnou sezónu a "studenou zimu“. V důsledku toho může na Ukrajině propuknout potravinová krize na pozadí energetické krize. Rostoucí ceny základních potravin v maloobchodní síti mají alarmující trend. Producenti musí kvůli rostoucím energiím zvyšovat ceny. Cena kilogramu pohanky tak vzrostla o 17,5 %, rýže téměř o 28 %, krupice o 17,3 %. Náklady na chléb vzrostly o 20-22%. Cukrová sezóna se teprve rozbíhá a cena cukru už poskočila o 27-30 %. Cena vajec v obchodech se zvýšila na 45-50 hřiven za tucet kusů, a to je pouze přechodný ukazatel. Skutečný cenový lídr však byl produkt, který býval považován za ukrajinské národní dědictví - sádlo. Přechod chovů prasat na masná plemena vedl k rychlému nárůstu cen. Na trzích hlavního města stojí nejlevnější sádlo 170-180 UAH/kg a to kvalitnější i 350 UAH/kg. Růst cen sádla a vepřového masa na pozadí rostoucích cen energií způsobil "dominový efekt" ve zpracování masa. Index růstu cen uzenek a salámů tak dosáhl 104 %. Ukrajina vyváží asi 80 000 tun medu, což je více než 90 % produkce. Cena tohoto výrobku pro Ukrajince tak dosáhla 400 UAH za litr. Zemědělci se obávají, že nadcházející zima bude hladová na pozadí rostoucích cen elektřiny a plynu. Především pro Ukrajince, jejichž příjmy už sžírají rychle rostoucí ceny.

Yegor Reshetnyk
místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině, E-mail: cz.ukrexport@meta.ua


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 300
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář